Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Brusselsesteenweg in Herent tussen op- en afritten E314 en kruispunt met Oikotenweg

Herinrichting Brusselsesteenweg in Herent tussen op- en afritten E314 en kruispunt met Oikotenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N2

Wat en waarom?

Drie doelstellingen

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een grondige herinrichting van de Brusselsesteenweg (N2) in Herent, van het op- en afrittencomplex van de E314 tot aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Oikotenweg (ter hoogte van Brusselsesteenweg nr. 74). 

Verbeteren van de fietsveiligheid en het fietscomfort

De N2 maakt deel uit van een Bovenfunctioneel Fietsroutenetwerk (BFF). Dat is een netwerk van fietspaden dat woonkernen en attractiepolen verbindt. Door de vele in- en uitritten van handelszaken en bedrijven zijn er langs de Brusselsesteenweg veel conflictpunten voor fietsers. Een belangrijke doelstelling van het project is dan ook het verbeteren van de fietsveiligheid en het fietscomfort op deze belangrijke fietsverbinding.

Wegen en Verkeer heeft de afgelopen jaren op andere stukken van de gewestweg N2 al werken uitgevoerd om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken. Een overzicht van deze werken, en van de plannen voor toekomstige werken, vind je op deze pagina over een ander project op de Brusselsesteenweg (tussen het kruispunt met de Termerestraat en de grens met Kortenberg). 

Verbeteren van de doorstroming en het gebruikscomfort van het openbaar vervoer

De vervoersregio maakte werk van een openbaarvervoersplan met kortere reistijden en hogere frequenties. In de plannen voor basisbereikbaarheid is de Brusselsesteenweg drager van kernnetlijnen. Om aan de reizigers een optimaal aanbod en goede dienstregeling aan te kunnen bieden, is het nodig om de doorstroming en het gebruikscomfort van het openbaar vervoer op de gewestweg sterk te verbeteren.

Verbeteren van de verkeersveiligheid, levenskwaliteit en bereikbaarheid

De Brusselsesteenweg is een erg drukke weg, waardoor hij een barrière vormt in de gemeente Herent. Langs de weg bevinden zich veel economische activiteiten die afhankelijk zijn van hun vlotte bereikbaarheid. Met de herinrichting van de weg willen we de verkeersveiligheid en de levenskwaliteit van de omwonenden verbeteren én een vlotte bereikbaarheid garanderen.

Timing en impact?

Timing nog niet bekend

Omdat er vandaag nog geen concepten zijn (zie ook 'Volgende stappen'), zijn er ook nog geen kredieten gebudgetteerd voor de uitvoering van werken. Daardoor kunnen we nog geen inschatting geven van wanneer de werken effectief uitgevoerd zullen worden. Zodra daar verandering in komt, zal Wegen en Verkeer de omwonenden op de hoogte brengen en hierover communiceren op deze webpagina.