Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg op-en afrittencomplex van E40 in Drongen

Heraanleg op-en afrittencomplex van E40 in Drongen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

E40

Het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen voldoet niet aan de normen van deze tijd, noch op vlak van veiligheid, noch op vlak van vlotte doorstroming. Het Agentschap Wegen en Verkeer studeert al geruime tijd op een herinrichting. Daarbij wordt zowel gekeken naar het nieuwe knooppunt zelf als naar het effect op de leefbaarheid van Baarle.

Hoe ver staat het project?

De Vlaamse Regering keurde op 4 juni 2021 de startnota goed voor de opstart van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’.

De startnota bevat twee alternatieven voor de locatie van het op- en afrittencomplex: een centraal complex ter hoogte van de huidige locatie of een oostelijk complex, geïntegreerd met de bestaande dienstenzones ter hoogte van de wijk Keuze.

Het plangebied wordt in de startnota bewust nog voldoende ruim genomen om zowel beide alternatieven en de bijhorende landschappelijke inpassing te kunnen inplannen als de ruimte nodig voor de realisatie van milderende maatregelen, compensaties of andere voorstellen om het plan beter in de omgeving in te passen.

Zo wordt bijvoorbeeld de Syntra-site meegenomen, die binnenkort wordt verlaten en waar een landschappelijke, meer groene invulling aangewezen is.

Heel wat mogelijkheden bestudeerd

Voorafgaand aan het GRUP is al uitgebreid onderzoek gevoerd. Het Strategisch Plan-MER dat is opgemaakt heeft alle mogelijke locaties in kaart gebracht en de voor- en nadelen onderzocht. Per locatie is ook afgetoetst hoe de bedrijvenzone Drongen I op een vlotte en veilige manier kan ontsloten worden en hoe het doorgaand verkeer op de N466 kan gestuurd worden. Kortom, in deze fase lagen heel wat scenario's op tafel om onderzocht te worden in het plan-MER/GRUP. Van de 3 mogelijke locaties zijn er 2, namelijk de huidige en de locatie ten oosten van het huidige op- en afrittencomplex (locatie van de dienstenzone) overgebleven. Met de goedkeuring van de Startnota van het GRUP kunnen de mogelijke varianten op de twee resterende locaties verder onderzocht worden.

Communicatie

Van 17 augustus tot en met 15 oktober 2021 kan iedereen schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Omwonenden krijgen nog een folder in de bus met de uitnodiging deel te nemen aan een informatiemoment. De startnota inkijken kan op https://omgeving.vlaanderen.be/grups/complex-drongen  

Voortraject

Op 9 juni 2017 vond een infovergadering plaats. De presentatie bevat het traject dat tot nu toe afgelegd is en de verschillende varianten (zie hieronder). Na de infovergadering zijn er rondetafelgesprekken geweest met een 40-tal bewoners en ondernemers die nog vragen en suggesties hadden. We zijn aan de slag gegaan met de feedback en hebben nog twee extra varianten onderzocht. Er zijn ook bijkomende verkeerstellingen gebeurd. Hieronder vindt u de link naar de presentatie, het verslag van het extra onderzoekswerk en de presentatie van de feedbackvergadering hierover: