Zuidoostelijke Omleidingsweg Tongeren

Regio
Gemeente
Weg
Datum ten vroegste vanaf 2022

Om het doorgaand en zwaar verkeer weg te houden uit het Tongerse centrum, de wallen (R72) en de stationsomgeving, worden de komende jaren omleidingswegen gerealiseerd. Zo ontstaat er meer ruimte voor de fiets en groen. De toekomstige Zuidoostelijke Omleidingsweg zal de verbinding maken tussen de Maastrichtersteenweg enerzijds en industriezone Overhaem en Luikersteenweg anderzijds. Deze verbinding moet nog worden aangelegd.

In 2019 werd het tracé gekozen en verder onderzoek opgestart.

In de loop van 2020 wordt het Milieueffectenrapport (MER) afgerond. Daarin worden de milderende randvoorwaarden (vb. geluidsmaatregelen) vastgelegd. 

Nadien volgt verder ontwerp van de infrastructuur en de nodige grondaankopen door het Vlaams Gewest. De uitvoering van de werken volgt aansluitend, vermoedelijk ten vroegste in de loop van 2022.

De Vlaamse Overheid voorziet een investering van 8,5 miljoen euro in deze infrastructuur.

 

De zuidoostelijke omleidingsweg maakt de verbinding tussen de Maastrichtersteenweg (N79) en de
Luikersteenweg via industriezone Overhaem

Voor de ligging van de zuidoostelijke omleidingsweg lagen voorheen twee scenario’s op tafel. Het eerste tracé liep langs natuurgebied De Kevie, het tweede langs de spoorweg. Beide tracés werden grondig onderzocht. Een nieuwe milieustudie maakte het eerste tracé onmogelijk. Daarom is nu definitief gekozen voor het tweede tracé, dat aantakt aan de Maastrichtersteenweg in de stationsomgeving. 

De aanleg van de zuidoostelijke omleidingsweg is noodzakelijk omwille van verschillende redenen.

 

  • Zolang de zuidoostelijke omleidingsweg niet is aangelegd, zal er veel vrachtverkeer over de Wallen passeren. De omleidingsweg is nodig om het vrachtverkeer te weren uit het centrum en de stationsomgeving.
  • De zuidoostelijke omleidingsweg zorgt voor meer leefbaarheid op de Wijkstraat, Dijk en Leopoldwal.
  • Het project zorgt voor een vlottere  zachteverbinding tussen de omliggende wijken achter het station en De Kevie met het centrum voor fietsers en voetgangers. De huidige tunnel onder het spoor, waar het verkeer de stad inrijdt, wordt in de toekomst autovrij gemaakt.

 

 

 

 

 

Schrijf in op de digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de grote mobiliteitsprojecten in Tongeren, en schrijf je in op de digitale nieuwsbrief via de knop op deze webpagina. 

 

Contact?

Vragen of ideeën? Contacteer Wegen en Verkeer Limburg via tel. 011 74 23 00 of via www.wegenenverkeer.be/contactformulier