Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen

Project-MER doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

R6

Het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden is al enkele jaren in gebruik, maar de bouwvergunning werd in 2015 vernietigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft daarom aan studiebureau Antea de opdracht gegeven een nieuw project-milieueffectrapport (project-MER) op te maken. Dat is nodig om een nieuwe omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Op deze pagina lichten we het project nog eens beknopt toe, leggen we uit waarom er opnieuw een project-MER opgesteld wordt, en wanneer en hoe u daarbij inspraak krijgt.

Wat en waarom?

Doortrekking van de R6

Tussen 2012 en 2014 legde het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw deel van de R6 aan. Concreet gaat het over het nieuwe stuk gewestweg tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden. De zogenaamde ‘doortrekking van de R6’ is het sluitstuk van een ringweg rond Mechelen tussen de E19 (knoop 9 Mechelen-Noord) en de N15 die Mechelen verbindt met Heist-op-den-Berg.

Met het doortrekken van de R6 investeerde AWV in een betere oost-westverbinding in de omgeving van Mechelen. De inwoners van de omliggende gemeenten kunnen via de verlengde ringweg makkelijker de E19 bereiken, waardoor sluipverkeer en files in de regio worden geweerd en de leefbaarheid van de gemeenten verhoogt.

Nieuwe vergunningsaanvraag nodig

De bouwvergunning die AWV voor dit project ontving, werd in 2015 naar aanleiding van verschillende bezwaarschriften vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat wil zeggen dat er vandaag geen geldige vergunning bestaat voor het stuk R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg. AWV moet daarom een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. In het kader van deze aanvraag moet opnieuw een project-milieueffectrapport (project-MER) worden opgesteld.

Procedures

Project-MER

In 2020 lag een eerste voorlopige versie van het project-MER op tafel. Dit proces liep echter vertraging op door de coronapandemie. Daarna voerden we nieuwe metingen en tellingen uit, met als eindresultaat het voorliggende project-MER. Een definitieve versie kwam er in het najaar 2021. Vervolgens hebben we ingezet op het vertalen van het project-MER in de omgevingsvergunning. De afgelopen jaren werd veelvuldig overlegd met de lokale overheden en het departement Omgeving om zo te komen tot een gedragen omgevingsvergunning.

In het project-MER onderzochten onafhankelijke experts de mogelijke effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu. Uit het MER-onderzoek kwamen een reeks milderende maatregelen om de negatieve effecten van de doortrekking van de R6 te compenseren. De precieze impact is volledig becijferd en in kaart gebracht. Het resultaat is dat AWV het volgende moet voorzien:

  • ca. 2 km aan geluids- en groenschermen (op de kaartjes onderaan vind je de locaties van deze schermen),
  • 3.161m2 bijkomende boscompensatie,
  • en enkele kleinere aanpassingen aan de waterafvoer ter hoogte van Heivelden.

Lees meer over het project-MER

Omgevingsvergunning: huidige stand van zaken

De aanvraag voor die nieuwe vergunning werd eind maart 2022 ingediend. Het project-MER maakt integraal onderdeel uit van deze aanvraag. In het kader van deze vergunningsprocedure startte op vrijdag 6 mei 2022 een openbaar onderzoek. Na afloop van dit openbaar onderzoek werd de vergunningsaanvraag ingetrokken door AWV. AWV vond de bezwaren en opmerkingen te relevant en wenste deze verder te behandelen.

Na grondig onderzoek deed AWV uiteindelijk ook aanpassingen in het aanvraagdossier. Ondertussen werd het aangepaste dossier ontvankelijk verklaard door het Departement Omgeving. Op maandag 15 mei 2023 start een nieuw openbaar onderzoek en kan iedereen de aanvraag en plannen inkijken via het online Omgevingsloket.

Hoe een dossier inkijken en een bezwaarschrift indienen via het Omgevingsloket? Bekijk het infofilmpje van Ruimte Vlaanderen.

Locaties nieuwe geluidsschermen

Presentaties infosessies in 2020 en 2022

Op 17 mei 2022 organiseerden AWV en de gemeentes Sint-Katelijne-Waver, Putte en Bonheiden een infosessie over de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de doortrekking van de R6. De presentatie van de infosessie kan u onderaan downloaden. Er is na de infosessie nog een extra slide toegevoegd in de presentatie met twee geluidskaarten uit de project-MER. Daarop ziet u het geluidsniveau voor en na plaatsing van de voorziene geluidsschermen. Meer informatie over het project-MER en meer specifiek het onderdeel geluid kan u terugvinden in de presentatie van de infosessie van juni 2020.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Contactformulier