Sint-Pieters-Leeuw: Herinrichting kruispunten Georges Wittouckstraat en Olmenlaan met Bergensesteenweg (N6)

Weg
Datum Voorjaar 2020 - voorjaar 2021

UPDATE 23/10/19: de nutsmaatschappijen zijn al enige tijd de leidingen huis-per-huis aan het overkoppelen. Volgens de huidige planning zal Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2020 starten met de herinrichtingswerken. Eind 2019 zal Wegen en Verkeer een tweede bewonersbrief verspreiden in de werfzone. 

Door een fout bij BPost hebben een aantal buurtbewoners de bewonersbrief niet ontvangen. Iedereen kan de brief vinden in de zijbalk rechts bovenaan deze webpagina. 

  • Wat: Herinrichting van twee kruispunten met de Bergensesteenweg (N6)
  • Waar: Kruispunt N6 met Georges Wittouckstraat | Kruispunt N6 met Olmenlaan
  • Waarom: Veiliger en compacter maken van twee kruispunten voor alle weggebruikers, betere doorstroming dankzij compactere kruispunten en betere verkeerslichtenregeling 
  • Wanneer: Start nutsmaatschappijen zomer 2019, uitvoering wegenwerken Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2020

Hinder verkeer tijdens werken nutsmaatschappijen

Het verkeer op de Bergensesteenweg (N6) zal tijdens de werken van de nutsmaatschappijen tot vrijdag 27 september in beide richtingen tussen Halle en Brussel over 1 rijstrook kunnen rijden. Vanaf eind september werken de nutsmaatschappijen langs de rijweg, met open putten in het voetpad. Deze werken hebben geen impact op het verkeer. Daarna worden de huisaansluitingen overgekoppeld op de nieuw aangelegde nutsleidingen. Volgens de huidige planning zullen de herinrichtingswerken van het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf voorjaar 2020 van start gaan.

Voor meer informatie over de nutswerken kan u terecht op de website van Synductis, de coördinator van de nutswerken voor dit project, of bij de infolijn 078 05 35 50 (referentienummer project: 101774).

 

Situering van het project / samenwerking partners

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werken samen aan de verbetering van de kruispunten van de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan met de Bergensesteenweg [N6]. Dit project kadert in een ruimer project van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de Bergensesteenweg (de “doortochten” Zuun en Negenmanneke). De kruispunten en het tussenliggende wegvak worden niet alleen bovengronds volledig heringericht, ook de riolering wordt volledig vernieuwd.  

Foto: Zicht op beide kruispunten zoals ze nu aansluiten op de Bergensesteenweg [N6]
Foto: Zicht op beide kruispunten zoals ze nu aansluiten op de Bergensesteenweg (N6)

 

Zichtbare verbeteringen en verhoogde veiligheid aan beide kruispunten voor alle weggebruikers

Het lichtengeregeld kruispunt Georges Wittouckstraat met de Bergensesteenweg (N6) en het kruispunt met de Olmenlaan worden beiden compacter, waardoor de zichtbaarheid voor iedere weggebruiker verbetert. Door de aanleg van verhoogde fietspaden en verschillende middeneilanden langs beide kanten worden er rustpunten en veilige oversteken voor fiets- en voetgangers gecreëerd. Aan het lichtengeregeld kruispunt komt er voor de fietsers en voetgangers een verkeerslicht met drukknop. Op die plaatsen waar fietsers voorrang hebben op het autoverkeer, schilderen we de fietspaden rood, zodat de fietser daar extra zichtbaar is.

 

Kruispunt N6 met Olmenlaan > richting Halle

 

    

   
   
   

Aanpassingen richting Halle

De vroegere bypass vanaf de N6 naar de Georges Wittouckstraat voor verkeer vanuit Brussel verdwijnt. Als oplossing hiervoor wordt de rijweg van de Georges Wittouckstraat ter hoogte van het kruispunt met de N6 gebracht. Door die ingreep wordt het kruispunt compacter en overzichtelijk.

