Overslaan en naar de inhoud gaan

Het ontwerp

Het ontwerp

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R0

Bescherming en herstel van aanwezige natuur

Gebruik de pijltjes om de visualisaties te zien van het toekomstige ecoduct aan het Hallerbos.

Momenteel loopt de Vlasmarktdreef dwars door het bos, over de R0, tot aan een parking in het midden van het bos. Door deze dreef te ontharden, komt er ruimte vrij voor meer bos, wordt het autoverkeer midden in het bos tot een minimum beperkt en komt er plaats vrij voor het ecoduct en een pad voor wandelaars en fietsers.

Het ecoduct wordt 65 meter breed. Aan de zuidkant komt een pad van 5 meter breed voor voetgangers en fietsers, de overige 60 meter is voor de dieren. Het ontwerp van het ecoduct is erop voorzien dat de dieren er zich in alle rust kunnen verplaatsen: 

  • De dieren maken vooral na valavond gebruik van het ecoduct. Daarom worden ze bovenop de brug afgeschermd met bijna drie meter hoge aarden wallen. Zo hebben ze minder last van het verkeer op de ring.
  • De bomen die we rooien, compenseren we op het einde van de werken door streekeigen bosplantsoen aan te planten. Die nieuwe bomen worden aangeplant in de zones die we bij de bouw van het ecoduct zullen ontharden. Alles samen zal er 2153 m² bos bijkomen.
  • De bomen die gekapt moeten worden voor de bouw, worden hergebruikt in stobben of stronken op het ecoduct en langs de paden die ernaartoe leiden. Zij vormen zo natuurlijke afscheidingen tussen mens en dier.
  • Het pad voor wandelaars en fietsers zal in een bocht naar het ecoduct toelopen, zodat de brede aanloopzone naar het ecoduct vrij blijft voor de dieren

Bij de aanleg van het ecoduct wordt de aanwezige natuur zoveel mogelijk beschermd en waar mogelijk hersteld:

  • Afgegraven grond wordt ter plaatse hergebruikt voor de toplaag (de bovenste laag) van de brug. Zo kan de aanwezige vegetatie zich opnieuw ontwikkelen en blijft de ecologische waarde in het gebied.
  • Door te werken met natuurlijke verjonging, komt er ruimte vrij voor meer bos.