Overslaan en naar de inhoud gaan

Renovatie Leonardtunnel

Renovatie Leonardtunnel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R0
E411

Wat en waarom?

Langere levensduur voor tunnels onder Leonardkruispunt

Op het Leonardkruispunt kruist de Brusselse Ring (R0) met de E411. Onder het kruispunt lopen twee tunnels voor het doorgaand verkeer. Elke tunnel telt twee kokers, eentje in elke richting. De tunnels werden in 1976 in gebruik genomen, ondertussen bijna 45 jaar geleden. Om de levensduur van de tunnels te verlengen, is een grondige renovatie van alle kokers nodig. De betonnen structuur van de dakplaat krijgt een speciale behandeling, een zogenaamde kathodische bescherming. Daarnaast vervangen of herstellen we de volledige uitrusting, van de verlichting tot de wandplaten en pictogrammen.

Leonardtunnel R0

De Leonardtunnel bestaat uit vier tunnelkokers. Twee liggen op de R0 (eentje richting Waterloo en eentje richting Zaventem) en twee op de E411 (richting Brussel en richting Namen). Al deze kokers worden gerenoveerd. ©Google Maps


 

Een kathodische bescherming is een speciale techniek om het roestproces van gewapend staal tegen te gaan. Meer daarover lees je op de pagina ‘Techniek’.

Timing en impact?

Renovatie gebeurt in twee fases

Fase 1 (najaar 2021)

  • Wat? In een eerste fase worden de brandwerende platen in de tunnelkoker verwijderd en vervangen we de verlichting in de tunnels van de R0 door tijdelijke wandverlichting. Omdat de platen asbest bevatten, gebeurt dit door een gespecialiseerde firma.
  • Timing? Volgens de huidige planning starten we hiermee in het najaar van 2021.

Fase 2 (geen concrete timing)

  • Wat? In een tweede fase worden de volledige tunnelkokers gerenoveerd en plaatsen we ook nieuwe brandwerende platen. 
  • Timing? Een exacte timing voor deze werken is er nog niet.

‘s Nachts werken om hinder te beperken

Om de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, vinden de werken grotendeels ‘s nachts plaats. Zo wordt er overdag nooit een tunnelkoker afgesloten voor het verkeer. Bovendien zal er (op enkele nachten na) steeds maar één van de vier tunnelkokers tegelijkertijd afgesloten zijn.