Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe brug Drasop over Brusselse Ring

Nieuwe brug Drasop over Brusselse Ring

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R0

UPDATE 7/12/2022: op 28 november werd de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe brug toegekend. Momenteel zoekt Wegen en Verkeer naar een geschikte aannemer. Deze start in het late voorjaar van 2023 met de afbraak van de huidige brug en de bouw van de nieuwe.

Wat en waarom?

Brug afgesloten sinds 2 augustus 2019

Door een incident met een vrachtwagen werd de brug van Drasop over de Ring rond Brussel op 2 augustus 2019 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De vrachtwagen schoot in brand onder de brug, waarbij een van de stalen liggers van de brug ernstig beschadigd geraakte. Hoewel auto's en vrachtwagens voorlopig niet over de brug kunnen rijden, blijft deze wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers

Ontwerp nieuwe brug vooral gericht op actieve weggebruiker

De brug van Drasop wordt niet gerenoveerd, maar wel volledig vervangen. Een renovatie zou niet enkel duurder zijn, maar ook minder duurzaam. In 2019 kreeg Wegen en Verkeer de opdracht om een ontwerp te maken voor een nieuwe Drasopbrug die geschikt is voor alle verkeer. In het ontwerp wordt rekening gehouden met het lokale karakter van de omgeving en de functie van de brug als vlotte en comfortabele fietsverbinding tussen Buizingen enerzijds en Dworp anderzijds. Voetgangers en fietsers zullen op de nieuwe brug meer ruimte krijgen, met twee voet- en fietspaden van telkens 2,5 meter breed.

Het autoverkeer krijgt één rijstrook van ongeveer 3 meter breed, in het midden van de weg. Er komen verkeerslichten aan weerskanten van de brug om auto's beurtelings door te laten. Dat betekent ook dat de nieuwe brug smaller zal zijn dan de huidige. Zo proberen we een aanzuigeffect voor sluipverkeer te vermijden

Er werd overwogen om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verhogen door een niet-overrijdbare drempel te voorzien tussen de rijweg en het voet-/fietspad. Maar hieraan kon niet tegemoet gekomen worden, omdat hulpverleners - zoals de brandweer - dan geen vlotte passage via de brug kon worden gegarandeerd. 

De nieuwe brug zal slechts één rijstrook hebben voor gemotoriseerd verkeer, met aan beide kanten een apart fiets- en voetpad. 

Timing en impact?

Werken waarschijnlijk vanaf late voorjaar 2023 

De Vlaamse Regering zal de kredieten voor de bouw van de nieuwe brug begin 2023 budgetteren. Volgens de huidige planning zullen de werken dan starten in het late voorjaar van 2023 en eindigen in de zomer van 2024. 

Voorbereidende werken om talud te verhogen

Omdat de nieuwe brug een stuk hoger komt te liggen zullen er eerst voorbereidende werken plaatsvinden. Daarbij worden de bestaande bomen van de talud aan de kant van Halle gerooid, waarna de talud kan worden verhoogd en de grote werken kunnen starten. Eens de nieuwe brug gebouwd is, worden er ter compensatie van de gerooide bomen nieuwe bomen aangeplant. Zo blijft het groene karakter van de brug van de Drasop behouden. 

Volledige afsluiting Ring enkel tijdens afbraak brug

Over de exacte hinder kunnen we nog niet in detail treden. Wel zal deze zoveel mogelijk beperkt worden, omdat de bouw van de brug grotendeels gecombineerd zal worden met de bouw van het ecoduct aan het Hallerbos iets verderop. Tijdens de afbraak van de bestaande brug zal de Brusselse Ring (R0) voor één nacht volledig worden afgesloten. Gedurende de bouw van de nieuwe brug zal het verkeer over versmalde rijstroken moeten rijden, op één rijweghelft. Daarbij blijven steeds drie versmalde rijstroken in gebruik in beide richtingen. Om voldoende plaats te maken, zullen er tijdelijke verhardingen worden aangelegd in de zij- en middenberm.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier