Overslaan en naar de inhoud gaan

Renovatie en uitbreiding snelwegparkings Diepenbeek

Renovatie en uitbreiding snelwegparkings Diepenbeek

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

E313

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt werk van een renovatie en uitbreiding van de bestaande snelwegparkings langs de E313 in Diepenbeek. Op die manier wordt de verouderde infrastructuur vernieuwd en komt er meteen een invulling voor het structureel tekort aan vrachtwagenparkings in Vlaanderen. Het bestaande openbare domein wordt benut. 

Wat en waarom?

Bij de uitbreiding van de snelwegparkings aan beide zijden van de E313 zal er naast parkeerruimte voor personenwagens ook ruimte zijn voor vrachtwagens. Dit moet het structureel tekort aan vrachtwagenparkings in Vlaanderen verder invullen. Naast de groenaanplanting is er ook zeer veel aandacht voor de afwatering van hemelwater. Daarvoor worden onder meer bufferbekkens voorzien. De parkings worden verlicht, en uitgerust met sanitaire voorzieningen. De huidige voorzieningen voor het snel laden van elektrische voertuigen blijven uiteraard behouden. 

Dit project wordt gerealiseerd binnen het bestaande openbaar domein, dat tot nu toe grotendeels begroeide groenzone was. 

Groene parkings

Om een aangename rustplaats te creëren én als visuele afscherming naar de omgeving, wordt er aan de randen van de parkings een groenscherm in heesters en hoogstammige bomen aangeplant. Dit levert bovendien een duurzame bijdrage aan het lokale ecosysteem. Er komen in totaal een 200-tal nieuwe hoogstammige bomen.

Veiligheid

Mede o.b.v. de feedback van de omwonenden op het infomoment zal AWV een stevige afsluiting plaatsen rond beide parkings en ze ook allebei uitrusten met camerabewaking.

E313 Diepenbeek - 3D visualisatie vernieuwing en uitbreiding parkings

3D-visualisatie van de toekomstige vernieuwing en uitbreiding van de snelwegparkings Diepenbeek 

De twee parkings worden een quasi identiek spiegelbeeld van elkaar, één aan elke zijde van de snelweg.

Werking?
 • Opsplitsing van licht en zwaar verkeer vanaf het begin van de de oprit (veiligheid)
  • Zone licht verkeer aan zijde E313, zone zwaar verkeer aan achterzijde
 • Bestaande snellaadstation blijft behouden
 • Maximaal gebruik van waterdoorlatende verhardingen
Licht verkeer 
 • 30 auto’s
 • 16 moto’s
 • 5 lichte bestelwagens/caravans
Zwaar verkeer
 • 3 bussen
 • 43 vrachtwagens
 • 3 LZV-vrachtwagens (langere en zwaardere)
Andere voorzieningen
 • Sanitaire voorziening met waterzuivering
 • 2 à 3 speeltoestellen
 • Afgesloten hondenweide

Tankstations op termijn mogelijk?

Ten vroegste vanaf 2027 bestaat de mogelijkheid dat er zich, op basis van een concessie, aan de snelwegparkings in Diepenbeek een uitbater van een tankstation kan vestigen. Voor het zover is, dienen uiteraard alle nodige officiële procedures gevolgd te worden (o.a. omgevingsvergunning). Er zal dan een uitbreiding van het huidige openbaar domein nodig zijn.

Bij de uitbreiding van de parkeermogelijkheden in het huidige project (2023-2024), wordt hiermee nog geen rekening gehouden.

Timing en impact?

Er werd een geïntegreerde opdracht toegekend aan één opdrachtnemer voor het ontwerpen en bouwen van de uitgebreide snelwegparkings.

 • In de loop van 2023 werd het ontwerp opgemaakt en aansluitend de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.
 • Op 3 mei 2023 vond een infomarkt plaats voor alle geïnteresseerden.
 • In augustus 2023 werd de omgevingsvergunning verleend.
 • Vanaf 11 september 2023 startten de voorbereidende rooiwerken op het terrein.
 • Begin oktober 2023 werden er bijkomende milieuhygiënische bodemonderzoeken en een archeologisch onderzoek op de site uitgevoerd.
 • Tussen februari - maart 2024 gebeuren er grondwerken (zeven, stockeren, verzetten, verbeteren, …) en bijkomende archeologische onderzoeken.
 • Eind maart/begin april 2024 starten - na gunstige onderzoeksresultaten - de nutswerken (riolering) en infrastructuurwerken. Die zullen bij goede condities ca. 8 maanden duren.

Welke hinder kan u verwachten?

Maximale bereikbaarheid van de parkings blijft het uitgangspunt tijdens de werken.

 • Frequente gebruikers van de parking dienen wel rekening te houden met een verminderde capaciteit.
 • De huidige snellaadsystemen voor elektrische voertuigen blijven beschikbaar.
 • De parkings zullen enkel afgesloten worden bij de heraanleg van de in- en uitrit. Dit wordt verwacht op het einde van de werken en is van korte duur.

Lees hier de antwoorden op de veelgestelde vragen tijdens de infomarkt op woensdag 3 mei '23.

Contact

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier