Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Frans Van Dunlaan - Prins Boudewijnlaan in Wilrijk

Herinrichting kruispunt Frans Van Dunlaan - Prins Boudewijnlaan in Wilrijk

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Antwerpen

Plaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid plant een volledige heraanleg van het kruispunt van de Frans Van Dunlaan (R11) en de Prins Boudewijnlaan (N173) in Wilrijk. Het agentschap zal daarvoor samenwerken met rioolbeheerder Rio-link. Het kruispunt zal volledig heringericht worden om de veiligheid, vooral van de zachte weggebruikers, te verhogen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Tegelijk zal Rio-link op het kruispunt gescheiden riolering aanleggen.

Het project in een notendop

Veiliger en vlotter verkeer

Het kruispunt van de Frans Van Dunlaan (R11) met de Prins Boudewijnlaan (N173) kende in het verleden geregeld ongevallen met zachte weggebruikers als betrokken partij. Die situatie gaat AWV aanpakken. De bypasses, die de grootste aanleiding vormden voor de ongevallen met zachte weggebruikers, worden weggewerkt. Een aangepaste lichtenregeling en vroeger startende voorsorteerstroken zullen filevorming op het kruispunt beperken.

Het oude, complexe kruispunt zal compacter en dus overzichtelijker worden gemaakt. Op die manier komt er ruimte vrij om een ventweg aan te leggen, parallel met de R11. Die zal het lokale verkeer scheiden van het doorgaande. Ook de Spoorweglaan en de Zwaluwenlaan zullen alleen nog dienen voor lokaal verkeer. Dat zal de leefbaarheid voor de buurtbewoners gevoelig verbeteren.

Vernieuwing rioleringsstelsel

Het rioleringsstelsel van het kruispunt en de ruimere omgeving is helemaal verouderd. Rioolbeheerder Rio-link zal de bestaande riolering vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel, dat het regenwater en het afvalwater gescheiden afvoert. Tijdens de werken aan het kruispunt worden alleen de huizen op de werfzone afgekoppeld. Er worden ook extra grachten aangelegd met het oog op een latere fase waarin ook de riolering van de omliggende huizen wordt aangepakt.

R11-N173 Frans van Dunlaan_situeringsplan

De volgende stappen

Planning en timing

Wanneer de werken precies zullen starten is momenteel nog niet duidelijk. De studie voor de aanpassingen van de oorspronkelijke plannen zit nog in een beginfase. Het agentschap mikt nu op uitvoering in 2022. 

Meer informatie
Van zodra er meer concrete informatie is over het ontwerp, de timing, fasering en omleidingen zullen AWV en de stad hier tijdig en uitgebreid over communiceren.