Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N10
N15

De vragen die tijdens de online infosessies werden gesteld, worden hieronder opgelijst.
Vond u geen antwoord op uw vraag terug? Mail naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Hoe wordt het openbaar onderzoek bekend gemaakt?
Het openbaar onderzoek is ondertussen afgelopen en de omgevingsvergunning werd goedgekeurd.

Waar kan ik de plannen inkijken?
Bij de gemeentes Heist-op-den-Berg en Putte na het maken van een afspraak.

Wordt de Kleine Kegelstraat afgesloten met paaltjes na afloop van de werken?
In het midden van de Kleine Kegelstraat worden paaltjes geplaatst zodat doorrijden naar de Liersesteenweg niet meer mogelijk is.

Maken de voetgangers ook gebruik van de fietstunnels?
Ja, zowel fietsers als voetgangers gebruiken de fietstunnels die onder de ovonde Fabiola doorlopen.

Waarom werd er gekozen voor fietstunnels en niet voor een fietsbrug?
De fietsbruggen zouden erg hoog geplaatst moeten worden, omdat naast doorgaand verkeer er ook uitzonderlijk transport moet kunnen passeren. Hierdoor lopen de aanloophellingen veel verder en zullen een aantal opritten worden gehypothekeert. Dit maakt dat het wellicht technisch niet mogelijk is om een fietsbrug aan te leggen. Tot slot is het comfortabeler om door een fietstunnel te rijden dan omhoog op een fietsbrug.

Hoe breed worden de fietspaden en waarom is er een stuk fietspad dubbelrichting?
De enkelrichtingsfietspaden zijn 2m breed en de dubbelrichtingsfietspaden zijn 2,5m breed. Sommige stukken krijgen een dubbelrichtingsfietspad om de oversteekbewegingen te beperken en de veiligheid van de fietsers dus te verhogen.

Geldt er een snelheidsbeperking in de fietstunnels?
Voorlopig werd er nog geen snelheidsbeperking opgelegd. Dit wordt later gemonitord, en indien dit nodig blijkt te zijn, eventueel ingevoerd.

Zijn de fietstunnels toegankelijk voor de hulpdiensten?
Ja, de hulpdiensten kunnen in de fietstunnels rijden.

Verdwijnen alle bomen langs de kant van de weg (N10)?
Nee, er worden zoveel mogelijk bomen behouden en er worden zelfs extra bomen aangeplant.

Nabij Berlaar/Heikant bevindt zich een geklasseerd kapelletje. Dit ligt lager dan het niveau van de weg. Welke flankerende maatregelen zijn er voor een passende herwaardering van dit kapelletje?
De toegang tot dit kapelletje wordt geoptimaliseerd. De gemeente Heist-op-den-Berg bekijkt nog welke mogelijkheden er zijn om het kapelletje te restaureren.

Hoe zal de omleiding verlopen tijdens de werken?
We starten met de voorbereidende werken en de nutswerken. Alle informatie over de verkeerssituatie tijdens die werken vindt u onder 'Actuele Hinder'.

Blijft mijn inrit bereikbaar tijdens de werken?
De inritten blijven maximaal bereikbaar, maar zodra er voor uw woning wordt gewerkt zal uw inrit tijdelijk niet toegankelijk zijn met de wagen. De aannemer brengt u hiervan tijdig op de hoogte via een brief in de bus. Met de fiets of te voet blijft uw woning steeds bereikbaar.

Kan er ook al een inschatting worden gegeven van de timing van de uitvoering van het gehele traject fietspaden langs N10?
Er wordt ernaar gestreefd om de verschillende werken na elkaar te laten opvolgen, zodat zodra één zone klaar is, de werken in de andere aansluitende zone kunnen starten. Een concrete start- en einddatum van alle zones kan er voorlopig nog niet worden gegeven. Wel zullen de werken aan de fietspaden op de N10 in Berlaar ook nog in de loop van 2022 starten. Meer informatie over die werken vindt u op deze pagina.

Wat met sluipverkeer tijdens de werken?
Door wegenwerken kan het heel wat drukker worden in enkele woonstraten en rijdt er meer verkeer dan gebruikelijk. Dit is vervelend, maar helaas niet altijd te vermijden. De werkgroep mobiliteit van de gemeente Heist-op-den-Berg houdt de situatie tijdens de werken in de gaten. Indien nodig wordt gekeken of het mogelijk is om maatregelen te nemen om het sluipverkeer te verminderen.