Vernieuwing Maastrichtersteenweg Tongeren

Regio
Gemeente
Weg
Datum ten vroegste vanaf 2021

De Maastrichtersteenweg zal van de Viséweg tot aan de spoorwegbrug worden vernieuwd met meer ruimte voor zwakke weggebruikers, groen en een kwaliteitsvollere inrichting die rekening houdt met de parkeerbehoeften van de omwonenden. In 2020 wordt verder gewerkt aan de ontwerpplannen. Ten vroegste in de loop van 2021 zouden de werken kunnen aanvangen. De Maastrichtersteenweg zal in de toekomst in de stationsomgeving aantakken op de nieuwe Zuidoostelijke Omleidingsweg richting industriezone Overhaem. 

De Maastrichtersteenweg is en blijft een belangrijke toegangsweg naar Tongeren. 

De herinrichting van de Maastrichtersteenweg (N79) is noodzakelijk omwille van verschillende redenen:

  • De steenweg is aan een grondige herinrichting toe om de omgeving leefbaar te houden.
  • De fietsstroken op de Maastrichtersteenweg (N79) vormen een veiligheidsrisico. Daarom worden in de toekomst vrijliggende fietspaden aangelegd.
  • Aan de parkeerbehoefte in de omgeving, moet een antwoord geboden worden. 
  • Met de herinrichting wordt ook een gescheiden riolering aangelegd door Fluvius. Zo gaat het vuile rioleringswater naar de zuiveringsinstallatie en komt enkel het regenwater in de beek terecht.

 

 

 

Schrijf in op de digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de grote mobiliteitsprojecten in Tongeren, en schrijf je in op de digitale nieuwsbrief via de knop op deze webpagina. 

 

Contact?

Voor vragen kan je contact opnemen met Wegen en Verkeer Limburg via tel. 011 74 23 00 of via www.wegenenverkeer.be/contactformulier