Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N403

Duidelijker aanduiden van de bebouwde kom

Met de vernieuwing van de Zandstraat willen we bestuurders aanzetten om bij het binnenrijden van de bebouwde kom hun snelheid aan te passen aan de geldende snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Vlak voor het binnenrijden van zowel Kemzeke als Sint-Pauwels creëren we een poorteffect. Dat doen we door een asverschuiving op de weg en de aanleg van middeneilanden. Die middeneilenaden zorgen er bovendien voor dat voetgangers en fietsers de rijweg in 2 bewegingen kunnen oversteken. Een pak veiliger dus dan wanneer je de rijweg in 1 keer moet dwarsen.

N403_Sint-Gillis-Waas_detail_Heerbaan

Vereenvoudigd ontwerp van asverschuiving voor dorpskern Kemzeke

Meer veiligheid en comfort voor alle weggebruikers

Het volledige wegdek wordt vernieuwd. Daarnaast leggen we over het hele traject bredere fietspaden aan. Deze komen aan de beide kanten van de weg. Binnen de bebouwde kom zullen de fietspaden iets hoger te liggen ten opzichte van de rijweg.

Dwarsprofiel van de weg binnen de bebouwde kom

Dwarsprofiel van de weg binnen de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom leggen we vrijliggende fietspaden aan. Hier ligt tussen de weg en het fietspad nog een schrikstrook van 1 meter breed. Op dit moment geldt op verschillende plaatsen buiten de bebouwde kom nog een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Deze wijzigt terug naar 70 kilometer per uur na de heraanleg.

Dwarsprofiel van de weg buiten de bebouwde kom

Dwarsprofiel van de weg buiten de bebouwde kom

We zorgen er ook voor dat het verkeer vanuit de zijstraten veilig de Zandstraat kan oprijden. Dat doen we door de hoeken van die zijstraten vrij te maken van bebouwing of beplanting. Zo kunnen bestuurders, fietsers en voetgangers duidelijk zien wanneer ze de weg kunnen oprijden of oversteken.

Vernieuwen van de bushaltes

De bus aan de halte Sint-Pauwels Collemanstraat zal in de richting van Sint-Pauwels niet langer op maar naast de rijweg stoppen. De halte krijgt een verhoogd perron. Het fietspad loopt door achter het perron zodat fietsers niet kruisen met wie de bus op- en afstapt.

Aan de overkant, in de richting van Kemzeke is er onvoldoende ruimte om de bus naast de rijweg te laten stoppen. Er komt wel een aangepast busperron zodat de busgebruikers makkelijk de bus kunnen op- en afstappen. Eenzelfde aangepast busperron komt aan de haltes Sint-Pauwels Bagonielaan.

Voetgangers en fietsers kunnen ter hoogte van de Bagonielaan oversteken via de verlaagde oversteek in de middenberm. Zo kruisen ze in twee bewegingen de rijweg in plaats van deze in één keer te moeten oversteken.

Vereenvoudigd ontwerp van bushaltes Sint-Pauwels Collemanstraat

Vereenvoudigd ontwerp van bushaltes Sint-Pauwels Collemanstraat

Parkeerstroken

Zowel bij de handelszaken als de woningen is er nood aan parkeerplekken. Daarom voorzien we op verschillende plaatsen parkeerstroken. Zo is het mogelijk om op wandelafstand een parkeerplek te vinden.

Kaart met overzicht parkeerstroken

Kaart met overzicht parkeerstroken

Volledig ontwerpplan

Bekijk het volledige ontwerpplan voor de vernieuwing van de Zandstraat.