Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Beëindigd

Weg

R25

Werken bestaan uit vier fases

De werken worden in vier fases opgesplitst, de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen, fase 0, niet inbegrepen. Tijdens elke fase zorgt Wegen en Verkeer telkens voor een maximale bereikbaarheid van de ondernemingen en woningen in de werfzone. Tip: open onderstaande omleidingskaarten op een nieuw tabblad om het groter te bekijken (via rechtermuisknop)

R25 Ter Heidelaan: faseringskaart waarop voorbereidende werken en bijbehorende vier fases staan aangeduid

Fase 0: Werken door nutsmaatschappijen

In fase 0 voeren de nutsmaatschappijen de volgende werken uit:

 • De nutsmaatschappijen vernieuwen en verplaatsen nutsleidingen onder de fietspaden en bermen aan de noordzijde van de rotonde en aan de noordzijde van de Ter Heidelaan, tot aan het kruispunt met de Nijverheidslaan.
 • De nutsmaatschappijen leggen ook een wachtbuis aan onder de Aarschotsesteenweg.

Deze werken duren 2 maanden en worden uitgevoerd vanaf 3 augustus tot en met 1 oktober.

Fase 1: Kruispunt Betekomsesteenweg tot kruispunt Nijverheidslaan

Tijdens fase 1 worden er ook nutswerken uitgevoerd aan het fietspad, aan de noordkant tussen de Nijverheidslaan en de Kleine Mechelsebaan.

In fase 1 voert Wegen en Verkeer de volgende werken uit:

 • De huidige weginfrastructuur wordt opgebroken
 • Er wordt nieuwe riolering aangelegd die wordt aangesloten op de Nijverheidslaan
 • Bovengrondse weginfrastructuur wordt vernieuwd
 • Er komen vrijliggende fietspaden op de Ter Heidelaan tussen de Betekomsesteenweg en het kruispunt met de Kleine Mechelsebaan
 • Voor fietsers wordt er een tijdelijke asfaltstrook aangelegd vanuit Begijnendijk na de nutswerken

Deze werken duren ongeveer 5 maanden en worden uitgevoerd van oktober 2020 tot eind maart 2021.

Voordelen van fase 1

 • Werken minder weersgevoelig dan betonwerken aan de rotonde
 • Duracell-rotonde blijft open, ook voor fietsverkeer
 • Handelaars in de werfzone blijven maximaal bereikbaar
 • De oversteek voor fietsers aan de Betekomsesteenweg blijft altijd open

Fase 2: Kruispunt Nijverheidslaan tot kruispunt Kleine Mechelsebaan

In fase 2 voeren de nutsmaatschappijen de volgende werken uit:

 • De nutsmaatschappijen verplaatsen en vernieuwen de nutsleidingen onder de fietspaden en bermen tussen de Nijverheidslaan en de Liersesteenweg (N10)

In fase 2 voert Wegen en Verkeer de volgende werken uit:

 • De toplaag en onderlaag asfalt wordt opgebroken tussen de Nijverheidslaan en de Kleine Mechelsebaan
 • Er worden veiligere fietspaden, grachten en betonnen greppels aangelegd 
 • Enkel ter hoogte van de Liersesteenweg leggen we  over een afstand van ongeveer 200 meter nieuwe rioleringsbuizen aan
 • De onderlaag en toplaag asfalt worden vernieuwd en er worden wegmarkeringen aangebracht

Deze werken duren ongeveer 2 maanden en worden uitgevoerd van midden maart 2021 tot midden mei 2021.

Voordelen van fase 2 op deze manier uit te voeren

 • Doorgaand verkeer van Liersesteenweg in de richting van de Nijverheidslaan blijft mogelijk

Fase 3: Kruispunt Betekomsesteenweg tot kruispunt Liersesteenweg

In fase 3 voert Wegen en Verkeer de volgende werken uit:

 • Er worden asfalterings- en markeringswerken uitgevoerd over de volledige werfzone
 • Er worden veiligheidsstootbanden naast de fietspaden geplaatst tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg

Deze werken duren 2 nachten en worden volgens de huidige planning eind mei uitgevoerd. 

Fase 4: Rotonde Ter Heidelaan tot kruispunt Betekomsesteenweg

In fase 4 voert Wegen en Verkeer de volgende werken uit:

 • De infrastructuur aan de rotonde wordt opgebroken
 • De rotonde wordt heraangelegd in doorlopend gewapend beton
 • De bovengrondse weginfrastructuur wordt vernieuwd

Deze werken duren vier maanden en worden uitgevoerd van augustus 2021 tot november 2021.

Voordelen fase 4

 • De rotonde wordt 4 maanden afgesloten (in plaats van 8 maanden)
 • De werken worden opgestart tijdens de zomermaanden, bij minder verkeer
 • De uitharding van de beton verloopt vlotter tijdens de zomermaanden
 • De dorpsvernieuwingswerken in Begijnendijk zijn dan afgerond