Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Brusselsesteenweg in Herent tussen op- en afritten E314 en kruispunt met Oikotenweg

Herinrichting Brusselsesteenweg in Herent tussen op- en afritten E314 en kruispunt met Oikotenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N2

Wat en waarom?

Drie doelstellingen

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een grondige herinrichting van de Brusselsesteenweg (N2) in Herent, van het op- en afrittencomplex van de E314 tot aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Oikotenweg (ter hoogte van Brusselsesteenweg nr. 74). Die herinrichting heeft drie grote doelstellingen: 

  • Verbeteren van de fietsveiligheid en het fietscomfort
  • Verbeteren van de doorstroming en het gebruikscomfort van het openbaar vervoer
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid, levenskwaliteit en bereikbaarheid

Meer info hierover kan je terugvinden onder het tabblad 'Doelstellingen'.

Waar staan we nu?

Wat gebeurt er nu? 

In oktober 2022 organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer een ontwerpweek. De ontwerpers gingen daarna aan de slag met de ideeën, opmerkingen en suggesties die ze daar verzamelden. Ze verfijnden de concepten voor de Brusselsesteenweg op basis van de input.

In 2024 bestuderen de ontwerpers vooral de omgeving van het op- en afrittencomplex van de E314 (nr.17, Winksele). Op dat knooppunt komen op korte afstand van elkaar verkeersstromen samen vanuit de E314, de Brusselsesteenweg, de zijstraten van de steenweg en enkele private percelen langs de steenweg. 

Er zijn vandaag nog geen beslissingen genomen over het ontwerp. Momenteel onderzoeken we zowel oplossingen met keerpunten als inrichtingen met verkeerslichten. Alle alternatieven worden beoordeeld op het vlak van verkeersveiligheid, praktische haalbaarheid en de effecten op de doorstroming van fietsers, bussen en autoverkeer. 

Lees meer over de volgende stappen op de pagina 'Projectverloop'.

Wat zijn de volgende stappen? 

Voor de herinrichting van de Brusselsesteenweg worden verschillende concepten uitgewerkt. Elk van deze concepten houdt rekening met (fiets)veiligheid, doorstroming en een eventuele omrijfactor van de verschillende vervoermiddelen. Pas wanneer de studie van het op- en afrittencomplex is afgelopen, kunnen we de concepten voor het stuk van de Brusselsesteenweg tot de Oikotenweg verder uitwerken. Die zullen dan opnieuw voorgelegd worden aan de omwonenden, de ondernemers en andere belanghebbenden en geïnteresseerden.

Lees meer over het participatietraject op de pagina ‘Denk mee!’.

Is er al een planning voor de werken? 

Omdat er vandaag nog geen concepten zijn (zie ook hierboven), zijn er ook nog geen kredieten gebudgetteerd voor de uitvoering van werken. Daardoor kunnen we nog geen inschatting geven van wanneer de werken effectief uitgevoerd zullen worden. Zodra daar verandering in komt, zal Wegen en Verkeer de bedrijven en handelszaken langs de Brusselsesteenweg en de omwonenden op de hoogte brengen via de nieuwsbrief en hierover communiceren op deze webpagina

Benieuwd naar de vorige en volgende stappen? Neem ook een kijkje op de pagina 'Projectverloop en -traject'.