Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N79

Veelgestelde vragen

Op de infosessie van 26 oktober 2021 beantwoordden we veel vragen over het project. Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen en hun antwoord.

Bekijk hier de opname van de infosessie.

1. Na de komst van de omleidingsweg moet het verkeer dat naar het centrum rijdt een extra lus maken omdat de huidige spoorwegonderdoorgang autovrij wordt. Maar nadien blijven alle bewegingen mogelijk. Wat is dan het verschil?

De huidige spoorwegonderdoorgang is te smal en te laag voor de combinatie van gemotoriseerd verkeer en veilige fiets- en voetpaden. Omdat we fietsers en voetgangers een veilige oplossing willen bieden om het centrum te bereiken, betekent dit dat er een nieuwe onderdoorgang moet komen voor het gemotoriseerd verkeer. Door die onderdoorgang verder van het station te verwijderen en de doorgaande beweging naar Overhaam duidelijk aan te duiden, zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk verkeer rechtdoor rijdt over de omleidingsweg in plaats van door het centrum.

 

2. Waarom ligt de nieuwe spoorwegonderdoorgang ter hoogte van de Sportpleinstraat?

De locatie is gekozen in afstemming met Infrabel. Er spelen verschillende factoren mee:

  • Hoe meer we de onderdoorgang opschuiven naar het zuiden (richting Overhaam), hoe meer we in de buurt van de Kevie komen. Dat is net wat we willen vermijden.
  • Hoe meer we de onderdoorgang opschuiven naar het noorden (richting Maastrichtersteenweg), hoe complexer en duurder het project wordt. Hier liggen veel technische installaties en cabines van Infrabel.
  • In overleg met Infrabel hebben we daarom de beste locatie en de hoek van de tunnel bepaald. De plaats waar hij nu komt te liggen is de smalste plaats, met dus de minste technische aanpassingen.

De nieuwe spoorwegonderdoorgang van de zuidoostelijke omleidingsweg. 

3. Hoe werd het tracé van de zuidoostelijke omleidingsweg bepaald?

Er is voor de omleidingsweg een reservatiestrook voorzien op het gewestplan. Deze strook loopt vanaf de volkstuintjes naar het zuiden richting Overhaamlaan. Bij de bepaling van het tracé van de zuidoostelijke omleidingsweg hebben we rekening gehouden met deze reservatiestrook.

 

4. Komt er een veilige toegang naar de Kevie aan de Oude Blaarstraat? Is een fietsbrug of -tunnel onder de omleidingsweg een optie?

Er komt een beveiligde, gelijkgrondse oversteekplaats om in twee keer de omleidingsweg over te steken. Bovendien is de snelheid er beperkt tot 50 km/u en is er zowel links als rechts een goede zichtbaarheid. Een tunnel is geen optie omwille van het aanwezige grondwater. Een brug zou weinig gebruikt worden, omdat er sowieso ook een gelijkgrondse toegang mogelijk moet zijn voor gemotoriseerd verkeer (naar de conciërgewoning op de Kevie en voor onderhoud). In dat geval zou iedereen gewoon gelijkgronds oversteken in plaats van over de brug. Ter vergelijking: op de Noordoostelijke Omleidingsweg ligt er aan de Bodemweg op dit moment al een gelijkaardige oversteekplaats.

De oversteekplaats voor fietsers aan de Oude Blaarstraat.

5. Kan je in de toekomst veilig oversteken aan de Jaminéstraat?

Ja, dit wordt een kruispunt met verkeerslichten. Zo kunnen fietsers en voetgangers, in tegenstelling tot vandaag, veilig van en naar het centrum. De bestaande spoorwegonderdoorgang zal enkel nog toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.

 

6. Wat is de impact van de omleidingsweg op de hoeveelheid vrachtverkeer op de Wallen?

Het project heeft vooral een positieve impact op de oostelijke zijde van de Wallen (Wijkstraat, Neremweg en Leopoldwal). Hier komt veel minder zwaar verkeer door, omdat de omleidingsweg een sneller alternatief is voor deze route. Het ruimtelijke doel van de Stad Tongeren is ook om de historische omgeving van de Moerenpoort op te waarderen en de verbinding van de Motten, via de volkstuintjes naar de Kevie aantrekkelijker te maken. Het verkeer dat van de Maastrichtersteenweg naar de Sint-Truidersteenweg rijdt, zal nog steeds via de Stationslaan - Elfde -Novemberwal - Eeuwfeestwal kunnen rijden. Maar het krijgt de extra optie om via de Zuidoostelijke omleidingsweg en Luikersteenweg-Albertwal te rijden.

