Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Provinciebaan en Tiensesteenweg

Vernieuwing Provinciebaan en Tiensesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

N29

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de Provinciebaan en Tiensesteenweg (N29) in Bekkevoort in Kortenaken. De werken zijn opgesplitst in twee zones, zodat voorbereidende grondwerken en nutswerken (zoals het verplaatsen van leidingen van gas en elektriciteit) de wegenwerken een stuk voor zijn. Door de aannemer van Wegen en Verkeer kan er dan bijvoorbeeld al in de andere zone in de bermen gewerkt worden. De werken lopen vanaf de zomer 2020 tot aan de zomer van 2021.

Wat en waarom?

Veilig verkeer op Provinciebaan en Tiensesteenweg

Wegen en Verkeer vernieuwt een deel van de Provinciebaan en Tiensesteenweg in Kortenaken en Bekkevoort, tussen het op- en afrittencomplex van Bekkevoort aan de E314 (nr. 24) en de gemeentegrens met Glabbeek. De rijweg wordt vernieuwd en er komen gescheiden fietspaden. Het kruispunt van de Provinciebaan met de Halensebaan en de Klipgaardestraat tot aan de Eindestraat worden vernieuwd en veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers.

De werken op de Provinciebaan en Tiensesteenweg worden in twee zones uitgevoerd.

 • Zone 1: Kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan met de Provinciebaan/Tiensesteenweg (N29)
 • Zone 2: Provinciebaan tussen het op- en afrittencomplex Bekkevoort en kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan
Situeringskaart zone 2 Provinciebaan Tiensesteenweg

Timing en impact?

Werken duren een jaar

Wegen en Verkeer volgt de timing van de werken van de nutsmaatschappijen en Aquafin. Dat wil zeggen dat er door de aannemer in verschillende zones tegelijkertijd gewerkt kan worden. Hieronder volgt een overzicht van de fasering van de werken.

Kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan tot aan de Eindestraat

 • 10 augustus - september 2020: voorbereidende werken
 • September - november 2020: verplaatsen nutsleidingen gelijktijdig met aanleg van riolering in wegenis en bermen, inclusief de aanleg van een nieuwe koker voor de Bansbroekbeek en de Begijnenbeek.
 • November - december 2020: herinrichting weg
  • Aanleg wegdek met linkse afslagstroken
  • Vrijliggende fietspaden 
  • Vernieuwde bushaltes en veilige oversteekplaatsen
  • Plaatsing verkeerslichten
 • Voorjaar 2021: afrondende werkzaamheden en nieuwe toplaag asfalt

Provinciebaan vanaf kruispunt Klipgaardestraat tot aan de op- en afrit Bekkevoort (E314)

 • Augustus - oktober 2020: voorbereidende grondwerken, fietspaden en boordstenen aan beide zijden van de weg worden opgebroken. Opritten zijn toegankelijk in deze periode door steenslag.
 • Eind september - maart 2021: verplaatsen nutsleidingen
 • Oktober 2020 - zomer 2021: 
  • Vrijliggende fietspaden, afwerken bermen
  • Nieuwe kopmuren en inbuizingen, grachtreiniging
  • Inritten toegankelijk maken waar mogelijk
 • Zomer 2021: nieuwe toplaag asfalt (zie hieronder)

Toplaag asfalt over 4 km op het einde van de werken

Na de werken in zone 1 en 2 wordt er een nieuwe toplaag asfalt aangelegd, van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot en met de gemeentegrens met Glabbeek. Zo wordt het rijcomfort over 4 kilometer aanzienlijk verbeterd en vermindert de geluidshinder voor omwonenden tussen Bekkevoort en Glabbeek. Deze werken worden uitgevoerd tegen de zomer van 2021.

Opgelet: Asfalteringswerken zijn erg weersgevoelig. De planning kan dus nog wijzigen.