Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N19

Veelgestelde vragen

Waarom wordt de Herseltsesteenweg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer?

Sinds 19 april 2022 is de Herseltsesteenweg volledig afgesloten tussen de Kerkstraat en de Kalsterloop. Dat blijft zo tot eind 2023, wanneer alle werken afgerond zijn. Het zorgt jammer genoeg voor veel hinder, maar het is de enige veilige en consistente manier om deze werken uit te voeren. Een aanpak in fases, waarbij er verkeer langs de werf kan rijden, is omwille van verschillende redenen niet mogelijk:

  • Door de ligging van de riolering is het technisch heel moeilijk om gefaseerd te werken:
    • De nieuwe riolering ligt in het midden van de weg, maar ook in de beide bermen ernaast en heeft op sommige plekken ook nog vertakkingen dwars over de rijweg. De riolering aanleggen in twee helften is dus technisch bijna onmogelijk.
    • Ook een opdeling in de lengterichting van de projectzone zou heel wat verschillende fasen met zich meebrengen, met minstens evenveel verschillende omleidingen. Dat maakt de verkeerssituaties niet alleen minder duidelijk voor bewoners, maar zeker ook voor auto- of ander verkeer dat zijn weg moet zoeken. 
  • Het zou niet veilig zijn om verkeer langs de werken te sturen. In het midden van de rijweg  moeten we een bouwput van meer dan drie meter diep graven voor de regenwaterafvoer. Om verkeer op een veilige manier langs zo’n diepe put te laten rijden, is er een heel brede veiligheidszone nodig waardoor er bovendien nog amper plaats over zou blijven voor werfverkeer. Daarvoor is de Herseltsesteenweg niet breed genoeg.
  • De werken zouden veel langer duren als er in aparte fasen gewerkt wordt. Door de rijweg in een keer op te breken, kan de aannemer veel sneller werken. Als we de werf zouden opsplitsen, zouden de werken waarschijnlijk dubbel zo lang duren.
  • De werken van de nutsmaatschappijen (het verleggen en overkoppelen van de leidingen voor elektriciteit, water, telefonie, etc.) moeten door hun ligging en de beperkt beschikbare openbare ruimte voorafgaand aan de eigenlijke herinrichtingswerken van de Herseltsesteenweg gebeuren. Ook voor deze nutswerken is het zo dat er heel wat dwarsingen en doorsteken over de rijweg nodig zijn om de oude leidingen eerst te verwijderen en om nadien de nieuwe leidingen aan te leggen. In samenspraak met verschillende betrokken partijen werd daarom dan ook beslist om van bij de start van de nutswerken meteen de huidige signalisatie (met dus ook het afsluiten van de Herseltsesteenweg voor doorgaand verkeer tussen de Kalsterloop en de Kerkstraat) in te stellen. Enkel op die manier is en blijft voor iedereen duidelijk welke verkeersstromen er voor een langere periode gelden. Daarmee zorgen we niet alleen voor een veilige uitvoering van de werken, maar gaan we ook voor de nodige veiligheid voor alle weggebruikers.