Overslaan en naar de inhoud gaan

Geluidsschermen rotonde Heisbroekweg

Geluidsschermen rotonde Heisbroekweg

Status

In Studie

Provincie

Weg

R6

Bijkomende geluidsschermen aan rotonde Heisbroekweg

Hoewel het MER hier dus geen (geluids)maatregelen oplegt, is de vraag van de bewoners uit de Kasteellaan, Donk en Valkstraat voor geluidsschermen niet in dovemansoren gevallen en is ze alsnog verder onderzocht, zij het los van het voorliggende project-MER.

Na overleg tussen experten en met minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is besloten dat er tegemoet gekomen wordt aan de vraag om ook op deze locatie geluidsschermen te plaatsen. Minister Peeters heeft opdracht gegeven hiervoor extra budgetten vrij te maken.

Deze bijkomende geluidsschermen maken geen onderdeel uit van het project Doortrekking R6, maar de technische uitwerking van de geluidsschermen is mee op de agenda gezet. Om de exacte locatie, lengte en hoogte van de schermen te kunnen bepalen werd een geluidsstudie uitgevoerd. Daarna worden de technische bouwplannen uitgetekend en maakt de aannemer een stabiliteitsstudie op voor de constructies op de brug over de rotonde. Vermoedelijk start de bouw van deze schermen in september. 

Op basis van de uitgevoerde geluidsanalyse worden volgende schermafmetingen voorzien om de woonzone zo goed mogelijk af te schermen.

  • Langs de R6, rijrichting binnenring:
    • kilometerpunt 4.120 - kilometerpunt 4.325: schermhoogte 3m
    • kilometerpunt 4.388 - kilometerpunt 4.768: schermhoogte 3m
  • Langs de afrit komende van Mechelen naar de Heisbroekweg:
    • kilometerpunt 0.000 - kilometerpunt 0.200: schermhoogte 3m

In de woonzone 'Kasteellaan en Donk' loopt de theoretisch te verwachten geluidsreductie op tot ongeveer 9,6 dB(A) ten opzicht van de bestaande situatie. Niet overal leveren de nieuwe geluidsschermen een even grote geluidsreductie op. Op sommige locaties kan het geluidsreducerend effect slechts beperkt waargenomen worden door het menselijke gehoor. Voor alle berekeningspunten werden de te verwachten geluidsniveaus teruggebracht tot onder de 60,0 dB(A).

Hieronder vindt u een kaart met bij benadering de locatie van de geluidsschermen die voorzien worden bovenop degene die in het MER zijn voorgeschreven.