Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot: Derde fase herinrichting

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant werkzaamheden aan de Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot. Wegen en Verkeer heeft op haar investeringsprogramma kredieten vrijgemaakt voor de uitvoering van dit project. Volgens de huidige planning zullen de werken uitgevoerd worden in 2021.

Wat houdt het project in?

Dit project is de derde fase van de herinrichting van de Herseltsesteenweg. In de vorige fasen heeft Wegen en Verkeer het gedeelte van het centrum van Aarschot tot aan het kruispunt met de Kerkstraat volledig heringericht. Er werden nieuwe fietspaden, voetpaden, bushaltes en veilige oversteekplaatsen voorzien. In de derde en laatste fase zal Wegen en Verkeer werken aan het gedeelte van het kruispunt met de Kerkstraat tot aan de Calsterloop, de grens met de provincie Antwerpen. 

Waarom zijn de werken noodzakelijk?

De herinrichting van de Herseltsesteenweg in Aarschot is noodzakelijk voor de verkeersveiligheid in de regio. De steenweg is een belangrijke toegangsweg voor de scholen Hoogvlieger en Vrije Basisschool Ourodenberg. Met deze werken investeert Wegen en Verkeer in veiligere fietspaden en oversteekplaatsen voor de zwakke weggebruikers. Het kruispunt van de Herseltsesteenweg met de Oude Mechelsebaan zal daarom ook volledig heringericht worden. 

Timing

De werken aan de Herseltsesteenweg beginnen volgens de huidige planning in de loop van 2021 en zullen, inclusief werken van de nutsmaatschappijen, ongeveer anderhalf jaar duren. Om grootschalige verkeershinder te vermijden, voert Wegen en verkeer de werken uit, nadat het project aan de “Duracell-rotonde” op de Ter Heidelaan in Aarschot is afgerond.  De werken aan de “Duracell-rotonde” zouden normaal gezien starten in het najaar van 2019. Door een wijziging in de planning van Wegen en Verkeer, schuiven de ingrepen aan de  “Duracell-rotonde” naar het voorjaar van 2020. Nadat deze werken afgerond zijn, is de Herseltsesteenweg aan de beurt.

Situeringskaart van de werken aan de Herseltsesteenweg die starten na het afronden van de werken aan de Duracellrotonde in het voorjaar van 2020