Inhuldiging fietspad langs N321 in Vleteren

Deze namiddag werd het fietspad langs de N321 Westvleterenstraat in Vleteren feestelijk en al fietsend ingehuldigd in het bijzijn van de leerlingen van de vrije basisschool Klavertje 3, het gemeentebestuur, AWV, RioP en de inwoners van de Westvleterenstraat. Hiermee wilden AWV en het gemeentebestuur de aandacht vestigen op de verkeersveiligere inrichting van de Westvleterenstraat. Naast een vernieuwing van de fietspaden werden ook de voetpaden en parkeerstroken aangepakt en werd er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

 

Vroegere knelpunten

De N321 Westvleterenstraat is een verbindingsas tussen Westvleteren en Oostvleteren en vormt een belangrijke schakel in het fietsroutenetwerk. De vroegere aanliggende fietspaden langs de N321 waren niet conform de richtlijnen van het fietsvademecum. Een deel ervan lag buiten de bebouwde kom wat een gevaarlijke situatie opleverde aangezien het wegverkeer op bepaalde delen 70 en 90 km/u mag rijden.

Een verkeersveilige oplossing drong zich met andere woorden op.

Verkeersveiligere herinrichting

De aan te pakken zone strekte zich uit vanaf de bebouwde kom ter hoogte van de Poperingevaart tot aan het kruispunt met de N8.

Het totale traject bestaat uit drie verschillende zones:

  • Zone met aan beide zijden bebouwing
  • Zone met enkel aan 1 zijde bebouwing
  • Zone zonder bebouwing

 

Op 24 september 2014 startte de aanleg van nieuwe fietspaden of de verbetering van bestaande fietspaden naargelang de zone waarin ze liggen. Ook het snelheidsregime werd aangepast.

Op het traject tussen het kruispunt met de Hogebrugstraat en de N8 (waar er aan weerszijden bebouwing is) werd de maximumsnelheid beperkt tot 50 km/u. Op het traject tussen de Hogebrugstraat en de bebouwde kom geldt vanaf nu een maximumsnelheid van 70 km/u.

In de zone met snelheidsregime 70 km/u werden aan beide zijden van de weg vrijliggende eenrichtingsfietspaden aangelegd. In de zone waar er aan de zuidkant bebouwing is, werd een parkeerstrook tussen rijweg en fietspad voorzien.

In de zone met bebouwing aan beide zijden werd een aanliggend fietspad aan de noordzijde voorzien. De zuidzijde kreeg een vrijliggend fietspad met tussen rijweg en fietspad een parkeerstrook.

Begin oktober 2014 werden de werken grotendeels afgerond. Ondertussen is ook de groenbeplanting voltooid.

De totale kostprijs bedroeg ongeveer 1.680.000 € die als volgt verdeeld werd onder de partners:

- Ruim 1,2 miljoen € ten laste van gemeente Vleteren waarvan AWV via Module 13 een subsidie van 865.000 € aan de gemeente heeft toegekend.

- 471.000 € ten laste van RioP voor de rioleringswerken.

Het resultaat is een voor alle weggebruikers verkeersveiligere en comfortabelere Westvleterenstraat.