Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden en veilige kruispunten op Rijksweg in Lanklaar

Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden en veilige kruispunten op Rijksweg in Lanklaar

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N78

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat een gedeelte van de Rijksweg (N78) in Lanklaar herinrichten. Van het kruispunt Rachels tot aan de rotonde met Boslaan wordt het traject verkeerveiliger gemaakt door de middenberm te sluiten, vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aan te leggen en verschillende fietsoversteekpunten te voorzien. Zeven kruispunten op het tracé worden geoptimaliseerd met het oog op minder conflicten. Ook worden er een aantal parkeerstroken behouden. De werken starten ten vroegste in het voorjaar van 2023 en worden in verschillende fases uitgevoerd.

Wat en waarom?

Situering en context

De N78 is een belangrijke noord-zuidverbinding in het meest oostelijke deel van Limburg, tussen Vroenhoven (Riemst) en de grens met Nederland. De gewestweg is enerzijds een belangrijke fiets- en openbaar vervoersas voor lokale fietsverbindingen en regionale openbaar vervoerroutes. Anderzijds heeft de gewestweg een belangrijke functie als toegangsweg voor de bewoners en lokale handelaars.

Het projectgebied op de Rijksweg (N78) situeert zich in Lanklaar. Het omvat de zone vanaf de bushalte voor het kruispunt Rachels en loopt zo'n 3 kilometer verder tot aan de rotonde met de Boslaan (N75). 

De huidige weginrichting is onvoldoende uitgerust om veilig fietsverkeer en een vlotte doorstroming mogelijk te maken. De fietspaden zijn vandaag aanliggend, gelijkvloers en onvoldoende breed. Het rechtlijnige profiel van de rijweg zet soms aan tot te hoge snelheden. En sommige kruispunten zijn niet overzichtelijk en werken gevaarlijke oversteekbewegingen in de hand. 

N78 Rijksweg Lanklaar situering

Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden en oversteekpunten

De vernieuwing van de N78 beoogt vooral meer fietsveiligheid, door de aanleg van een volwaardige fietsinfrastructuur.

 • Aan beide kanten van de Rijksweg in Lanklaar komen vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in asfalt van 2 meter breed.
 • Tussen de rijweg en het fietspad ligt een groene tussenberm.
 • Op belangrijke kruispunten komen de nodige veilige fietsoversteekplaatsen, via een middenberm om in twee tijden te kunnen oversteken. 

Middenberm sluiten, rijstroken blijven behouden

Het wegprofiel van de Rijksweg met 2 rijstroken in elke rijrichting blijft behouden.

 • De rijstrookbreedte bedraagt 3,10 meter.
 • Waar dat nog niet het geval was, komt er een opstaande, niet-overrijdbare middenberm. Zo vermijden we gevaarlijke oversteekbewegingen.
 • De huidige pechstrook, tussen de rijweg en het fietspad, verdwijnt in functie van de groenstrook en vrijliggende fietspaden. 

Herinrichten en optimaliseren kruispunten

In het projectgebied worden 7 kruispunten heringericht. Deze vernieuwingen moeten zorgen voor veiliger verkeer met minder potentiële conflicten voor elke weggebruiker. 

 • 2 belangrijke kruispunten die worden aangepakt zijn die ter hoogte van Rachels en de Dorpsstraat.
  • Het kruispunt Rachels wordt omgevormd tot een ovale keerbeweging zonder verkeerslichten.
   • Aan weerskanten komen 2 fietsoversteekplaatsen via een ruim middeneiland die aansluiten op de vernieuwde enkelrichtingsfietspaden.
   • De bushalte voor het busverkeer naar Maasmechelen schuift meer op richting het kruispunt.
 • Aan de Dorpsstraat blijven de verkeerslichten behouden.
  • Er komen veilige fietspaden en een extra grote bushalte aan de middelbare school IMK Lanklaar.
  • De linksafslagstrook van Dilsen naar Stokkem wordt ook verlengd

De andere kruispunten of zijstraten die worden heringericht of geoptimaliseerd zijn de Slakkenstraat, Groenstraat, Geverslaan, Koppelstraat, Nieuwstraat, Kruisstraat, Kersenweg en de aansluiting met het ondernemerspark Soerveld. 

Op het hele tracé worden er waar mogelijk langsparkeerplaatsen voorzien, telkens afwisselend aan één zijde van de weg.

Op termijn zijn er ook plannen voor een Hoppinpunt met een 35-tal parkeerplaatsen ter hoogte van school IMK. Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar je vlot kan overstappen tussen verschillende vervoersmogelijkheden, zoals het openbaar vervoer, (deel)auto, (deel)fiets. 

Toegankelijke bushaltes

Binnen het projectgebied zijn er 4 bushaltes. Het aanbod en de haltespreiding op de N78 wordt geoptimaliseerd door de Vervoerregio Limburg. Dat wil zeggen dat de bushalte aan de Groenstraat (‘Lanklaar Broek’) wordt afgeschaft, omdat ze weinig wordt gebruikt. 

Het ontwerp van de bushaltes gebeurt volgens de richtlijnen van De Lijn. Waar mogelijk stopt de bus in een bushaven langs de weg. De haltes worden aangelegd met oog voor comfort en toegankelijkheid. Ze zijn uitgerust met een schuilhuisje, afvalbak en een fietsenstalling.

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius zal in verschillende fases de riolering vernieuwen. Met het oog op duurzaam waterbeheer wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert. De problematiek rond de wateroverlast door de Vrietselbeek zal daarbij meteen worden aangepakt.

TIMING EN IMPACT?

Na het doorlopen van de nodige procedures, voeren we in 2023 de werken uit. Meer info over de voorgaande stappen leest u bij ‘Projectverloop’.

In de week van 13 maart 2023 starten de voorbereidende werken. 

Vanaf begin april verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen kabels en leiding voor gas, elektriciteit, water en telecom.

Alle info over de uitvoering van de werken leest u bij ‘Timing en fasering’.