Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen

Project-MER doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

R6

Het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden is al enkele jaren in gebruik, maar de bouwvergunning werd in 2015 vernietigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft daarom aan studiebureau Antea de opdracht gegeven een nieuw project-milieueffectenrapport (project-MER) op te maken. Dat is nodig om een nieuwe omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Op deze pagina lichten we het project nog eens beknopt toe, leggen we uit waarom er opnieuw een project-MER opgesteld wordt, en wanneer en hoe u daarbij inspraak krijgt.

Wat en waarom?

Doortrekking van de R6

Tussen 2012 en 2014 legde het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw deel van de R6 aan. Concreet gaat het over het nieuwe stuk gewestweg tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden. De zogenaamde ‘doortrekking van de R6’ is het sluitstuk van een ringweg rond Mechelen tussen de E19 (knoop 9 Mechelen-Noord) en de N15 die Mechelen verbindt met Heist-op-den-Berg.

Met het doortrekken van de R6 investeerde AWV in een betere oost-westverbinding in de omgeving van Mechelen. De inwoners van de omliggende gemeenten kunnen via de verlengde ringweg makkelijker de E19 bereiken, waardoor sluipverkeer en files in de regio worden geweerd en de leefbaarheid van de gemeenten verhoogt.

Nieuwe vergunningsaanvraag

De bouwvergunning die AWV voor dit project ontving, werd in 2015 naar aanleiding van verschillende bezwaarschriften vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat wil zeggen dat er vandaag geen geldige vergunning bestaat voor het stuk R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg. AWV moet daarom een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen.

In het kader van deze vergunningsaanvraag moest er ook opnieuw een project-milieueffectenrapport worden opgesteld.

Procedures

Project-MER

In de project-MER onderzochten onafhankelijke experts de mogelijke effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu. Uit het MER-onderzoek kwamen een reeks milderende maatregelen om de negatieve effecten van de doortrekking van de R6 te compenseren. De precieze impact is volledig becijferd en in kaart gebracht en AWV zal moeten bijpassen door het plaatsen van ca. 2 km aan geluids- en groenschermen, 3.161m2 bijkomende boscompensatie en enkele kleinere aanpassingen aan de waterafvoer ter hoogte van Heivelden.

Lees meer informatie over de project-MER 

Omgevingsvergunning

De voorbije maanden werkte het studiebureau ook aan een vergunningsdossier om een nieuwe omgevingsvergunning te kunnen verkrijgen. De project-MER maakt integraal onderdeel uit van deze vergunningsaanvraag.

De aanvraag voor die nieuwe vergunning werd eind maart ingediend. In het kader van de vergunningsprocedure start op vrijdag 6 mei 2022 een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen, tot en met 5 juni 2022. In die periode kunnen geïnteresseerden de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Dit kan:

Hoe een dossier inkijken en een bezwaarschrift indienen via het Omgevingsloket? Bekijk het infofilmpje van Ruimte Vlaanderen.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Contactformulier

Beschikbare documenten