Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Provinciebaan en Tiensesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Weg

N29

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters fietst na de herfstvakantie in het gezelschap van heel wat leerlingen uit de 4 basisscholen van Assent, Bekkevoort, Waanrode en Wersbeek en vertegenwoordigers van de gemeenten op 8 november een deel van het vernieuwde gescheiden fietspad officieel open.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de Provinciebaan en Tiensesteenweg (N29) in Bekkevoort/Kortenaken. De werken zijn opgesplitst in twee zones. In zone 1 op grondgebied Kortenaken krijgt de N29 een volledig nieuwe weginfrastructuur en een gescheiden riolering. Dit vanaf de Halensebaan tot en met het kruispunt met de Klipgaardestraat. In zone 2, de Provinciebaan tussen de Klipgaardestraat en de oprit van de E314, krijgt de N29 fietspaden aan weerszijden van de rijweg, de grachten en riolering worden verbeterd en de rijweg tenslotte vernieuwd. 

Wat en waarom?

Veilig verkeer op Provinciebaan en Tiensesteenweg

Wegen en Verkeer vernieuwt de Provinciebaan in Bekkevoort en een deel van de Tiensesteenweg in Kortenaken. De projectzone strekt zich uit van  het op- en afrittencomplex van Bekkevoort aan de E314 (nr. 24) tot iets voorbij de Eindestraat. De rijweg wordt vernieuwd en er komen gescheiden fietspaden. Het kruispunt van de Provinciebaan met de Halensebaan en de Klipgaardestraat wordt heringericht en veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers. 

De werken op de Provinciebaan en Tiensesteenweg worden in twee zones uitgevoerd.

 • Zone 1: Kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan met de Provinciebaan/Tiensesteenweg (N29)
 • Zone 2: Provinciebaan tussen het op- en afrittencomplex Bekkevoort en kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan
Situeringskaart zone 2 Provinciebaan Tiensesteenweg

Timing en impact?

Werken klaar in oktober 2021

Kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan tot aan de Eindestraat

 • 10 augustus - september 2020: voorbereidende werken
 • September - november 2020: verplaatsen nutsleidingen gelijktijdig met aanleg van riolering in wegenis en bermen, inclusief de aanleg van een nieuwe koker voor de Bansbroekbeek en de Begijnenbeek.
 • November - maart 2021: herinrichting weg
  • Aanleg wegdek met linkse afslagstroken
  • Vrijliggende fietspaden 
  • Vernieuwde bushaltes en veilige oversteekplaatsen
  • Plaatsing verkeerslichten
 • April - mei 2021: afwerking en gedeeltelijke openstelling voor plaatselijk verkeer

Provinciebaan vanaf kruispunt Klipgaardestraat tot aan de op- en afrit Bekkevoort (E314)

 • Augustus - oktober 2020: voorbereidende grondwerken, fietspaden en boordstenen aan beide zijden van de weg worden opgebroken. Opritten zijn toegankelijk in deze periode door steenslag.
 • Oktober - mei 2021: verplaatsen nutsleidingen inclusief nieuwe huisaansluitingen
 • Oktober 2020 - zomer 2021: 
  • Vrijliggende fietspaden, afwerken bermen
  • Nieuwe kopmuren en inbuizingen, grachtreiniging
  • Verbetering rioleringsstelsel met gedeeltelijke gescheiden aanleg
 • September/Oktober 2021:
  • nieuwe bovenste laag asfalt (zie hieronder) -  Na de asfaltering wordt de provinciebaan over de hele lengte verder afgewerkt tot eind oktober. Het gaat o.a. om de aanleg van middeneilandjes, plaatsing van verkeersborden, openbare verlichting, aansluiten van bermen, afwerking van inritten, ruimen en versterken van grachten om grondverzakkingen tegen te gaan. 

Nieuw wegdek in asfalt over 6 kilometer

Als onderdeel van het project krijgt het bestaande betonnen wegdek een overlaging in asfalt. Met deze  nieuwe toplaag in asfalt verbetert het rijcomfort en vermindert de geluidshinder, met name het rolgeluid, op de N29 over een lengte van maar liefst 6 km. Concreet gaat het over de volledige Provinciebaan en de Tiensesteenweg tussen de Eindestraat en de Langstreepstraat/Herenbosstraat. Tussen de Klipgaardestraat en de Eindestraat is de Tiensesteenweg namelijk al helemaal afgewerkt met een nieuw wegdek in asfalt. Deze asfaltwerken werden tijdens de eerste twee weken van september 2021 uitgevoerd.