Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidoostelijke Omleidingsweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N79

Benieuwd naar het Tongeren van Morgen? Duik in de Project Atlas en ontdek elk project in 3D

AWV ontwikkelde een app waarbij u op een interactieve kaart zelf in de toekomstbeelden van de verschillende wegenprojecten in Tongeren kan stappen. U kan in detail inzoomen op elk project en de voor en na beelden in 360° vergelijken. 

Om het doorgaand en zwaar verkeer weg te houden uit het Tongerse centrum, de wallen (R72) en de stationsomgeving, worden de komende jaren omleidingswegen gerealiseerd. Zo ontstaat er meer ruimte voor de fiets en groen. De toekomstige Zuidoostelijke Omleidingsweg zal de verbinding maken tussen de Maastrichtersteenweg enerzijds en industriezone Overhaam en Luikersteenweg anderzijds. Deze verbinding moet nog worden aangelegd.

Wat en waarom?

Verbinding tussen Maastrichtersteenweg en Luikersteenweg via  Overhaem

Voor de ligging van de zuidoostelijke omleidingsweg lagen voorheen twee scenario’s op tafel. Het eerste tracé liep langs natuurgebied De Kevie, het tweede langs de spoorweg. Beide tracés werden grondig onderzocht. Een milieustudie maakte het eerste tracé onmogelijk. Daarom werd gekozen voor het tweede tracé, dat aantakt aan de Maastrichtersteenweg in de stationsomgeving. 

Waarom een omleidingsweg?

 • Zolang de zuidoostelijke omleidingsweg niet is aangelegd, zal er veel vrachtverkeer over de Wallen passeren. De omleidingsweg is nodig om het vrachtverkeer te weren uit het centrum en de stationsomgeving.
 • De zuidoostelijke omleidingsweg zorgt voor meer leefbaarheid op de Wijkstraat, Dijk en Leopoldwal.
 • Het project zorgt voor een vlottere  zachteverbinding tussen de omliggende wijken achter het station en De Kevie met het centrum voor fietsers en voetgangers. De huidige tunnel onder het spoor, waar het verkeer de stad inrijdt, wordt in de toekomst autovrij gemaakt.

De Vlaamse Overheid investeert zo'n 15 miljoen euro in dit project.

De zuidoostelijke omleidingsweg in kaart. Klik op de kaart om te vergroten.

De omleidingswegen rond Tongeren. Klik op de kaart om te vergroten.

STAND VAN ZAKEN

Waar staan we nu?

 • In 2019 werd uit de varianten het tracé gekozen en verder onderzoek opgestart. De route oost-west langsheen de Kevie werd daarbij niet gekozen, om het natuurgebied maximaal te vrijwaren. Er wordt gebruik gemaakt van de Maastrichtersteenweg (N79), die ook vernieuwd wordt.
 • Om de verbinding tussen de Maastrichtersteenweg (stationsomgeving) en de Overhaamlaan te maken, werd de zone ten westen van de spoorlijn reeds decennia voorzien op het Gewestplan. 
 • Het Milieueffectenrapport (MER) werd opgemaakt. Daarin wordt o.a. advies gegeven over de milderende randvoorwaarden (vb. geluidsmaatregelen). Meer details leest u onder ‘Milieueffectenrapport’.
 • Na het MER volgt de afwerking van het ontwerp van de infrastructuur, de omgevingsvergunningsaanvraag en de nodige grondaankopen door het Vlaams Gewest. Vervolgens wordt er verder gewerkt aan het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.
 • Het dossier, inclusief MER-studie, komt integraal online op het digitaal Omgevingsloket tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning, vermoedelijk in de loop van 2023.
 • De eigenaars worden verder op de hoogte gehouden, zodra er een definitief onteigeningsplan is.
 • De voormalige antiekzaak op de hoek van de Jaminéstraat werd in het voorjaar 2022 afgebroken. 
 • De huizen Jaminéstraat 29 - 31 - 33 worden in de loop van het voorjaar 2023 afgebroken.
 • De planning van de uitvoering van de werken is nog afhankelijk van de voortgang van de voorgaande stappen en procedures.