Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

,

Weg

N425

Nutswerken

Vanaf 8 april 2024 werken de nutsmaatschappijen op de Provinciebaan. Ze werken niet in de rijweg maar moeten wel ruimte op de rijweg innemen om te kunnen werken. Er wordt gewerkt in zones om de hinder te beperken. 

De werken zouden initieel tegen het bouwverlof klaar zijn maar hebben vertraging opgelopen. Volgens de aangepaste planning van de nutsmaatschappijen zijn ze pas tegen december klaar. Hieronder een overzicht van de geplande werken:

  • vanaf 24/06 tot 12/07: werken nutsmaatschappijen ter hoogte van het kruispunt van N46 met de Opstalstraat. Hier realiseert men doorsteken onder de gewestweg en de Opstalstraat. Er zal hinder zijn ter hoogte van het kruispunt. Verkeer wordt geregeld met driekleurige lichten. De huidige verkeerslichten van het kruispunt worden tot 12/07 op knipperstand gezet.
  • na het bouwverlof begin augustus werken de nutsmaatschappijen verder aan de kant van de pare huisnummers van de verkeerslichten aan de Opstalstraat tot aan huisnr 156. Dit duurt tot eind oktober.
  • Van eind oktober tot eind november: aanleg nutsleidingen in de Opstalstraat. 
  • Van eind november tot eind dit jaar werken ze aan de kant van de onpare huisnummers vanaf verkeerslichten Opstalstraat tot dierenarts huisnrs 156.

Aanvullend: vanaf 1/07 tot 12/07 voert de aannemer van AWV werken uit voor het bouwrijp maken van de terreinen langs de weg. Deze werken gebeuren aan de beide zijden van de Provinciebaan van de verkeerslichten aan Opstalstraat tot dierenarts nr 156. Hierbij zal er geen noemenswaardige hinder zijn.

Hinder

- voetgangers kunnen de werfzone steeds passeren

- fietsers worden lokaal omgeleid

- gemotoriseerd verkeer kan de werfzone passeren maar beurtelings geregeld door tijdelijke verkeerslichten.