Overslaan en naar de inhoud gaan

Ecoduct Hallerbos

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R0

Wat en waarom?

Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU met middelen toegekend aan het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan (Actie VV105 Ontsnipperen Vlaams landschap)

Beschermen van de biodiversiteit

Om het leefgebied en de populatie van de vele diersoorten in het Hallerbos te vergroten en om de biodiversiteit te beschermen, maakt de Vlaamse overheid van de brug van de Vlasmarktdreef over de Brusselse ring (R0) een ‘ecoduct’ voor dieren dat ook gebruikt zal worden door wandelaars en fietsers. De bouw van de brug is een samenwerking van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Omgeving, alle drie administraties van de Vlaamse overheid.

275 diersoorten 

Het Hallerbos is een bos van 622 hectare dat vooral bekend is door de spectaculaire voorjaarsbloei van de paarse boshyacinten. Het studiebureau Corridor, dat in opdracht van het Departement Omgeving onderzoek deed in het Hallerbos, trof maar liefst 275 verschillende diersoorten aan uit twaalf groepen. Het ging o.a. over de vos, de bunzing, de wezel, de bosmuis en de eekhoorn. Belangrijke doelsoorten van het ecoduct zijn onder andere de ree, de hazelworm en de vleermuizen, soorten die al sinds oudsher in Vlaanderen voorkomen maar het erg moeilijk hebben in onze sterk versnipperde regio.

Projecten tegen versnippering

Dit project maakt deel uit van het Vlaams Actieprogramma voor Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Met dit programma investeert de Vlaamse overheid in ontsnipperingsprojecten in Vlaanderen. Zo verbinden we waardevolle natuurgebieden die gescheiden zijn door drukke wegen of andere barrières. Meer weten over VAPEO? Lees meer op deze pagina.

Timing en impact?

Bouw in twee fasen 

Wegen en Verkeer bouwt het Ecoduct Hallerbos in twee fasen. De eerste koker, voor het verkeer richting Bergen/Charleroi, is klaar. Momenteel bouwen we een tweede koker op de weghelft voor het verkeer in de rijrichting van Brussel. Dat betekent ook dat de verkeerssituatie is omgedraaid: bestuurders rijden sinds 1 maart in beide richtingen op versmalde rijstroken door de nieuwe koker (op de rijhelft richting Bergen/Charleroi).

Aanzienlijke hinder 

Tijdens de volledige uitvoeringstermijn van het project - tijdens fasen 1 en 2 - zullen er twee rijstroken zijn voor het verkeer richting Brussel en drie rijstroken voor het verkeer richting Bergen/Charleroi. Dat betekent aanzienlijke hinder voor het verkeer. Als automobilist kan je dus best rekening houden met bijkomende wachttijden bovenop de 'normale' files tijdens de spitsuren.