Nieuwe verkeerssituatie Antwerpsesteenweg (N10) in Lier

Regio
Gemeente
Weg
Datum vanaf 18 november 2019 (proefopstelling van 6 maanden)

Update: Proefopstelling Antwerpsesteenweg (N10) verder op punt gezet

Eind november 2019 vormde het Agentschap Wegen en Verkeer drie doorsteken op de drukke Antwerpsesteenweg (N120) in Lier om tot een systeem met terugkeerpunten. Het gaat om een proefopstelling. Die moet de veiligheid voor alle weggebruikers verbeteren zonder de verkeerscirculatie uit het oog te verliezen. Samen met de stad Lier, zal AWV de opstelling de komende maanden uitvoerig evalueren. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer beseft dat de nieuwe verkeerssituatie wennen is voor de weggebruiker. Ondertussen voerden we enkele gerichte ingrepen uit. Die moeten de proefopstelling verfijnen, zodat de doorstroming van verkeer en de veiligheid van alle weggebruikers kan verbeteren.

  • De betonnen elementen die de doorsteken afsluiten en de keerlussen vorm geven, werden geverfd en voorzien van lichtgevende of reflecterende elementen.
  • Aan Plaslaar halteren bussen van de Lijn richting Boechout vanaf nu op de rijweg. Invoegen vanuit de bushaven bleek moeizaam te verlopen. Bovendien ontstaat op die manier ruimte vlak voor de bus, om verkeer vanuit Plaslaar beter te laten invoegen.
  • Nog aan Plaslaar werd de snelheid verlaagd tot 50 km per uur.
  • Aan de bushalte Zevenbergen plaatsten we paaltjes op de gearceerde wegmarkering. Lijnbussen werden vaak gehinderd door stilstaande wagens. Dat is nu niet meer mogelijk.
  • Komend van Boechout, werd een afslagstrook geïnstalleerd naar de Guido Gezellelaan. Dat moet de doorstroming richting Lier, en naar woonwijk Zevenbergen, verbeteren.
  • In overleg met de stad Lier komen er in rijrichting Lier plaatselijk parkeerverboden, ter hoogte van enkele winkels. De ingreep moet het afslaan vlotter en veiliger maken voor alle weggebruikers.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Bijkomende oversteek op N10 wordt onderzocht

Ten slotte onderzoekt Wegen en Verkeer de mogelijkheid om een extra voetgangers- en fietsoversteek aan te leggen in de buurt van dancing La Rocca. We merken immers dat voetgangers en fietsers daar een veilige schakel missen om de N10 over te steken. Wegen en Verkeer bekijkt nu dus wat de opties zijn, ook al ligt de zone buiten de grenzen van de proefopstelling.

 


Het Agentschap Wegen en Verkeer wijzigt de verkeerssituatie op de Antwerpsesteenweg (N10) tussen de ring van Lier en de Duwijckstraat. Het gaat aanvankelijk om een tijdelijke proefopstelling die minimum 6 maanden blijft staan en na evaluatie definitief kan worden. Vanaf 18 november 2019 wordt de doorsteek (door de middenberm) aan de Guido Gezellelaan afgesloten en worden de doorsteken op de steenweg aan Plaslaar en de Duwijckstraat omgevormd tot keerpunten. Deze aanpassingen moeten de verkeersveiligheid verhogen. De werken voor het inrichten van de nieuwe verkeerssituatie duren 2 tot 3 weken en gaan gepaard met beperkte hinder.

Proefopstelling Antwerpsesteenweg: wat wijzigt er precies?

Doorsteek aan G. Gezellelaan gaat dicht voor wagens

De doorsteek ter hoogte van de Guido Gezellelaan is druk, onoverzichtelijk en onveilig. Door deze af te sluiten vermindert het aantal verkeersbewegingen en zo ook de kans op ongevallen aanzienlijk. Het autoverkeer op de Antwerpsesteenweg zal in de nieuwe situatie in beide richtingen over één rijstrook geleid worden. Verkeer uit de Guido Gezellelaan en de aanliggende ondernemingen kan de Antwerpsesteenweg (N10) enkel nog rechts in- of uitrijden. Verkeer dat linksaf wil slaan rijdt naar de volgende doorsteek om te keren.

Keerpunten aan Plaslaar en Duwijck

De huidige doorsteken op de Antwerpsesteenweg aan Plaslaar en de Duwijckstraat worden omgevormd tot keerpunten waar verkeer maar vanuit één rijrichting kan omkeren. Enkel komende uit de richting van de dichtgezette doorsteek aan de wijk Zevenbergen kan verkeer linksom draaien. 

Aan de Duwijckstraat blijft er voor verkeer op de Antwerpsesteenweg komende van Boechout wel de mogelijkheid om links af te slaan. Zo blijft de Duwijckstraat vlot toegankelijk voor verkeer naar de bedrijvenzone.

Meer veiligheid voor fietser en voetganger

Er komt een nieuwe oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Guido Gezellelaan aan de andere zijde van de huidige doorsteek (kant Ring). Doordat zij nu maar één rijstrook per weghelft meer moeten kruisen en niet langer het risico lopen verrast te worden door verkeer dat een U-bocht maakt, is het veel veiliger voor de actieve weggebruiker.

Naast de oversteekplaats aan de Guido Gezellelaan, voorziet het agentschap ook aan Plaslaar een nieuwe oversteek. Ook hier verdwijnt het zebrapad aan de kant van Boechout en komt er zowel een fietsoversteek als zebrapad aan de andere zijde (kant Lier). Verder wordt de chicane van het fietspad aan Plaslaar recht getrokken voor meer fietscomfort en een betere zichtbaarheid voor de automobilist die vanaf Plaslaar de N10 wil oprijden. Aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Duwijckstraat tenslotte, krijgt het fietspad een rode accentkleur.

Bushaltes aan Plaslaar schuiven stukje op

Beide bushaltes langs de Antwerpsesteenweg die nu aan de westzijde van het kruispunt met Plaslaar liggen (kant Boechout) schuiven op naar de oostzijde (kant Ring). De bushaltes zouden anders in het nieuwe keerpunt vallen. Voor de andere bushaltes wijzigt er niets.

Ingrepen blijven behouden na positieve evaluatie

Na een half jaar evalueren het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Lier en de lokale politie Lier het project. Als dit gunstig is, blijft de opstelling staan in afwachting van een integrale aanpak voor de N10 waarvan het dossier op dat moment kan opstarten.

Blijf op de hoogte

Op deze webpagina kunt u steeds de meest actuele informatie over de proefopstelling terugvinden. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, neem dan gerust contact op met het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.