Overslaan en naar de inhoud gaan

Situatie na de werken

Situatie na de werken

Datum

Status

Beëindigd

Weg

N29

Resultaten na de ingrepen in Bekkevoort en Kortenaken

Wegen en Verkeer vernieuwt de Provinciebaan en de Tiensesteenweg van aan het op- en afrittencomplex Bekkevoort (nr. 24) aan de E314 tot aan de gemeentegrens met Glabbeek. De werfzone is opgedeeld in twee zones waar tegelijkertijd kan gewerkt worden.

Herinrichting kruispunt in Kortenaken met nieuwe gescheiden riolering, veilige oversteekplaatsen, nieuwe bushaltes en gescheiden fietspaden

Zone 1: Kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan met de N29 tot aan de Eindestraat

Na de ingrijpende grondwerken, riolerings- en nutswerken wordt het regen- en afvalwater gescheiden afgevoerd in Kortenaken. Onder het kruispunt kan de Begijnenbeek vlot doorstromen via de nieuwe koker. Wateroverlast is tot een minimum beperkt door de vernieuwde kopmuren. Waar mogelijk zijn de grachten ook zoveel mogelijk open gelaten.

Deze eerste werfzone, van aan het kruispunt van de Provinciebaan met de Halensebaan, de Klipgaardestraat tot aan de Eindestraat, wordt veiliger ingericht. Het kruispunt krijgt een regeling met verkeerslichten en wordt iets breder. Een linkse afslagstrook op de middenberm van de Tiensesteenweg laat het verkeer vlotter en veiliger afslaan naar zowel de Klipgaardestraat als de Halensebaan. Zebrapaden en fietsoversteekplaatsen worden beveiligd met verkeerslichten zodat fietsers en voetgangers veilig de weg kunnen oversteken. Beide bushaltes aan het kruispunt worden vernieuwd en liggen dichtbij de nieuwe zebrapaden.

Schets nieuwe situatie kruispunt Klipgaardestraat met de N29

Veiliger fietsen, minder kans op wateroverlast in Bekkevoort

Zone 2: Provinciebaan tussen het op- en afrittencomplex Bekkevoort (E314) en kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan

Ook op de Provinciebaan in Bekkevoort worden gescheiden fietspaden aangelegd waar mogelijk, worden de kopmuren vernieuwd en de grachten gereinigd om wateroverlast tegen te gaan. 

Beter rijcomfort van aan de op- en afrit Bekkevoort tot aan de grens met Glabbeek

Na de werken in de eerste en tweede werfzone wordt er een nieuwe toplaag asfalt aangelegd, van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot en met de gemeentegrens met Glabbeek.