Veiligere kruispunten langs Sint-Bernardsesteenweg (N148) in Hoboken

Vanaf 9 september 2019 voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan enkele kruispunten van de Sint-Bernardsesteenweg (N148) in Hoboken. Drie kruispunten worden in beide richtingen veiliger gemaakt voor fietsers en auto’s. Ter hoogte van basisschool Don Bosco worden ook de voetgangersoversteken over de tram-busbaan veiliger gemaakt. De werken zullen in totaal zo’n twee maanden duren. Doorgaand verkeer tussen Antwerpen en Hemiksem volgt tijdens de werken een omleiding. Ter hoogt van de werfzone blijft er wel steeds lokaal verkeer mogelijk.

 

Kruispunt veiliger voor auto’s en fietsers
Aan de drie kruispunten van de Sint-Bernardsesteenweg met de Aartselaarstraat, de Coöperatielaan en de Eikenlei/Salesianenlaan kregen afslaande auto’s tot nu toe tegelijk groen met de rechtdoor rijdende tram (links) en fietsers (rechts). Dat zorgde voor gevaarlijke situaties en ongevallen. AWV voert nu aanpassingen door om een einde te maken aan die onveilige situaties. De lichtenregeling wordt aangepast zodat afslaande auto’s niet meer tegelijk groen krijgen met de tram en de fiets. Daarnaast wordt ook het voorsorteervak om linksaf te slaan weggehaald. Zo ontstaat meer ruimte voor een apart verkeerslicht voor fietsers nodig voor de nieuwe lichtenregeling. Verder krijgen ook voetgangers meer opstelruimte om veilig over te steken.  
 
Veiliger oversteken aan school
Daarnaast worden ter hoogte van de Heidestraat en van basisschool Don Bosco de huidige voetgangersoversteken over de tram-busbaan verbeterd en veiliger gemaakt door zogenaamde bajonet oversteken aan te leggen. Bajonet oversteken zijn geknikte oversteken die de zachte weggebruiker dwingen om in de richting van de tram te kijken als hij/zij de trambedding oversteekt.
 
Fietsoversteek kruispunt 'Zwaantjes'
Het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg met de Krugerstraat en de De Bruynlaan, het kruispunt ‘Zwaantjes’, krijgt een nieuwe, afgescheiden fietsoversteek. De huidige oversteekplaats voor fietsers richting de Krugerstraat/Antwerpse Steenweg, wordt enkele meters opgeschoven. Op de rijstrook richting Hoboken wordt een fietsopstelvak aangebracht waarop de nieuwe fietsoversteek rechtstreeks aansluit. Door de fietsoversteek te scheiden van het autoverkeer wordt het oversteken er veiliger en overzichtelijker voor fietsers.
 
Werken per kruispunt en per zijde
De aannemer begint aan het kruispunt met de Aartselaarstraat en pakt kruispunt per kruispunt aan. Eerst wordt de westzijde (richting Hemiksem) van ieder kruispunt aangepakt. Eens afgerond, wisselt de aannemer van kant en gaan de werken verder aan de oostzijde (richting Antwerpen) startend aan het kruispunt met de Salesianenlaan in noordelijke richting. Per zijde van een kruispunt duren de werken telkens ongeveer een week. Het kruispunt ‘Zwaantjes’ is een aparte fase die als laatste wordt uitgevoerd en twee weken zal duren.
 
Omleidingen voor doorgaand verkeer
Tijdens de werken wordt het doorgaand verkeer omgeleid. Richting Hemiksem (westzijde) loopt de omleiding via de Antwerpse Steenweg, de Oudestraat/Broydenborglaan en de Krijgsbaan. Richting Antwerpen (oostzijde) loopt de omleiding via de Krijgsbaan/Gaston Fabrélaan (R11), de A12 en de VIIde-Olympiadelaan/De Bruynlaan.
Lokaal verkeer op de Sint-Bernardsesteenweg blijft steeds mogelijk, maar moet ter hoogte van de werfzone over de tram- en busbaan passeren. De trams en bussen van De Lijn blijven steeds hun normale reisweg volgen. Tijdens de werken aan het kruispunt ‘Zwaantjes’ moet lokaal verkeer soms plaatselijk omrijden.
Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken steeds passeren.
 
Meer info
Alle informatie over de werken op de Sint-Bernardsesteenweg is steeds terug te vinden via www.wegenenverkeer.be/antwerpen.
Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.