Na het kruispunt van de N6 met de Georges Wittouckstraat wordt het aantal rijstroken verminderd van twee naar één.
Zo wordt er ruimte gecreëerd voor een bredere middenberm verder aan het kruispunt met de Olmenlaan. Dit middeneiland biedt bescherming voor automobilisten die staan te wachten om een zijstraat in te draaien. Ze hebben ook een vertragend effect op het verkeer op de N6.

De linkse afslagstrook aan de Olmenlaan (richting Halle) wordt verlengd. De bushalte langs de N6 in de richting van Halle wordt wat opgeschoven, zodat we er een volwaardig busperron kunnen aanleggen en zodat de bus beter op de rijweg binnen de bebouwde kom kan halteren.​

Kruispunt N6 met Georges Wittouckstraat > richting Brussel

 

 

Aanpassingen richting Brussel

Het rechtdoorgaande verkeer dat uit Halle komt richting Brussel, krijgt maar een rijstrook en een linkse afslagstrook, omdat er voor de fietsers aan de overkant van de weg - die vanuit Brussel komen-  een gescheiden fietspad aangelegd wordt. Vandaag is er geen enkele fietsvoorziening op de Bergensesteenweg tussen beide kruispunten.

Als extra veiligheidsmaatregel worden er aan beide kruispunten fysieke middeneilanden aangelegd. Zo wordt in de Olmenlaan de middenberm ter hoogte van het kruispunt met de N6 een stuk breder gemaakt om de linkse afslagstrook naar de Georges Wittouckstraat zo lang mogelijk te kunnen maken. Op die manier blijft er ruimte voor een linkse afslagstrook voor weggebruikers uit richting Halle naar de Olmenlaan. Langs beide kanten worden de weggebruikers van de linkse afslagstrook beschermd door het middeneiland.

Langs de noordelijke tak van de Bergensesteenweg (N6) wordt er ter hoogte van het kruispunt met de Olmenlaan een brede middenberm aangelegd, zodat fietsers en voetgangers de weg in twee fasen kunnen oversteken. Tegelijkertijd schermt deze ‘verkeersgeleider’ ook het verkeer dat vanuit Halle tijdens een groenfase van de verkeerslichten de Georges Wittouckstraat wil inrijden af van het tegenliggend rechtdoorgaand verkeer uit Brussel.

In functie van een betere doorstroming van het openbaar vervoer van De Lijn wordt daarnaast de bestaande busbaan verlengd tot het kruispunt met het Laurierplein/N6 (dit zie je echter niet op de afbeelding onderaan deze webpagina, waar je enkel beide kruispunten ziet). 
 

Naast deze infrastructurele aanpassingen, komt er aan het lichtengeregeld kruispunt voor de fietsers en voetgangers een verkeerslicht met drukknop. De fietspaden worden t.h.v. de kruispunten geaccentueerd door het gebruik van een rode coating (indien de fietser voorrang geniet op het autoverkeer).

Voorbereidende werken nutsmaatschappijen (gas, water, etc)

Na de afronding van onteigeningen van hoofdzakelijk opritten en parkeerplaatsen, een bijkomend grondonderzoek en de finalisering van het rioleringsontwerp zullen de nutsmaatschappijen vanaf 19 augustus 2019 als eerste starten met de nodige voorbereidende werken aan de nutsleidingen, op beide kruispunten.

Minderhinder-maatregelen

Omdat de Bergensesteenweg een belangrijke verbindingsweg is tussen Halle en Brussel, en omdat er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal AWV in overleg met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op het terrein de volgende minderhinder-maatregelen toepassen:

  • de Bergensesteenweg zal steeds open blijven voor het verkeer in de twee rijrichtingen (maar met verminderde capaciteit)
  • de werken zullen in faseringen uitgevoerd worden om de hinder zo lokaal mogelijk te houden
  • de percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar mogelijk bereikbaar gehouden worden d.m.v. verhardingen

Beeld van de volledige projectzone


Volledige projectzone George Wittouckstraat en Olmenlaan | Beide kruispunten met de N6 Bergensesteenweg