Overslaan en naar de inhoud gaan

Prins-Bisschopssingel: aanpassing kruispunt De Geloesplein/Kliniekstraat

Prins-Bisschopssingel: aanpassing kruispunt De Geloesplein/Kliniekstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Provincie

Plaats

Weg

R71

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt in 2020 het kruispunt van de Prins-Bisschopssingel (R71) met het De Geloesplein en de Kliniekstraat in Hasselt. De kruising wordt overzichtelijker en veiliger voor alle weggebruikers.

Wat en waarom?

Veilige kruising met minder conflicten

  • We voorzien het kruispunt van nieuwe fietspaden en veilige oversteekplaatsen, verlengde voorsorteerstroken en een aangepaste bypass.
  • Ook de aansluiting met de ventwegen langs de Singel wijzigt.
  • We maken de verkeerslichten bovendien semi-conflictvrij, zodat links afslaand verkeer op de Singel niet meer in conflict komt met doorgaand verkeer uit de tegenrichting. Voetgangers en fietsers kunnen conflictvrij oversteken, door gebruik te maken van de drukknop.
R71: ontwerpplan De Geloesplein x Kliniekstraat

Timing en impact?

Voorbereidende werken tot midden juli, heraanleg vanaf augustus

Van mei tot juli 2020 vonden de eerste voorbereidende werken plaats in de bermen rond het kruispunt. De nutsmaatschappijen verplaatsten hun kabels en leidingen voor gas, electriciteit en telecom. Tegelijk plaatste een aannemer de bekabeling voor de nieuwe verkeerslichten.

Op maandag 3 augustus 2020 ging de hoofdaannemer aan de slag met de vernieuwing van de infrastructuur. Die werken duren een 4-tal maanden. Vanaf maandag 3 augustus (fase 1) leggen we tijdelijke op- en afritten aan. Vanaf dinsdag 18 augustus werken we op het kruispunt zelf, eerst aan de zijde van de Kliniekstraat (fase 2).

Gefaseerde uitvoering voor minder hinder

De herinrichting van het kruispunt verloopt gefaseerd, zodat de hinder voor het verkeer beperkt blijft. Voetgangers en fietsers passeren de werfzone via een afgeschermde doorgang. De Singel oversteken blijft eveneens mogelijk.

Doorgaand verkeer op de Singel (R71) zal de werken altijd voorbij kunnen rijden aan verlaagde snelheid. De aannemer kan tijdelijk wel een rijstrook innemen, maar enkel buiten de spitsuren.

Verkeer van en naar het De Geloesplein of de Kliniekstraat volgt een beperkte omleiding via de ventwegen en maakt gebruikt tijdelijke op- en afritten om de Singel op te rijden of te verlaten. Op die manier blijven de woonstraten, bedrijvenzone Hellebeemden en de ziekenhuissite altijd bereikbaar.