Agentschap Wegen en Verkeer zet samenwerking met aannemer N34 Ringlaan Wenduine stop

Omwille van technische tekortkomingen, het uitblijven van herstellingen en de afwerking van de werf door de aannemer en andere juridische redenen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer beslist om de opdracht eenzijdig te verbreken.
Er zal zo snel als mogelijk een nieuwe opdrachtnemer aangesteld worden om de nodige herstellingen uit te voeren (vooral aan de riolering) en om de stilliggende fases verder af te werken. In afwachting van de start van de werken door de nieuwe opdrachtnemer blijft de huidige verkeerssituatie wel behouden. De basismobiliteit blijft gegarandeerd.