Overslaan en naar de inhoud gaan

Denk mee over een veilige N8 en N454

Denk mee over een veilige N8 en N454

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N8

Wat is de uitdaging?

In dit project willen we de weg naar Brakel (N8) vanaf het kruispunt met de N46 in Oudenaarde tot aan de grens met Brakel in Horebeke volledig herdenken. In Horebeke zullen ook de Dorpstraat en de Broekestraat heraangelegd worden vanaf het kruispunt met de Heerweg tot aan de grens met Zwalm. Ook het begin van heel wat zijstraten worden mee opgenomen in de werken.

Projectgebied studie N8 en N454

Wat is ons doel?

Met de heraanleg willen we in de eerste plaats inzetten op veiligheid voor alle weggebruikers. Er moet een veilige fietsinfrastructuur komen en veilige, overzichtelijke kruispunten en wegen. Daarnaast willen we een moderne, duurzame waterhuishouding over heel het traject. We voorzien een gescheiden rioleringsstelsel. Afvalwater wordt zo gescheiden van het regenwater, met als resultaat propere waterlopen, bescherming tegen wateroverlast en beter gezuiverd afvalwater.