Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidoostelijke Omleidingsweg - fase 3

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N79

Kennisgeving openbaar onderzoek

AWV heeft een omgevingsvergunning nodig voor deze werken. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 13 juli 2024. Iedereen kan het plan inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Het plan inkijken kan:

Een bezwaarschrift indienen kan online via het Omgevingsloket of schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Om het doorgaand en zwaar verkeer weg te houden uit het Tongerse centrum, de Wallen (R72) en de stationsomgeving, worden de komende jaren omleidingswegen gerealiseerd. Zo ontstaat er meer ruimte voor de fiets en groen. De toekomstige Zuidoostelijke Omleidingsweg (ZO) gaat de Maastrichtersteenweg en industriezone Overhaam en de Luikersteenweg op termijn verbinden. 

Wat en waarom?

Verbinding tussen Maastrichtersteenweg en Luikersteenweg via Overhaem

Voor Zuidoostelijke Omleidingsweg (ZO) lagen 2 scenario’s op tafel: langs natuurgebied De Kevie of langs de spoorweg. Een milieustudie maakte het eerste tracé onmogelijk. Dus zal de nieuwe verbindingsweg langs de spoorweg lopen. 

De omleidingswegen rond Tongeren. Klik op de kaart om te vergroten.

Waarom komt er een omleidingsweg?

 • Om het vrachtverkeer te weren dat nu in het centrum, over de Wallen en de stationsomgeving passeert.
 • Om voor meer leefbaarheid op de Wijkstraat, Dijk en Leopoldwal te zorgen.
 • Om voor een vlottere zachteverbinding te zorgen tussen de omliggende wijken achter het station en De Kevie met het centrum voor fietsers en voetgangers. 
 • Omdat de huidige tunnel onder het spoor, waar het verkeer de stad inrijdt, in de toekomst autovrij is.

De zuidoostelijke omleidingsweg in kaart. Klik op de kaart om te vergroten.

De Vlaamse Overheid investeert zo'n 15 miljoen euro in dit project.

STAND VAN ZAKEN

Procedureverloop

2019

 • Het tracé werd gekozen uit verschillende varianten.
  • De route langs de Kevie werd niet weerhouden om het natuurgebied maximaal te vrijwaren. 
  • De zone ten westen van de spoorlijn werd al voorzien op het Gewestplan. 

2021 - 2002

 • Het Milieueffectenrapport (MER) werd opgemaakt. 
  • Daarin wordt o.a. advies gegeven over de milderende randvoorwaarden (vb. geluidsmaatregelen).
  • Meer details: ‘Milieueffectenrapport’.
 • Het studiebureau werkt het ontwerp af en bereidt de omgevingsvergunningsaanvraag voor. 
 • Het Vlaams Gewest werkt aan de nodige grondaankopen.
 • De voormalige voormalige antiekzaak op de hoek van de Jaminéstraat wordt afgebroken. 

2023 

 • Het Vlaams Gewest werkt aan de nodige grondaankopen.
 • Bijkomend onderzoek in kader van de omgevingsvergunningaanvraag naar het aspect bemaling in de projectzone.  

2024

 • De huizen in de Jaminéstraat 29 - 31 - 33 worden afgebroken. 
 • Het Vlaams Gewest werkt aan de nodige grondaankopen.
 • De omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend
 • Het openbaar onderzoek loopt van 14 juni tot en met 13 juli 2024. 
  • Parallel loopt ook het openbaar onderzoek van de project MER.