Overslaan en naar de inhoud gaan

Prins-Bisschopssingel: aanpassing kruispunt De Geloesplein/Kliniekstraat

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R71

Voorbereidende werken

In mei 2020 startten de eerste, voorbereidende werken. De nutsmaatschappijen verplaatsen of vervangen hun kabels en leidingen voor gas, elektriciteit en telecom. Bovendien legt een aannemer alvast de bekabeling voor de nieuwe verkeerslichten. Deze werken duren nog tot aan de start van het bouwverlof in juli. Deze werkzaamheden vinden vooral in de bermen plaats waardoor de hinder beperkt blijft.

Herinrichting kruispunt

We pakken de herinrichting van het kruispunt aan in vier fases. De werken starten naar verwachting in augustus en duren een viertal maanden.

Fase 1: aanleg (tijdelijke) op- en afritten

In de eerste fase van de herinrichting vanaf augustus leggen we tijdelijke op- en afritten van en naar de ventweg aan. Gelijktijdig wordt ook de op- en afrit ter hoogte van de industriezone Hellebeemden heraangelegd. De werken duren een tweetal weken. De hinder blijft beperkt tot de lokale inname van een rijstrook op de Singel (buiten de spitsuren). Het kruispunt zelf blijft bovendien nog open voor alle verkeer.

Fase 2: werken zijde Kliniekstraat

Midden augustus starten we met de aanleg van de nieuwe weginfrastructuur op het kruispunt zelf. Eerst is de zijde van de Kliniekstraat aan de beurt, vanaf midden augustus tot oktober. Er komen nieuwe fietspaden en oversteekplaatsen en de aansluiting van de Singel op de oostelijke ventweg wijzigt. De werken duren tot begin oktober. Gedurende die periode is de Kliniekstraat onderbroken ter hoogte van de werfzone, maar ze blijft bereikbaar via een lokale omleiding.

R71xKliniekstraat: omleiding fase 2 V4

Fase 3: werken zijde De Geloesplein

Vervolgens pakken we de zijde van het De Geloesplein aan vanaf 5 oktober. Ook hier komen nieuwe fietspaden en veilige oversteekplaatsen, en wijzigt de aansluiting van de oostelijke ventweg. Deze werken duren een maand. Het De Geloesplein is tijdens die periode onderbroken ter hoogte van de werfzone, maar blijft bereikbaar via een lokale omleiding.

R71 x De Geloesplein: fase 3 omleidingen

Fase 4

Tot slot vernieuwen we het asfaltwegdek van rijstroken van de Grote Ring op het kruispunt. Deze hinderlijke nachtwerken zullen worden uitgevoerd tijdens tijdens 4 nachten begin november, telkens van 20 uur ’s avonds tot 6 uur ‘s morgens. Doorgaand verkeer op de Grote Ring blijft mogelijk.