Nieuwe ontsluiting naar E34 in Arendonk vanaf volgende week in gebruik

In de loop van maandagavond 9 oktober gaat de nieuwe oprit ter hoogte van het bedrijventerrein Hoge Mauw naar de E34 richting Antwerpen open. De werken aan de nieuwe oprit ’26 bis’ begonnen in oktober vorig jaar en zijn nu afgerond. De oprit vormt een rechtstreekse verbinding tussen het bedrijventerrein en de E34 en zal de gewestweg N118 tussen Arendonk en Retie sterk ontlasten van zwaar verkeer. 

Rechtstreekse ontsluiting Hoge Mauw

De nieuwe oprit vormt een rechtstreekse verbinding tussen het bedrijventerrein Hoge Mauw en de E34 richting Antwerpen. Hiervoor werd een bestaande zandweg verhard en verlengd tot op de bestaande parallelweg langs de E34. In de loop van maandagavond 9 oktober wordt de oprit in gebruik genomen en kan het vrachtverkeer komende van het bedrijventerrein rechtstreeks de E34 oprijden. Vrachtwagens hoeven dus niet langer via de gewestweg N118 Arendonk-Retie te rijden om de snelweg richting Antwerpen te nemen. Dat zal de verkeersdrukte op de gewestweg sterk verminderen en de verkeersveiligheid verhogen.

Faunamaatregelen

Bij de aanleg van de nieuwe oprit werd ook rekening gehouden met de plaatselijke fauna. De oprit ligt immers naast een natuurgebied en tussen twee boscomplexen. Daarom werden ter hoogte van de waterloop Loeyeinds Neetje zogenaamde ecorichels aangelegd. Die zorgen ervoor dat kleine dieren de overkant kunnen bereiken zonder overreden te worden. Om dezelfde reden zijn er ook egeltrappen en amfibieënladders geplaatst. Tenslotte worden nog hoogstammige bomen aangeplant ter hoogte van de kruising van de waterloop en de oprit. Die zullen dienstdoen als hop-overs en lichtvrije zones voor vleermuizen.

Die lichtvrije zones betekenen echter niet dat het op de nieuwe oprit volledig donker zal zijn. Het traject krijgt een moderne openbare verlichting, met een aangepaste lichtkleur voor de vogels en vleermuizen.

Voor dit project werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Arendonk waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de financiering van de wegenbouwwerken op zich nam. Het gemeentebestuur nam de kosten van de verlichting en de signalisatie voor zijn rekening.