Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden en veilige kruispunten op Rijksweg in Lanklaar

Vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden en veilige kruispunten op Rijksweg in Lanklaar

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Weg

N78

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil op termijn een gedeelte van de Rijksweg (N78) in Lanklaar, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem, herinrichten. Van het kruispunt Rachels tot aan de rotonde met Boslaan komen er over een afstand van ongeveer drie kilometer vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden en verschillende fietsoversteekpunten. Verschillende kruispunten op het tracé worden geoptimaliseerd met het oog op minder conflicten. AWV wil zo de veiligheid en doorstroming verbeteren. De uitvoering van de werken is echter pas voor de komende jaren.

Wat en waarom?

Situering en context

De N78 is een belangrijke noord-zuidverbinding in het meest oostelijke deel van Limburg, tussen Vroenhoven (Riemst) en de grens met Nederland. De gewestweg is enerzijds een belangrijke fiets- en openbaar vervoersas voor lokale fietsverbindingen en regionale openbaar vervoerroutes. Anderzijds heeft de gewestweg een belangrijke functie als toegangsweg voor de bewoners en lokale handelaars.

Het projectgebied op de Rijksweg (N78) situeert zich in Lanklaar, deelgemeente van Dilsen-Stokkem. Het omvat de zone vanaf de bushalte voor het kruispunt Rachels en loopt zo een drie kilometer verder tot aan de rotonde met de Boslaan (N75). 

De huidige weginrichting is echter onvoldoende uitgerust om veilig fietsverkeer en een vlotte doorstroming mogelijk te maken. De fietspaden zijn vandaag aanliggend, gelijkvloers en onvoldoende breed. Het rechtlijnige profiel van de rijweg zet soms aan tot te hoge snelheden. En sommige kruispunten zijn niet overzichtelijk en werken gevaarlijke oversteekbewegingen in de hand. 

N78 Rijksweg Lanklaar situering

Vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden en oversteekpunten

De vernieuwing van de N78 beoogt vooral meer fietsveiligheid, door de aanleg van een volwaardige fietsinfrastructuur. Aan beide kanten van de Rijksweg in Lanklaar komen vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden in asfalt van 3 meter breed. Tussen de rijweg en het fietspad ligt een groene tussenberm. Op belangrijke kruispunten komen de nodige veilige fietsoversteekplaatsen, via een middenberm om in twee tijden te kunnen oversteken. 

Behoud aantal rijstroken, pechstrook verdwijnt. 

Het wegprofiel van de Rijksweg met twee rijstroken in elke rijrichting blijft behouden. De rijstrookbreedte bedraagt 3,10 meter. Waar dat nog niet het geval was, komt er een opstaande, niet-overrijdbare middenberm. Zo vermijden we gevaarlijke oversteekbewegingen. De huidige pechstrook, tussen de rijweg en het fietspad, verdwijnt in functie van de groenstrook en vrijliggende fietspaden. 

Herinrichten en optimaliseren kruispunten

In het projectgebied worden zeven kruispunten heringericht. Deze vernieuwingen moeten zorgen voor veiliger verkeer met minder potentiële conflicten voor elke weggebruiker. 

Twee belangrijke kruispunten die worden aangepakt zijn die ter hoogte van Rachels en de Dorpsstraat. Het kruispunt Rachels wordt omgevormd tot een ovale keerbeweging zonder verkeerslichten, met aan weerskanten twee fietsoversteekplaatsen via een ruim middeneiland. In het projectgebied zijn overal dubbelrichtingsfietspaden voorzien, maar op de tak van het kruispunt Rachels zijde Maasmechelen komen enkelrichtingsfietspaden om aan te sluiten op de bestaande fietspaden. De bushalte voor het busverkeer naar Maasmechelen schuift meer op richting het kruispunt.

Kruispunt Rachels, voorontwerp juli 2021

Aan de Dorpsstraat blijven de verkeerslichten behouden, maar komen er veilige fietspaden en een extra grote bushalte aan de middelbare school IMK Lanklaar. De linksafslagstrook van Dilsen naar Stokkem wordt ook verlengd

Kruispunt Dorpsstraat, voorontwerp juli 2021

De andere kruispunten of zijstraten die worden heringericht of geoptimaliseerd zijn de Slakkenstraat, Groenstraat, Geverslaan, Koppelstraat, Nieuwstraat, Kruisstraat, Kersenweg en de aansluiting met het ondernemerspark Soerveld. 

Toegankelijke bushaltes

Binnen het projectgebied zijn er vier bushaltes. Het aanbod en de haltespreiding op de N78 wordt geoptimaliseerd door de Vervoerregio Limburg. Dat wil zeggen dat de bushalte aan de Groenstraat (‘Lanklaar Broek’) wordt afgeschaft, omdat ze weinig wordt gebruikt. 

Het ontwerp van de bushaltes gebeurt volgens de richtlijnen van De Lijn. Waar mogelijk stopt de bus in een bushaven langs de weg. De haltes worden aangelegd met oog voor comfort en toegankelijkheid. Ze zijn uitgerust met een schuilhuisje, afvalbak en een fietsenstalling.

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius zal in verschillende fases de riolering vernieuwen. Met het oog op duurzaam waterbeheer wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert. De problematiek rond de wateroverlast door de Vrietselbeek zal daarbij meteen worden aangepakt.

Timing en impact?

Projectnota met voorontwerpplannen 

In 2015 werd het ontwerp streefbeeld voor de N78 vanaf de grens Maasmechelen-Lanaken tot aan het kruispunt met de N78b en de Ringlaan in Maaseik vastgelegd. Het projectgebied in Lanklaar maakt hier deel van uit.

In 2021 heeft studiebureau Sweco de startnota uitgewerkt tot een projectnota, met daarin ook al de eerste technische plannen in voorontwerp voor het stuk van de N78 vanaf de bushalte voor het kruispunt Rachels tot aan de rotonde met de Boslaan (N75).

Start werken nog te bepalen

De start van de werken zal vooral afhangen van de voorgaande stappen, waaronder de grondverwervingen. Bovendien moet AWV ook nog de uitvoeringsbudgetten vastleggen. Om die redenen is een concrete startdatum voorlopig onduidelijk. 

Grondverwervingen noodzakelijk

Voor de nieuwe weginrichting, met vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden en asverschuivingen, moet plaatselijk het openbaar domein worden verbreed. Dat betekent concreet dat stukken privédomein moeten worden verworven door het Vlaams Gewest.

AWV zal de eigenaars persoonlijk contacteren en informeren over de voorontwerpplannen die momenteel op tafel liggen. Vervolgens contacteert een onderhandelaar in opdracht van het Vlaams Gewest de grondeigenaars voor de eigenlijke gesprekken over de grondverwerving. 

Communicatie

Digitale infosessie

Bekijk hier de presentatie van de digitale infosessie op dinsdag 6 juli 2021. Er waren een 70-tal deelnemers uit de omgeving van de Rijksweg Lanklaar aanwezig.

Contacteer ons

Contact
Agentschap Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Online contactformulier