Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting gewestweg N253 Overijse / Huldenberg / Bertem / Leuven, met aanleg van fietspaden

Herinrichting gewestweg N253 Overijse / Huldenberg / Bertem / Leuven, met aanleg van fietspaden

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

De afgelopen jaren zijn er verschillende studies gebeurd ter voorbereiding van de herinrichting van de gewestweg N253. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen om de weg volledig opnieuw aan te leggen, met veilige infrastructuur voor fietsers, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, en met een gescheiden rioleringsstelsel.  De herinrichting van de N253 is geen gemakkelijke taak, want de N253 is een smalle weg en er staan veel huizen, vaak dicht bij de rijweg.

gewestweg N253

Huidige stand van zaken en planning

Omdat er extra ruimte nodig is voor de nieuwe fietspaden, zijn er voor de uitvoering van het project heel wat onteigeningen noodzakelijk. In het verleden werd daarom al 15 miljoen euro geïnvesteerd in de onteigeningen van dertig woningen. Ook voor de (gedeeltelijke) onteigeningen van ongeveer 500 voortuintjes, die nog moeten uitgevoerd worden, heeft Wegen en Verkeer een bedrag van 13,4 miljoen euro gebudgetteerd. Het is pas nadat alle nodige onteigeningen zijn uitgevoerd, dat Wegen en Verkeer kan starten met de grote herinrichting van de N253. Wanneer de grote herinrichting uitgevoerd wordt, is op dit moment nog niet bepaald.

Wegen en Verkeer zal updates en het laatste nieuws over de herinrichting van de N253 op deze pagina melden. 

Kleinere ingrepen voorafgaand aan de herinrichting

In afwachting van deze grote herinrichting voert Wegen en Verkeer een aantal kleinere ingrepen uit langs de N253 om de veiligheid voor fietsers en wandelaars te verbeteren. Deze ingrepen, die volgens de huidige planning eind 2020 uitgevoerd zullen worden, zorgen op kortere termijn al voor een veiligere omgeving langs de N253. Ze zorgen er ook voor dat de grote herinrichting vlotter kan verlopen. 

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016/ 66 57 50
Website