Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidoostelijke Omleidingsweg

Zuidoostelijke Omleidingsweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Om het doorgaand en zwaar verkeer weg te houden uit het Tongerse centrum, de wallen (R72) en de stationsomgeving, worden de komende jaren omleidingswegen gerealiseerd. Zo ontstaat er meer ruimte voor de fiets en groen. De toekomstige Zuidoostelijke Omleidingsweg zal de verbinding maken tussen de Maastrichtersteenweg enerzijds en industriezone Overhaem en Luikersteenweg anderzijds. Deze verbinding moet nog worden aangelegd.

Wat en waarom?

Stand van zaken

In 2019 werd het tracé gekozen en verder onderzoek opgestart.

In de loop van 2021 wordt het Milieueffectenrapport (MER) afgerond. Daarin wordt o.a. advies gegeven over de milderende randvoorwaarden (vb. geluidsmaatregelen). Hierover wordt dan een nieuwe informatieronde voorzien. 

Dan volgt verder ontwerp van de infrastructuur, de omgevingsvergunningsaanvraag en de nodige grondaankopen door het Vlaams Gewest.

De voormalige antiekzaak op de hoek van de Jaminéstraat wordt in het najaar 2021 afgebroken. Het Vlaams Gewest heeft dit gebouw reeds aangekocht.

De uitvoering van de werken volgt aansluitend, vermoedelijk ten vroegste in de loop van 2022.

De Vlaamse Overheid voorziet een investering van 8,5 miljoen euro in deze infrastructuur.

Verbinding tussen Maastrichtersteenweg en Luikersteenweg via industriezone Overhaem

NO Omleiding Tongeren: overzicht

Voor de ligging van de zuidoostelijke omleidingsweg lagen voorheen twee scenario’s op tafel. Het eerste tracé liep langs natuurgebied De Kevie, het tweede langs de spoorweg. Beide tracés werden grondig onderzocht. Een nieuwe milieustudie maakte het eerste tracé onmogelijk. Daarom is nu definitief gekozen voor het tweede tracé, dat aantakt aan de Maastrichtersteenweg in de stationsomgeving. 

De aanleg van de zuidoostelijke omleidingsweg is noodzakelijk omwille van verschillende redenen:

  • Zolang de zuidoostelijke omleidingsweg niet is aangelegd, zal er veel vrachtverkeer over de Wallen passeren. De omleidingsweg is nodig om het vrachtverkeer te weren uit het centrum en de stationsomgeving.
  • De zuidoostelijke omleidingsweg zorgt voor meer leefbaarheid op de Wijkstraat, Dijk en Leopoldwal.
  • Het project zorgt voor een vlottere  zachteverbinding tussen de omliggende wijken achter het station en De Kevie met het centrum voor fietsers en voetgangers. De huidige tunnel onder het spoor, waar het verkeer de stad inrijdt, wordt in de toekomst autovrij gemaakt.

ZO omleiding Tongeren: overzicht

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier

ZO Omleiding Tongeren