Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidoostelijke Omleidingsweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Om het doorgaand en zwaar verkeer weg te houden uit het Tongerse centrum, de wallen (R72) en de stationsomgeving, worden de komende jaren omleidingswegen gerealiseerd. Zo ontstaat er meer ruimte voor de fiets en groen. De toekomstige Zuidoostelijke Omleidingsweg zal de verbinding maken tussen de Maastrichtersteenweg enerzijds en industriezone Overhaem en Luikersteenweg anderzijds. Deze verbinding moet nog worden aangelegd.

Wat en waarom?

Verbinding tussen Maastrichtersteenweg en Luikersteenweg via  Overhaem

Voor de ligging van de zuidoostelijke omleidingsweg lagen voorheen twee scenario’s op tafel. Het eerste tracé liep langs natuurgebied De Kevie, het tweede langs de spoorweg. Beide tracés werden grondig onderzocht. Een nieuwe milieustudie maakte het eerste tracé onmogelijk. Daarom is nu definitief gekozen voor het tweede tracé, dat aantakt aan de Maastrichtersteenweg in de stationsomgeving. 

Waarom een omleidingsweg?

 • Zolang de zuidoostelijke omleidingsweg niet is aangelegd, zal er veel vrachtverkeer over de Wallen passeren. De omleidingsweg is nodig om het vrachtverkeer te weren uit het centrum en de stationsomgeving.
 • De zuidoostelijke omleidingsweg zorgt voor meer leefbaarheid op de Wijkstraat, Dijk en Leopoldwal.
 • Het project zorgt voor een vlottere  zachteverbinding tussen de omliggende wijken achter het station en De Kevie met het centrum voor fietsers en voetgangers. De huidige tunnel onder het spoor, waar het verkeer de stad inrijdt, wordt in de toekomst autovrij gemaakt.

De Vlaamse Overheid investeert 8,5 miljoen euro in dit project.

De zuidoostelijke omleidingsweg in kaart. Klik op de afbeelding om te vergroten.

De omleidingswegen rond Tongeren. Klik op de kaart om ze te vergroten.

STAND VAN ZAKEN

Waar staan we nu?

 • In 2019 werd uit de varianten het tracé gekozen en verder onderzoek opgestart. De route oost-west langsheen de Kevie werd daarbij niet gekozen, om het natuurgebied maximaal te vrijwaren. Er wordt gebruik gemaakt van de Maastrichtersteenweg (N79), die ook vernieuwd wordt.
 • Om de verbinding tussen de Maastrichtersteenweg (stationsomgeving) en de Overhaamlaan te maken, werd de zone ten westen van de spoorlijn reeds decennia voorzien op het Gewestplan. 
 • In de loop van 2021 wordt het Milieueffectenrapport (MER) afgerond. Daarin wordt o.a. advies gegeven over de milderende randvoorwaarden (vb. geluidsmaatregelen). Daarop volgt de afwerking van het ontwerp van de infrastructuur, de omgevingsvergunningsaanvraag en de nodige grondaankopen door het Vlaams Gewest.
 • Het dossier, inclusief MER-studie, komt integraal online op het digitaal Omgevingsloket tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning, vermoedelijk begin 2022.
 • De eigenaars worden verder op de hoogte gehouden, zodra er een definitief onteigeningsplan is.
 • De voormalige antiekzaak op de hoek van de Jaminéstraat wordt in het voorjaar 2022 afgebroken. Het Vlaams Gewest heeft dit gebouw reeds aangekocht.
 • De uitvoering van de eerste werken volgt  in de loop van 2022, met de bouw van een nieuwe spoorwegonderdoorgang door Infrabel.
 • De planning van de verdere werken is nog afhankelijk van de voortgang van de voorgaande stappen en procedures. 

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Adres
011 74 23 00
Website