Overslaan en naar de inhoud gaan

Renovatie Leonardtunnel

Renovatie Leonardtunnel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R0
E411

UPDATE 22/6/2022: De eerste fase van deze werken is afgelopen. Momenteel zit dit project voor de verdere fasering van de werken in een aanbestedingsfase. Samen met de nieuwe aannemer zal bepaald worden wanneer de grondige renovatie in 2023 van start kan gaan. 

Wat en waarom?

Langere levensduur voor tunnels onder Leonardkruispunt

Op het Leonardkruispunt kruist de Brusselse Ring (R0) met de E411. Onder het kruispunt lopen twee tunnels voor het doorgaand verkeer. Elke tunnel telt twee kokers, eentje in elke richting. De tunnels werden in 1976 in gebruik genomen, ondertussen bijna 45 jaar geleden. Om de levensduur van de tunnels te verlengen, is een grondige renovatie van alle kokers nodig. De betonnen structuur van de dakplaat krijgt een speciale behandeling, een zogenaamde kathodische bescherming. Daarnaast vervangen of herstellen we de volledige uitrusting, van de verlichting tot de wandplaten en pictogrammen.

Leonardtunnel R0

De Leonardtunnel bestaat uit vier tunnelkokers. Twee liggen op de R0 (eentje richting Waterloo en eentje richting Zaventem) en twee op de E411 (richting Brussel en richting Namen). Al deze kokers worden gerenoveerd. ©Google Maps


 

Een kathodische bescherming is een speciale techniek om het roestproces van gewapend staal tegen te gaan. Meer daarover lees je op de pagina ‘Techniek’.

Timing en impact?

Renovatie gebeurt in twee fases

Fase 1 (uitgevoerd)

  • Wat? In een eerste fase worden de brandwerende platen in de tunnelkokers van de R0 verwijderd. Omdat de platen asbest bevatten, gebeurt dit door een gespecialiseerde firma. Daarna vervangen we ook de verlichting in de tunnel door tijdelijke wandverlichting.
  • Timing? Eind januari - begin mei 2022

Fase 2 Werken 's avonds en 's nachts (2023 - 2024)

  • Wat? In een tweede fase worden alle vier de tunnelkokers (zowel van de R0 als van de E411) gerenoveerd en plaatsen we ook nieuwe brandwerende platen. 
  • Timing? Start in voorjaar 2023

‘s Nachts werken, hinder beperken

Om de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, vinden de werken ‘s nachts plaats. Zo wordt er overdag nooit een tunnelkoker afgesloten voor het verkeer. Bovendien zal er (op enkele nachten na) niet meer dan een van de vier tunnelkokers tegelijkertijd afgesloten worden.