Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Provinciebaan en Tiensesteenweg

Vernieuwing Provinciebaan en Tiensesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

N29

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de Provinciebaan en Tiensesteenweg (N29) in Bekkevoort/Kortenaken. De werken zijn opgesplitst in twee zones. In zone 1 op grondgebied Kortenaken krijgt de N29 een volledig nieuwe weginfrastructuur en een gescheiden riolering. Dit vanaf de Halensebaan tot en met het kruispunt met de Klipgaardestraat. In zone 2, de Provinciebaan tussen de Klipgaardestraat en de oprit van de E314, krijgt de N29 fietspaden aan weerszijden van de rijweg, de grachten en riolering worden verbeterd en de rijweg tenslotte vernieuwd. De werken in zone 1 duren tot eind april/begin mei en die in zone 2 ronden we in het najaar af. In september of oktober krijgt de Tiensesteenweg vanaf de gemeentegrens met Glabbeek tot aan de Halensebaan nog een nieuwe asfaltlaag. 

Wat en waarom?

Veilig verkeer op Provinciebaan en Tiensesteenweg

Wegen en Verkeer vernieuwt een deel van de Provinciebaan en Tiensesteenweg in Kortenaken en Bekkevoort, tussen het op- en afrittencomplex van Bekkevoort aan de E314 (nr. 24) en de gemeentegrens met Glabbeek. De rijweg wordt vernieuwd en er komen gescheiden fietspaden. Het kruispunt van de Provinciebaan met de Halensebaan en de Klipgaardestraat tot aan de Eindestraat worden vernieuwd en veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers.

De werken op de Provinciebaan en Tiensesteenweg worden in twee zones uitgevoerd.

 • Zone 1: Kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan met de Provinciebaan/Tiensesteenweg (N29)
 • Zone 2: Provinciebaan tussen het op- en afrittencomplex Bekkevoort en kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan
Situeringskaart zone 2 Provinciebaan Tiensesteenweg

Timing en impact?

Werken klaar in oktober 2021

Kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan tot aan de Eindestraat

 • 10 augustus - september 2020: voorbereidende werken
 • September - november 2020: verplaatsen nutsleidingen gelijktijdig met aanleg van riolering in wegenis en bermen, inclusief de aanleg van een nieuwe koker voor de Bansbroekbeek en de Begijnenbeek.
 • November - maart 2021: herinrichting weg
  • Aanleg wegdek met linkse afslagstroken
  • Vrijliggende fietspaden 
  • Vernieuwde bushaltes en veilige oversteekplaatsen
  • Plaatsing verkeerslichten
 • April - mei 2021: afwerking en gedeeltelijke openstelling voor plaatselijk verkeer

Provinciebaan vanaf kruispunt Klipgaardestraat tot aan de op- en afrit Bekkevoort (E314)

 • Augustus - oktober 2020: voorbereidende grondwerken, fietspaden en boordstenen aan beide zijden van de weg worden opgebroken. Opritten zijn toegankelijk in deze periode door steenslag.
 • Oktober - mei 2021: verplaatsen nutsleidingen inclusief nieuwe huisaansluitingen
 • April - mei 2021: afwerking en gedeeltelijke openstelling voor plaatselijk verkeer
 • Oktober 2020 - zomer 2021: 
  • Vrijliggende fietspaden, afwerken bermen
  • Nieuwe kopmuren en inbuizingen, grachtreiniging
  • Verbetering rioleringsstelsel met gedeeltelijke gescheiden aanleg
 • September/Oktober 2021: nieuwe toplaag asfalt (zie hieronder)

Toplaag asfalt over 6 km op het einde van de werken

Na de werken in zone 1 en 2 wordt er een nieuwe toplaag asfalt aangelegd, van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot en met de gemeentegrens met Glabbeek. Zo wordt het rijcomfort over 6 kilometer aanzienlijk verbeterd en vermindert de geluidshinder voor omwonenden tussen Bekkevoort en Glabbeek. Deze werken worden uitgevoerd in augustus/september 2021.

Opgelet: Asfalteringswerken zijn erg weersgevoelig. De planning kan dus nog wijzigen.