Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwde ring rond Retie voor betere doorstroming

Vernieuwde ring rond Retie voor betere doorstroming

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

R18

Bekijk de presentatie van de infosessie

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Retie organiseerden een infosessie over de herinrichting van de R18 op donderdagavond 21 oktober 2021.

U kan de presentatie die werd gegeven tijdens deze infosessie hier bekijken.

Het centrum van Retie is vandaag het kruispunt van drie drukke gewestwegen:
de Turnhoutsebaan/Molsebaan (N18), de Europalaan/Geelsebaan (N118) en de Kasteelstraat (N123). Om de zware verkeersdruk in het dorpscentrum te verminderen, wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de bestaande halve ring ten westen van Retie, de R18, herinrichten. De vernieuwde ring krijgt ventwegen om het lokaal en doorgaand verkeer van elkaar te scheiden. Ook de kruispunten zelf worden onder de loep genomen om de doorstroming te verbeteren. Deze herinrichting zal zowel de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de ring als in het centrum verbeteren.

Wat en waarom?

Situering en context

De gemeente Retie ligt in het noordoosten van de provincie Antwerpen tussen de E313 en de E34, op het kruispunt van de drie steden Turnhout, Mol en Geel. De drie gewestwegen - Turnhoutsebaan/Molsebaan (N18), Europalaan/Geelsebaan (N118) en Kasteelstraat (N123) - doorkruisen Retie en komen samen in het nauwe centrum op de Markt. De noord-zuid trafiek langs de N18 en N118 en de samenkomst van deze invalswegen zorgen samen met de N123 voor een zware verkeersdruk in het centrum van Retie. Het doorgaand verkeer dat het centrum van Retie doorkruist, bestaat bovendien uit een groot aandeel vrachtverkeer van en naar de KMO-zones buiten de ring. Dit resulteert in een overbelasting van de Markt, zowel qua hoeveelheid verkeer als qua veiligheid en leefbaarheid.

De bestaande halve ring ten het westen van Retie zou een deel van het doorgaand verkeer kunnen opvangen. Deze ring bestaat echter uit straten met veel bewoning. De Pijlstraat, Sint-Paulusstraat en Nieuwstraat zijn niet aangepast aan doorgaand zwaar verkeer. Een herinrichting van de ringweg (R18) en een betere doorstroming op de kruispunten van de ring zijn dan ook noodzakelijk om de dorpskern zo veel mogelijk te ontlasten van doorgaand verkeer.

R18 ring Retie situeringsplan

Benieuwd hoe de nieuwe ring er straks uitziet?
Meer gedetaileerde informatie over de voorontwerpplannen vindt u terug onder de rubriek 'Toekomstbeeld'. Opgelet: deze plannen zijn in voorontwerp en kunnen dus nog wijzigen.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

Samen met de herinrichting van de ringweg vernieuwt rioolbeheerder Aquafin de riolering in de Pijlstraat, Sint-Paulusstraat, Nieuwstraat, Kasteelstraat en Molsebaan. Met het oog op duurzaam waterbeheer wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert.

Bezoek afkoppelingsdeskundige
Om de woningen aan te sluiten op de nieuwe riolering moet er een afkoppeling op privaat terrein gebeuren. De afkoppelingsdeskundige Caroline Destrooper, aangesteld door Aquafin, neemt hiervoor persoonlijk contact met u op en bespreekt de uitvoering en planning van de werken in detail met u.

Timing en impact?

Projectnota met voorontwerpplannen

Het studiebureau Arcadis heeft de startnota uitgewerkt tot een projectnota, met daarin de eerste technische plannen in voorontwerp. Deze worden nu verder afgewerkt tot een definitief ontwerpplan.

Grondverwervingen en aanvraag omgevingsvergunning

De start van de werken zal vooral afhangen van de voorgaande stappen, waaronder de grondverwervingen, de aanvraag van de omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer. Het MER-ontheffingsdossier werd in het najaar van 2022 al ingediend. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning aangevraagd in het voorjaar 2024. In tussentijd wordt de afbraak van de leegstaande woning op de hoek van de Sint-Paulusstraat met de Kasteelstraat ingepland voor de komende maanden. Voor de effectieve wegenwerken starten, vernieuwen de nutsbedrijven ook eerst hun kabels en leidingen. Een concrete startdatum is op dit moment nog niet bekend.

Grondverwervingen noodzakelijk
Voor de nieuwe weginrichting moet plaatselijk het openbaar domein worden verbreed. Dat betekent concreet dat stukken privédomein moeten worden verworven door het Vlaams Gewest. De eigenaars in kwestie worden persoonlijk gecontacteerd hierover. Meer info over de procedure van grondverwervingen vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Contactformulier