Overslaan en naar de inhoud gaan

Denk mee over een veilige N8 en N454

Denk mee over een veilige N8 en N454

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N8

Wat en waarom?

In dit ambitieuze project wordt de weg naar Brakel (N8) aangepakt vanaf het kruispunt met de N46 in Oudenaarde tot aan de grens met Brakel in Horebeke. In Horebeke zullen ook de Dorpstraat en de Broekestraat heraangelegd worden vanaf het kruispunt met de Heerweg tot aan de grens met Zwalm. Ook het begin van heel wat zijstraten worden mee opgenomen in de werken.

Projectgebied studie N8 en N454

Veiligheid en bescherming tegen wateroverlast

Met de heraanleg willen we in de eerste plaats inzetten op veiligheid voor alle weggebruikers. Er moet een veilige fietsinfrastructuur komen en veilige, overzichtelijke kruispunten en wegen. Over het hele traject komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Afvalwater wordt zo gescheiden van het regenwater, met als resultaat propere waterlopen, bescherming tegen wateroverlast en beter gezuiverd afvalwater.

Denk mee over een veilige N8 en N454

Denk mee over een veilige N8 en N454

Maar eerst luisteren we naar u

We staan helemaal aan het begin van de plannen voor de weg naar Brakel en de Dorpstraat en Broekestraat. Begin 2021 stelden we een studiebureau aan om de plannen voor deze gewestwegen uit te tekenen. Maar voor we daarmee startten, vroegen we de mening van de inwoners van Horebeke en Oudenaarde.

Die oproep werd goed gehoord. Want via de post en een online platform ontvingen we meer dan 60 reacties. In die reacties stonden verkeersveiligheid en snelheidsremmende maatregelen centraal. Een samenvatting van de reacties leest u hier.

Timing en impact?

Omdat het ontwerp nog moet opgestart worden en er mogelijks gronden moeten ingenomen worden om de nieuwe weg mogelijk te maken, zal het nog verschillende jaren duren voor de schop in de grond gaat. 

Maar zo lang wachten we natuurlijk niet om maatregelen te nemen! 

Het spreekt voor zich dat het Agentschap Wegen en Verkeer niet zo lang wil wachten om de weg veiliger te maken voor de weggebruiker.

Daarom werden de huidige aanliggende fietspaden al extra geaccentueerd met een rode kleur. Eind oktober 2021 worden er bovendien werken uitgevoerd om het risico op slippartijen in de bochtige zones te verminderen.

Aanpassing fietspaden - N8

Aanpassing fietspaden - N8