Overslaan en naar de inhoud gaan

Denk mee over een veilige N8 en N454

Denk mee over een veilige N8 en N454

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N8

Wat en waarom?

In dit ambitieuze project wordt de weg naar Brakel (N8) aangepakt vanaf het kruispunt met de N46 in Oudenaarde tot aan de grens met Brakel in Horebeke. In Horebeke zullen ook de Dorpstraat en de Broekestraat heraangelegd worden vanaf het kruispunt met de Heerweg tot aan de grens met Zwalm. Ook het begin van heel wat zijstraten worden mee opgenomen in de werken.

Projectgebied studie N8 en N454

Veiligheid en bescherming tegen wateroverlast

Met de heraanleg willen we in de eerste plaats inzetten op veiligheid voor alle weggebruikers. Er moet een veilige fietsinfrastructuur komen en veilige, overzichtelijke kruispunten en wegen. Over het hele traject komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Afvalwater wordt zo gescheiden van het regenwater, met als resultaat propere waterlopen, bescherming tegen wateroverlast en beter gezuiverd afvalwater.

Krachtlijnen voor de nieuwe N8/N454

Op basis van de studie en de inspraak van burgers en een eerste oefening van de klankbordgroep zijn er al een aantal krachtlijnen duidelijk geworden. Voor concrete plannen is het nog te vroeg maar we kunnen wel al een aantal principes toelichten die in het toekomstige ontwerp zullen terug te vinden zijn.

Veilige fietspaden

Daar waar het snelheidsregime 50 km/u is zullen de fietspaden aanliggend zijn, bij 70km/u liggen de fietspaden verder van de weg.De fietspaden zullen overal minimum 1,75 m breed zijn en aangelegd worden in asfalt. Voor fietsers zal het dus een stuk comfortabeler en veiliger worden. We kiezen overal voor enkelrichtingsfietspaden. In de zone 30 kiezen we ervoor fietsers te mengen met het autoverkeer. Onder andere aan de Eikenberg en aan brouwerij Roman maken we het oversteken met de fiets veiliger. 

Snelheidsregime

We onderscheiden 3 snelheidsregimes: De zone 30 in Horebeke centrum wordt al zeker uitgebreid tot tussen de Matersestraat en Kauwenberg. Verder verminderen we na de heraanleg de snelheid van 70 naar 50 op:

  • de N8 tussen Varent en N454 Dorpsstraat en tussen Kerselarekapel  en de voet van Edelareberg.
  • De N454 Dorpstraat tussen N8 en de huidige grens bebouwde kom.

In de overige zones van het project blijven de huidige snelheidsregimes behouden

Zijstraten leefbaarder

De toegang van zijstraten wordt beperkt door bijvoorbeeld het instellen van éénrichtingsverkeer in de Lucien Van de Fonteynelaan. In de westelijke aansluiting van de Hogeweg zal je enkel nog kunnen inrijden en niet meer uitrijden. Enkele kleine zijstraten sluiten we af van de gewestweg of richten we in als een oprit. Hierdoor moet gemotoriseerd verkeer veel trager inrijden wat goed en comfortabel is voor fietsers. Zo maken we ook de zijstraten een pak leefbaarder. Hoe en waar we dat doen werken we nog verder uit.  

Ook bochten en kruispunten veiliger

De weg volgt een bochtig parcours. Ook hier willen we de veiligheid verhogen. Onder andere de bocht aan de Eikenberg en de S-bocht tussen Eikenberg en Holleweg worden veiliger. Voor de S-bocht denken we zelfs aan een volledige rechttrekking. Omdat dit alternatief een grote impact heeft op landbouwgebied gaan we hierover in gesprek met de betrokken landbouwers en hun verenigingen. Ter hoogte van het kruispunt met de N454 Dorpsstraat komt er  een aparte linksafslagstrook.

Uiteraard denken we ook nog comfortabele bushaltes het parkeergebeuren op het traject een aan de schoolomgeving in Horebeke.

Waar denken we nog over na?

We bekijken nog de mogelijkheden voor het veiliger maken van de S-bocht in Oudenaarde, de zone Roman en de zone rond de school in horebeke. En we gaan ook nog verder aan de slag met alle opmerkingen van klankbordgroep. Het detailontwerp van de gewestwegen en van alle zijstraten, werken we ook verder uit. We werken ook verder aan de rioleringsstudies samen met Farys, Aquafin en VMM.

Timing en impact?

Stand van zaken

Om te bepalen hoe de nieuwe wegen er moesten uitzien en ingepast worden binnen de omgeving startten we begin 2021 met een studietraject. We stelden een studiebureau aan om de eerste plannen te tekenen en vroegen de inwoners van Horebeke en Oudenaarde al meteen om hun suggesties en aandachtspunten voor die nieuwe weg te geven. Uit de meer dan 60 reacties bleken vooral fietsveiligheid,  snelheidsremmende maatregelen, de onveilige bochten en kruispunten (N8/N454) centraal te staan. Met die reacties werkten we de eerste concepten  en principes voor de herinrichting uit. Op 14 oktober 2021 organiseerden we een eerste klankbordgroep met inwoners en verenigingen uit beide gemeenten waar we deze concepten verder bespraken. Op basis daarvan stuurden we bij en werkten we verder uit.

Hoe gaat het verder?

We koppelen de eerste concepten terug naar de klankbordgroep en met alle betrokken instanties.  We moeten immers met nog veel meer elementen rekening houden zoals erfgoed, natuur, landbouw, hemel -en afvalwaterstudies,... alvorens we concrete plannen kunnen finaliseren. We hopen eind dit jaar deze concrete plannen te kunnen voorstellen aan een breder publiek. Na het uitwerken van de plannen volgt nog het proces voor grondverwerving, de vergunningsprocedures en de aanbesteding. Een eerste schop in de grond is dus niet voor de eerste jaren en hangt sterk af van hoe vlot alle voorbereidingen verlopen. We houden je alvast op de hoogte.

Het spreekt voor zich dat het Agentschap Wegen en Verkeer niet zo lang wil wachten om de weg veiliger te maken voor de weggebruiker. Daarom werden de huidige aanliggende fietspaden al extra geaccentueerd met een rode kleur. Eind oktober 2021 werden er bovendien werken uitgevoerd om het risico op slippartijen in de bochtige zones te verminderen.

 

Aanpassing fietspaden - N8

Aanpassing fietspaden - N8