Overslaan en naar de inhoud gaan

Tracé omleidingsweg

Tracé omleidingsweg

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N35f

3 kilometer nieuwe weg

In 2008 werd het tracé voor de nieuwe omleidingsweg vastgelegd in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). De nieuwe weg wordt 3 kilometer lang en maakt de verbinding tussen de Woumenweg (N369) en de Kaaskerkestraat (N35). De nieuwe weg telt één rijstrook in elke richting, van elkaar gescheiden door een middenberm van 1 meter breed. Langs de volledige omleidingsweg komt een dubbelrichtingsfietspad te liggen, aan de kant van het centrum en de industriezone.

Het ontwerp in beeld

Ontwerp ZW omleidingsweg Diksmuide

Er komt een nieuw kruispunt op de Woumenweg (N369) (1), ten zuiden van de kruising met de Eikhofstraat. De nieuwe omleidingsweg loopt ten zuiden van industrieterrein Heernisse. Aan het industrieterrein komt een nieuw kruispunt met verkeerslichten (2). Dan loopt de weg via een nieuw te bouwen brug over de Ijzer (3) en een nieuwe tunnel onder de spoorweg (4), langs de IJzertoren om uit te komen op een nieuwe rotonde aan de Kaaskerkestraat (5).

Aandacht voor fietsers

In de buurt van de nieuwe omleidingsweg liggen twee fietspaden: de Frontzate en het fietspad op de oude spoorlijn. Die worden verbonden via een koker over de Vlavaart. Parallel met, maar los van het spoor wordt het fietspad over de omleidingsweg geleid, om dan aansluiting te vinden met het fietspad op de oude spoorwegberm. Er komt een fietstunnelkoker aan de oostzijde van de weg onder de spoorlijn voor de verbinding tussen Kaaskerke en Woumen. Vanaf de fietstunnel onder het spoor loopt het dubbelrichtingsfietspad verder langs de oostzijde van de omleidingsweg. Het fietspad wordt geleid over de nieuwe brug over de IJzer. Voor de brug over de IJzer komt er een aftakking van het fietspad naar de IJzerdijk en voorbij de brug komt er een aftakking naar het bedrijventerrein Heernisse. Het fietspad langs de omleidingsweg sluit verderop aan op de N369 Woumenweg.

 

Vlotte doorstroming op de omleidingsweg 

De nieuwe omleidingsweg wordt pas aantrekkelijk wanneer een vlotte doorstroming verzekerd is . Daarom worden de kruispunten op de omleidingsweg zo ingericht dat ze een vlotte doorstroming bevorderen:

  • Ter hoogte van de aansluiting met de Kaaskerkestraat (N35) komt een nieuwe rotonde.
  • Ter hoogte van het toekomstige bedrijventerrein van de WVI op de Vlavlakte komt een voorrangsgeregeld kruispunt.
  • Ter hoogte van de spoorlijn komt een tunnel voor voertuigen.
  • De Kapellestraat wordt niet verbonden met de omleidingsweg. Daarom wordt er een nieuwe verbinding gemaakt tussen de Kapellestraat en de IJzerdijk. Die krijgt de naam Marie Declerckstraat, genoemd naar Marie-Therèse Declerck, ook gekend als ‘Mietje Boeuf’, een van de soldatenmoeders uit de Eerste Wereldoorlog.
  • Ter hoogte van de IJzerdijk en de IJzer komt een grote vaste brug over beide.
  • Ter hoogte van de industriezone Heernisse komen verkeerslichten op de omleidingsweg.
  • Ter hoogte van de aansluiting met de Woumenweg (N369) komen op elkaar afgestelde verkeerslichten voor een vlotte doorstroming, onder andere richting Eikhofstraat.
  • Na de aanleg van de omleidingsweg zal ook de bestaande Esenweg (N35) opnieuw worden ingericht zodat die weg minder aantrekkelijk wordt voor zwaar en doorgaand verkeer. Op die manier krijgt zwaar en doorgaand verkeer een extra stimulans om voor de omleidingsweg te kiezen en niet langer het stadscentrum te doorkruisen.