 

7. Zorgen de omleidingswegen voor minder verkeer op de Maastrichtersteenweg?

De Maastrichtersteenweg is een invalsweg naar Tongeren en blijft dat ook. Daar verandert de zuidoostelijke omleidingsweg niets aan. De noordoostelijke omleidingsweg zorgt wel voor een afname van het verkeer op de Maastrichtersteenweg. Het verkeer richting Hasseltsesteenweg en Bilzersteenweg rijdt in de toekomst via de noordoostelijke omleidingsweg. Ook het ziekenhuis is via deze weg bereikbaar. Bovendien wordt de Maastrichtersteenweg zelf ook heringericht, met o.a. veilige fietspaden.

 

8. Hoe zit het met het verkeer op de Neremweg? Hier rijdt nu veel sluipverkeer richting Overhaam.

Het sluipverkeer zal veel minder voorkomen in het noordelijk deel van de Neremweg (tussen R72/Wijkstraat Overhaamlaan). Het verkeer geraakt sneller aan Overhaam via de zuidoostelijke omleidingsweg. Dit sluipverkeer vermijden is een van de grote doelstellingen van dit project. Het verkeer van en naar Nerem en Mal blijft uiteraard via het zuidelijke deel van de Neremweg rijden.

 

9. Moeten er bomen gerooid worden voor de aanleg van de omleidingsweg?

Waar mogelijk laten we ze staan, maar er zullen sowieso bomen gerooid moeten worden om de omleidingsweg aan te leggen. Alle gerooide bomen worden gecompenseerd door de aanplanting van nieuwe bomen in de directe omgeving van de weg.

 

10. Komt er een tonnagebeperking voor het verkeer naar het centrum?

We kunnen niet alle vrachtwagens verbieden het centrum in te rijden. Voor leveringen, verhuiswagens ... blijft de toegang altijd nodig. Daarnaast dienen de bussen van De Lijn ook van en naar het station te geraken De controle op tonnage is bovendien heel moeilijk, omdat er dan een onderscheid tussen plaatselijk en doorgaand verkeer moet worden gemaakt. Dat is in de praktijk erg moeilijk toe te passen.

 

11. Komen er snelheidscontroles op de omleidingsweg?

We gaan hier nu nog niet van uit. Er komt sowieso een evaluatie van de situatie met snelheidsmetingen na de aanleg van de nieuwe weg. Als dan blijkt dat er snelheidscontrole nodig is, zal dit sowieso gebeuren.

 

12. Waar en wanneer kan ik het project-MER in detail nalezen?

Zodra het project in openbaar onderzoek komt, is alle gedetailleerde info in het project-MER terug te vinden. Zodra we weten wanneer het openbaar onderzoek start, leest u dat op deze website.

 

13. Op welke manier werden metingen gedaan om het ontwerp te maken?

Bij het ontwerp is rekening gehouden met een verkeersmodel. Dat is een simulatie van de nieuwe, toekomstige situatie waarbij de verkeersstromen in kaart worden gebracht. We houden in dit model ook rekening met toekomstige evoluties. De cijfers van het verkeersmodel zijn geüpdatet naar 2025.

 

14. Hoeveel hinder zal er zijn tijdens de werken?

De tunnel en de omleidingsweg zelf kunnen grotendeels gebouwd worden buiten de bestaande wegen. Enkel waar er een aansluiting met een bestaande weg moet komen, zal er hinder zijn voor het verkeer. Sowieso is het niet de bedoeling om een verbinding naar het centrum af te sluiten. De fasering van de werken zelf moet nog in detail worden uitgewerkt. Zodra we hier meer over weten, leest u dat op onze website.

 

15. Wat gebeurt er met het voetbaldveld tussen de spoorweg en de Beemdstraat?

Er moet een deel van het veld ingenomen worden voor de aanleg van de nieuwe weg. De exacte grens moet nog worden bepaald. Sowieso zal er tijdens de werken een groot deel van de ruimte ingenomen worden voor de aanleg van de nieuwe tunnel.