Halle: Tijdelijke fiets- en voetgangersbruggen over N203a/A8

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020 - 2021

De N203a in Halle (ook gekend als de A8, de benaming voor het stuk van deze weg voorbij het kanaal), tussen de Ring rond Brussel (R0) en het Kanaal Brussel-Charleroi, is een atypische weg met het karakter van een autosnelweg. Toch zijn er drie kruispunten met verkeerslichten (aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg). Die kruispunten zorgen voor verkeersonveilige situaties en ze remmen de doorstroming van het verkeer af.

Drie bruggen over A8 voor fietsers en voetgangers: start aanleg in 2020 

Wegen en Verkeer zal tussen 2020 en 2021 tijdelijke infrastructuur aanleggen voor fietsers en voetgangers zodat zij, in afwachting van een grondige herinrichting van de A8, al veilig kunnen oversteken. De bruggen zullen gesitueerd zijn aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg (daar wordt enkel een brug voor voetgangers voorzien). Op het investeringsprogramma van Wegen en verkeer wordt 20 miljoen voorzien voor deze tijdelijke maatregelen. Zodra er meer informatie beschikbaar is over de uitvoering van deze tijdelijke bruggen, leest u daar over op deze webpagina. 

Vlotter verkeer op A8

Een bijkomend voordeel van de tijdelijke bruggen is dat de gelijkgrondse oversteekplaatsen verdwijnen en dat het verkeer op de N203a vlotter zal kunnen rijden.  

Nieuwe fietspaden op Nijvelsesteenweg (N28): start werken voorjaar 2020

Naast de tijdelijke maatregelen op de A8 zelf, zal Wegen en Verkeer in 2020 het bestaande dubbelrichtingsfietspad op de Nijvelsesteenweg (N28) heraanleggen in asfalt, van aan het kruispunt met de N203a tot aan het kruispunt van de Maasdalweg. Ook aan de kant van Halle krijgt de Rodenemweg een rechtstreekse verbinding met het jaagpad langs het kanaal.

Extra studiewerk naar grote herinrichting A8 vanaf 2020

Om de verkeerssituatie ter hoogte van de A8 voor alle weggebruikers en omwonenden te verbeteren, zal Wegen en Verkeer ondertussen voortwerken aan de voorbereiding van een grote herinrichting. In 2020 zal eerder studiewerk verder worden uitgewerkt en voortgezet om de contouren van de herinrichting van de A8 te verfijnen. Vast staat dat het voorstel van een lange tunnel van aan het kanaal Brussel-Charleroi tot aan de aansluiting met de R0 te duur is.