Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N10
N15

De Lerrekensstraat wordt afgesloten ter hoogte van de aansluiting met de N10, dit werd beslist door het lokaal bestuur. Sinds de werken aan de rotonde Fabiola rijdt er aanzienlijk meer sluipverkeer langs deze weg. Om de veiligheid van schoolgangers op de fiets te verzekeren komt er voor gemotoriseerd verkeer een fysieke afsluiting. 

Fase 2B: vanaf 7 juni vervolg boringen

Vanaf dinsdag 7 juni 2022 zal de N15 ter hoogte van de rotonde Fabiola volledig worden afgesloten. Aan weerszijden van de N15, onder het kruispunt met N10, zullen er grote boringen plaatsvinden, hiervoor hebben we de volledige wegbreedte nodig. De Mechelsesteenweg zal aan beide zijden van de rotonde volledig afgesloten worden. Het verkeer op de N10 blijft in twee richtingen mogelijk. Verkeer tussen Putte/Beerzel en Heist-op-den-Berg zal in beide richtingen een omleiding moeten volgen. 

Fase 2B duurt vermoedelijk tot en met vrijdag 15 juli. 

Openbaar vervoer

Ook De Lijn moet haar dienstregeling aanpassen tijdens fase 2. Check voor meer info de affiches aan de bushaltes of op de website van De Lijn.

Fase 3: vanaf 16 augustus beurtelings verkeer tijdens verleggen nutsleidingen

De nutsmaatschappijen verleggen de nutsleidingen aan elke zijde van de N10 en rondom de rotonde. Hiervoor wordt een rijstrook ingenomen op de N10. Beurtelings verkeer met verkeerslichten blijft mogelijk op de N10 ter hoogte van de werfzone. Fietsers volgen dezelfde fietsomleiding als tijdens het bouwrijp maken.

Deze werken duren 4 à 5 maanden.

Fase 4: Beperkte lokale hinder tijdens koppelen nutsleidingen

In deze fase worden de nieuwe nutsleidingen gekoppeld aan de bestaande en vervolgens in dienst genomen. Voor deze werken wordt er geen rijstrook ingenomen en zal de hinder beperkt en lokaal zijn.

Deze werken duren 1 à 2 maanden (deels gelijktijdig met de vorige fase)