N253 Huldenberg - Bertem herinrichting

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van de N253 in Bertem en Huldenberg. De N253 wordt in de eerste plaats veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Langs het tracé van de werken zal ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.

Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers

De herinrichting van de N253 is geen gemakkelijke taak, want de N253 is een smalle weg en er staan veel huizen, vaak dicht bij de rijweg. Wegen en Verkeer zal de fietspaden verhogen en waar mogelijk vrijliggend van de weg aanleggen. Er komen ook nieuwe voetpaden en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Langs het tracé van de werken zal ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. 

 

Kleinere ingrepen voorafgaand aan de herinrichting

In afwachting van deze grote herinrichting voert Wegen en Verkeer een aantal kleinere ingrepen uit langs de N253 om de veiligheid voor fietsers en wandelaars te verbeteren. Deze ingrepen, die volgens de huidige planning eind 2020 uitgevoerd zullen worden, zorgen op kortere termijn al voor een veiligere omgeving langs de N253. Ze zorgen er ook voor dat de grote herinrichting vlotter kan verlopen. 

Huidige stand van zaken en planning

Omdat er extra ruimte nodig is voor de nieuwe fietspaden, zijn er voor de uitvoering van het project heel wat onteigeningen noodzakelijk. In het verleden werd daarom al 15 miljoen euro geïnvesteerd in de onteigeningen van dertig woningen. Ook voor de (gedeeltelijke) onteigeningen van ongeveer 500 voortuintjes, die nog moeten uitgevoerd worden, heeft Wegen en Verkeer een bedrag van 13,4 miljoen euro gebudgetteerd. Het is pas nadat alle nodige onteigeningen zijn uitgevoerd, dat Wegen en Verkeer kan starten met de grote herinrichting van de N253. Wanneer de grote herinrichting uitgevoerd wordt, is op dit moment nog niet bepaald.

Wegen en Verkeer zal updates en het laatste nieuws over de herinrichting van de N253 op deze pagina melden.