Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld Velzeke

Toekomstbeeld Velzeke

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

,

Weg

N425

Een fietsveilige Provinciebaan (N46) en aangename woonomgeving

We stemmen de inrichting van de vernieuwde Provinciebaan (N46) (tussen huisnr 152 (dierenarts) en de Windmolenstraat) af op de toekomstige sociale woonwijk in de Zwartestraat, die ook vernieuwd wordt. Het Agentschap Wegen en Verkeer, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de stad Zottegem, Farys en Aquafin werken daarvoor samen. Dankzij de gezamenlijke aanpak kunnen we de plannen goed op elkaar afstemmen.  

Een veilige en vlotte verkeersontsluiting

Overzichtelijke kruispunten 

 • (1) De huidige kruispunten van de Provinciebaan (N46) met de Zwartestraat, Slachthuisstraat en Velzekestraat worden één veilig en overzichtelijk kruispunt. Afslagstroken richting de Slachthuisstraat en Zwartestraat zorgen voor een vlotte doorstroming.
 • (2) Het kruispunt van de Opstalstraat met de Lieve Heerstraat wordt heringericht. Een afslagstrook zorgt opnieuw voor meer overzicht en een vlotte doorstroming.

Veilig fietsen en wandelen

 • (3) We leggen aan beide kanten van de weg een afgescheiden fietspad en voetpad aan. 
 • (4) Het eerste deel van de Velzekestraat wordt een veilige, autoloze fiets- en wandelverbinding. Auto’s mogen er niet meer in, maar rijden in de toekomst via de Zwartestraat. Lees meer over de herinrichting van de Zwartestraat bij ‘Vernieuwde Zwartestraat’ hieronder.
 • (5) Aan de kruispunten voorzien we veilige infrastructuur
  • Fietsers en voetgangers steken aan de Zwartestraat en Velzekestraat veilig over in twee tijden via een middengeleider (nummer 5 op de kaart). Auto’s rijden bovendien langzamer door de middengeleider. 
  • Aan het kruispunt met de Opstalstraat krijgen fietsers een aparte opstelstrook. We nemen hen ook mee in de nieuwe lichtenregeling, zodat ze ook hier veilig kunnen oversteken. 
 • Ook van en naar de nieuwe wijk zijn er trage wegen
  • Wandelaars krijgen via de Julius Caesarweg een rechtstreekse toegang tot de nieuwe wijk. 
  • In de wijk komen er paden en doorsteken voor fietsers en voetgangers. Groene rustpunten maken van de nieuwe woonwijk een leefbare omgeving.

Toegankelijke bushaltes

 • (6) De huidige bushaltes Velzeke Dorp en Velzekestraat blijven behouden. De bushaltes krijgen een verhoogd perron zodat iedereen vlot en comfortabel op de bus kan stappen.  

Wegen en Verkeer maakt op veel locaties in Vlaanderen werk van veilige, toegankelijke en comfortabele bushaltes. Lees hier meer over bushaltes langs gewestwegen.

Evenwichtige waterhuishouding en meer groen

 • Bij hevige regen is er vandaag veel wateroverlast in Velzeke Centrum. We stemmen de ontwerpen van de Provinciebaan (N46) en de nieuwe sociale woonwijk in de Zwartestraat op elkaar af, zodat we in de toekomst veel water kunnen wegleiden rond Velzeke Centrum.
 • (7) Waar mogelijk ontharden we de weg. Langs de Provinciebaan (N46) gebruiken we groene, waterdoorlatende materialen voor voetpaden en opritten, zodat regenwater gemakkelijk de bodem kan indringen. 
 • (8) In de bermen plaatsen we extra groenzones en wadi’s (Water Afvoer Drainage en Infiltratie). Wadi’s zorgen met een kleine helling ervoor dat het regenwater goed kan infiltreren. Zo wapenen we ons tegen lange droogtes. Extra wadi’s in de woonwijk vangen regenwater nog lokaler op en zorgen tegelijk voor meer groen.
 • (9) Vandaag is er geen groen langs de gewestweg. 40 nieuwe bomen brengen hier verandering in.
 • Ook in de wijk zelf zijn er maatregelen: 
  • 4 bufferbekkens vangen regenwater op.
  • Er komt een gescheiden riolering
  • Doorheen de wijk komen er groene accenten, met gras, bomen, plantenperken en misschien zelfs een speeltuin.

Vernieuwde Zwartestraat

 • Gemotoriseerd verkeer naar de wijk verloopt via de Zwartestraat. Dit wordt de primaire ontsluitingsweg van de wijk. Zo is er geen sluipverkeer in Velzeke Centrum of aan de zuidkant van de wijk. 
 • Om dit mogelijk te maken, pakt stad Zottegem de Zwartestraat aan.
 • Er komt een nieuw wegdek in asfalt. De weg wordt 5,50 meter breed, zodat tegenliggend verkeer elkaar makkelijk en veilig kan kruisen. De snelheid blijft beperkt tot 50 km/uur.
 • Onder het wegdek komt vernieuwde riolering.

Een nieuwe sociale woonwijk in de Zwartestraat

 • In 2 blokken komen er meergezinswoningen met elk 12 entiteiten. Deze zijn te huur. De blokken bestaan uit 3 verdiepingen en elke entiteit heeft een terras of tuintje. Bovendien zijn er parkeerplaatsen voorzien. 
 • Wie liever een sociale woning koopt, kan ook terecht in de nieuwe wijk. Er zullen 40 koopwoningen en 12 huurwoningen zijn, zowel halfopen woningen als rijwoningen. Ook hier zijn genoeg parkeerplaatsen voorzien. Let op: aan de koop van een sociale woning zijn voorwaarden verbonden.