Overslaan en naar de inhoud gaan

Prins-Bisschopssingel: aanpassing kruispunt De Geloesplein/Kliniekstraat

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R71

De Geloesplein bereikbaar via tijdelijke op- en afrit of Hellebeemden

Op maandag 5 oktober verhuizen de wegenwerken naar de zijde van het De Geloesplein. De Kliniekstraat is vanaf dan opnieuw toegankelijk voor alle verkeer. Het De Geloesplein en de ventwegen die erop aansluiten zijn onderbroken ter hoogte van de werfzone.

Voetgangers en fietsers

Te voet en met de fiets (aan de hand) passeert u de werfzone via een afgeschermde doorgang. De Grote Ring oversteken blijft eveneens mogelijk.

  • Tussen Luikersteenweg en Jessa campus Salvator of bedrijvenzone Hellebeemden stap of trap je best via de fietstunnel onder de Grote Ring door. Zo vermijd je de werfzone. 
  • Om van het De Geloesplein naar de Luikersteenweg (of omgekeerd) te wandelen of fietsen, neem je de Arnold van Loonstraat en de Van Heinsberglaan. De ventweg aan die zijde is immers niet toegankelijk ter hoogte van de werken.
R71 x De Geloesplein: fase 3 fietsomleiding

Openbaar vervoer

Omdat het De Geloesplein onderbroken is tijdens deze fase, volgen bussen van De Lijn een omleiding. Plan uw reis via www.delijn.be.

Gemotoriseerd verkeer

Doorgaand verkeer op de Grote Ring (R71) zal de werken altijd voorbij kunnen rijden aan verlaagde snelheidAfslaan vanaf de Grote Ring naar de Kliniekstraat is opnieuw mogelijk.

Afhankelijk van de bestemming volgt lokaal verkeer van en naar de woonstraten binnen de ring een beperkte omleiding:

  • Komend van de Sint-Truidersteenweg richting de woonstraten binnen de Grote Ring: via de vernieuwde afrit aan Hellebeemden, de ventweg onder de Grote Ring door en de Rode-berglaan (groene route)
  • Komend van de Luikersteenweg richting de woonstraten binnen de Grote Ring: via de tijdelijke afrit, iets voorbij het De Geloesplein (blauwe route)
  • Richting Sint-Truidersteenweg vanaf de woonstraten binnen de Grote Ring: via de Rode-berglaan en de tijdelijke oprit (oranje route)
  • Richting Luikersteenweg vanaf de woonstraten binnen de Grote Ring: via de Rode-Berglaan, de ventweg onder de Grote Ring en de vernieuwde oprit aan bedrijvenzone Hellebeemden  (paarse route)
R71 x De Geloesplein: fase 3 omleidingen

Lokale bereikbaarheid

Lokaal verkeer op het De Geloesplein of de op aansluitende ventwegen kan tot aan de werfzone rijden om een oprit of garage te bereiken.

  • De ventweg tussen de Rode-berglaan en het De Geloesplein is onderbroken ter hoogte van de werken. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen wel passeren. Na de werken gaat deze aansluiting weer open voor alle verkeer.
  • De ventweg tussen de Van Heinsberglaan en het De Geloesplein is eveneens onderbroken ter hoogte van de werken, ook voor voetgangers en fietsers. De aansluiting wordt bovendien definitief geknipt voor autoverkeer. De ontsluiting verloopt dus via de Van Heinsberglaan. In het nieuwe ontwerp kunnen voetgangers en fietsers de knip wel nog passeren.

De doorgang onder de brug van de Grote Ring speelt een belangrijke rol voor de lokale bereikbaarheid. Tijdens de werken mag autoverkeer er in beide richtingen onderdoor rijden. Er geldt wel beurtelings verkeer via tijdelijke verkeerslichten. Vrachtverkeer (+3,5t) kan enkel richting Hellebeemden onder de brug door rijden. In de andere richting is niet toegestaan.