Overslaan en naar de inhoud gaan

Checklist: 3. Aanvraag van een individuele ANPR of CCTV camera, die geen onderdeel uitmaakt van een handhavingsinstallatie zoals RLC, SNC, TC of VWS

Voor de realisatie van deze installaties dient de aanvrager beroep te doen op een opdrachtencentrale van AWV wanneer een dergelijk contract lopend is bij AWV, zowel voor wat de infrastructuur als voor wat de netwerkaansluiting betreft. Hiervan kan enkel afgeweken worden mits een motivatie. Indien de realisatie op een ander contract gebeurt dat niet door AWV beheerd wordt, dienen minstens volgende minimumbepalingen vervuld te zijn. Indien aan volgende voorwaarden niet voldaan wordt, kan de domeininnamevergunning ingetrokken worden.

 1. De aanvrager dient voorafgaand aan de uitvoering 
  1. een domeininnamevergunning aan te vragen bij het betrokken district van het AWV.
  2. de planning voor de werken te registreren in de applicatie WERF van AWV. Dit kan gedelegeerd worden aan de aannemer die de werken zal uitvoeren. 
  3. De richtlijnen uit het Vademecum Vergevingsgezinde Wegen te volgen en te respecteren voor de bepaling van de inplanting van de infrastructuur. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt dient nieuwe infrastructuur maximaal op reeds bestaande (AWV-)infrastructuur bevestigd te worden.
  4. De aanvrager dient de interventietermijnen zoals bepaald in de lopende opdrachtencentrale van AWV of van de federale politie integraal over te nemen in de eigen besteksbepalingen. Dit is om te garanderen dat defecte of aangereden palen volgens aanvaardbare termijnen in hun oorspronkelijke functionerende staat hersteld worden.
 2. De aanvrager dient ten allen tijde de bepalingen zoals bepaald in het GIPOD-decreet van 4 april 2014 en het KLIP-decreet van 14 maart 2018 te vervullen. Dit kan gedelegeerd worden aan de betreffende aannemer.
 3. De aanvrager dient bij uitvoering de bepaling van de meest recente versie van het standaardbestek 250 en 270 te respecteren. 
 4. De aanvrager dient binnen de 2 weken na uitvoering volgende informatie aan te leveren  aan AWV (awv.anpr@mow.vlaanderen.be) voor opname van de installatie in de databank van installaties:
  1. As-builtdossier van de installatie 
  2. EAN nummer van het voedingspunt van de installatie
  3. Correcte GPS-coördinaten van de installatie
  4. benaming van de installatie
  5. mailadres van de eigenaar of beheerder van de installatie die gecontacteerd kan worden 

 

Nadat de aanvraag voor de plaatsing van een individuele ANPR en CCTV camera werd goedgekeurd, zullen de nodige documenten worden overgemaakt aan het lokale bestuur.