Vernieuwing stadswallen Tongeren

Regio
Gemeente
Weg
Datum nog te bepalen

Pas wanneer de omleidingswegen (Noordoostelijke fase 2 en Zuidoostelijke) rondom de stad klaar zijn, kunnen ook de stadswallen gefaseerd worden aangepakt. Dit tussen de Jaminestraat en de Luikerpoort. Het gaat hier dus om een langetermijnproject. Er zal op de wallen meer ruimte voor fietsers en voetgangers moeten komen. De verkeersinfrastructuur moet veiliger en eenvoudiger gemaakt.

Met de aanleg van de omleidingswegen wordt veel zwaar verkeer uit het centrum geweerd. Pas wanneer de omleidingswegen zijn afgerond, kunnen ook de wallen aangepakt worden. In het verleden zijn al enkele gedeeltes van de wallen opnieuw ingericht. Na de aanleg van de omleidingswegen komt een gefaseerde herinrichting van de wallen rond het stadscentrum tussen de Jaminestraat en de Luikerpoort. Zo komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De verkeersinfrastructuur wordt veiliger en eenvoudiger gemaakt.

Op termijn wordt zo het volledige centrum van onze stad aantrekkelijker en leefbaarder.

De herinrichting van de wallen is noodzakelijk omwille van verschillende redenen:

  • Momenteel kan je niet veilig fietsen rond Tongeren. Een herinrichting van de wallen met meer ruimte voor de zwakke weggebruiker moet dit mogelijk maken. In de toekomst kan je overal veilig fietsen in beide richtingen. Uiteraard blijft er ook steeds een plek voorbehouden voor het gemotoriseerd bestemmingsverkeer in beide richtingen. 
  • De verkeersinfrastructuur is aan verbetering toe. In de toekomst worden alle kruispunten verbeterd en conflictvrij gemaakt. De nieuwe kruispunten nemen minder plaats in beslag. Er komen overal slimme verkeerslichten. Dit zal de doorstroming van het verkeer bevorderen en het komt de levenskwaliteit voor de omwonenden en de hele stad ten goede.
  • Met de heraanleg van de Motten en de openlegging van de Jeker is de binnenstad een stuk groener en levendiger geworden. Door de volledige Wallen her in te richten trekken we deze lijn door en maken van heel het stadscentrum een mooie en levendige omgeving.

 

 

 

Schrijf in op de digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de grote mobiliteitsprojecten in Tongeren, en schrijf je in op de digitale nieuwsbrief via de knop op deze webpagina. 

 

Contact?

Vragen of ideeën? Neem contact op met Wegen en Verkeer Limburg via tel. 011 74 23 00 of via www.wegenenverkeer.be/contactformulier