Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Provinciebaan en Tiensesteenweg

Actuele hinder en omleidingen

Actuele hinder en omleidingen

Datum

Status

Gestart

Weg

N29

Zone 1: Kruispunten Klipgaardestraat en Halensebaan tot Eindestraat

Tijdens deze werken, van 10 augustus tot en met maart 2021, wordt de zone volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De zone wordt 8 maanden lang afgesloten omdat:

 • Het kruispunt en het hele wegdek, inclusief fundering, volledig worden opgebroken.
 • De aanleg van de riolering, de plaatsing van de koker van de Begijnenbeek, het verplaatsen van de nutsleidingen, het aanleggen van de wegenis en de fietspaden, tijd en ruimte vragen.
 • Er pas in het voorjaar van 2021 een toplaag asfalt binnen deze zone kan aangebracht worden. Op de onderlaag mag er niet gereden worden om schade aan deze onderlaag te voorkomen.

Ook lokaal verkeer kan het kruispunt van de Klipgaardestraat, de Halensebaan en de Eindestraat niet oversteken. Op de kaart hieronder ziet u welke 3 zijstraten afgesloten zullen zijn.

Situeringskaart voor de eerste werfzone in Kortenaken

Zone 2: Provinciebaan vanaf kruispunt Klipgaardestraat tot op- en afrit Bekkevoort

Dit deel van de weg is eveneens 8 maanden lang volledig afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de op- en afrit Bekkevoort en het kruispunt Klipgaardestraat.  Ook het kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan met de N29 blijft afgesloten.

Na de werkuren zullen opritten toegankelijk zijn waar mogelijk, door steenslag.

Belangrijke info voor plaatselijk verkeer:

 • De Eugeen Coolsstraat blijft voor plaatselijk verkeer toegankelijk.
 • Op verschillende momenten is het onmogelijk om de oprit van de woning te bereiken met de wagen:
  • Bij sleufwerken en de (ver)plaatsing van nutsleidingen
  • Bij het trekken van de afvoergoot en de boordsteen
  • Bij de aanleg van de fietspaden

Er zal steeds communicatie zijn over de timing en de implicatie van deze werken. Ook kan u steeds contact opnemen met de bereikbaarheidsadviseur.

 • Om aan de grachten te kunnen werken en aanpassingen te doen zal de begroeiing of omheining naast de gracht tijdelijk weggenomen worden indien ze belemmerend zijn voor de werken.

Omleidingen en milderende maatregelen

Tijdens de werken zijn er omleidingsroutes van toepassin:

 • Er is een bovenlokale omleiding voor het doorgaand verkeer tussen Tienen en Diest via de E314 en de Rijksweg (N223). 

  Opgelet: Wegen en Verkeer legt vanaf maandag 28 september (6 uur) tot en met vrijdag 16 oktober een nieuwe asfaltlaag aan op de Rijksweg. De Rijksweg wordt in twee fasen telkens over de volledige afstand van 6,5 km aangepakt. De aannemer werkt overdag en met een vaste signalisatie die gedurende drie weken altijd in de rijrichting van Tienen open zal zijn voor verkeer. De rijrichting Aarschot is afgesloten tijdens de werken op de Rijksweg vanaf het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. Houd in deze periode rekening met extra hinder. Lees hier meer over de werken tussen Holsbeek en Tienen.
   

 • Lokaal verkeer wordt telkens via de Staatsbaan (N2) omgeleid vanuit de oost- en westkant van de Provinciebaan:
  • Oostelijke omleiding via de N2 > Zandstraat > Dorpsstraat > Minnestraat > Struikstraat > Rijnrode > Halensebaan > N29
  • Westelijke omleiding via de N2 > Oude Tiensebaan > Tiensebaan > Stationsstraat > Kapellenstraat > Rode > Dries > Steenbergestraat > Pamelenstraat > N29

De gemeentebesturen van Kortenaken en Bekkevoort treffen milderende en snelheidsremmende maatregelen om de hinder voor de omwonenden te beperken. Zo voert Politiezone Hageland regelmatig snelheidscontroles uit op de omleidingsroutes. Om sluipverkeer te vermijden, worden daarnaast op sommige locaties tonnagebeperkingen ingevoerd. 
Bekijk de specifieke milderende maatregelen voor de gemeente Bekkevoort.

De omleidingen naar aanleiding van de werken op de Provinciebaan (N29) werden in de maand september geëvalueerd door de gemeente Bekkevoort. Een aantal extra maatregelen zullen genomen worden zoals: extra snelheidscontroles, extra oversteekplaatsen, ingrepen voor betere bereikbaarheid en definitieve snelheidsremmers voor Assent-centrum, ...
Lees hier de maatregelen die naar aanleiding van de evaluatie worden genomen.

De omleidingen naar aanleiding van de werken op de Provinciebaan (N29) werden in de maand september geëvalueerd door de gemeente Bekkevoort. Een aantal extra maatregelen zullen genomen worden zoals: extra snelheidscontroles, extra oversteekplaatsen, ingrepen voor betere bereikbaarheid en definitieve snelheidsremmers voor Assent-centrum, ...
Lees hier de maatregelen die naar aanleiding van de evaluatie worden genomen.

Lokale omleidingen voor de N29 vanuit de oost en westkant van de Provinciebaan-Tiensesteenweg