Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Weg

N46

Planning 

Na afronding van de werken in Elene, gaat Wegen en Verkeer verder met de grondige herinrichting van de Provinciebaan (N46) in Velzeke. De uitvoering van deze werken is afgestemd op de ontwikkeling van de nieuwe sociale woonwijk in de Zwartestraat. Stad Zottegem grijpt dit aan om de Zwartestraat aan te pakken. Alle partners werken samen aan deze 3 projecten, die tussen 2023 en 2025 worden uitgevoerd.

Herinrichting Provinciebaan door Wegen en Verkeer

 • Voorjaar 2023: afwerken ontwerp
 • Najaar 2023: aanvraag omgevingsvergunning (procedure lopende)
 • Voorjaar 2024: aanbesteding aannemer en aanleg nutsleidingen
  • de nutswerken op de gewestweg gaan op 8 april 2024 van start en gaan gepaard met beperkte hinder. 
 • Najaar 2024 – 2026: uitvoering werken

Deze timings zijn niet definitief, maar onder voorbehoud van een vlot verloop van het proces. Op deze webpagina vindt u steeds de meest actuele timing.

Velzeke is een bijzondere historische locatie. Sinds de Gallo-Romeinse tijd was er een belangrijk kruispunt met de Romeinse heirbaan Bavay Velzeke. Ook was er een Romeins legerkamp in de buurt. In de zomer van 2023 vond er daarom voorbereidend archeologisch onderzoek plaats. Met 13 proefputten zochten archeologen naar historische resten onder de Provinciebaan (N46) en enkele zijstraten. Dit vooronderzoek was bedoeld om na te gaan in welke mate er verder archeologisch onderzoek nodig is tijdens de wegenwerken, om zo historische resten in de projectzone bij te houden en te catalogiseren.

Vernieuwing Zwartestraat door stad Zottegem

 • Eind 2022: aanvraag omgevingsvergunning
 • Voorjaar 2023: aanbesteding aannemer
 • Najaar 2023 – voorjaar 2024: uitvoering werken

Bouw sociale woonwijk door Sociale Huisvestingmaatschappij Vlaamse Ardennen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

 • Voorjaar 2023: aanvraag omgevingsvergunning
 • Najaar 2023 – voorjaar 2024: aanbesteding aannemer
 • Voorjaar 2024: uitvoering wegen woonwijk
 • Najaar 2024: uitvoering woningen