Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe verkeerssituatie met keerlussen op Antwerpsesteenweg in Lier

Nieuwe verkeerssituatie met keerlussen op Antwerpsesteenweg in Lier

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N10

Infosessie voor handelaars en bewoners: download presentatie

Tijdens een infosessie op dinsdag 12 december 2023 werden de handelaars en bewoners geïnformeerd over het ontwerpplan. De presentatie kan u downloaden onder documenten.

Wat en waarom

Veiliger verkeer voor elke weggebruiker

Eind november 2019 vormde het Agentschap Wegen en Verkeer drie doorsteken op de drukke Antwerpsesteenweg (N10) in Lier om tot een systeem met keerpunten. Dat was een proefopstelling, die de veiligheid voor alle weggebruikers moet verbeteren zonder de verkeerscirculatie uit het oog te verliezen. Deze proefopstelling werd ondertussen door AWV en stad Lier positief geëvalueerd. Na bijkomend studiewerk maakten we een definitief ontwerpplan op, waarbij we de locaties van de keerlussen, bushaltes en oversteken optimaliseerden

Doorsteek aan Guido Gezellelaan blijft afgesloten voor wagens

De doorsteek ter hoogte van de Guido Gezellelaan was voor de proefopstelling druk, onoverzichtelijk en onveilig. Door deze af te sluiten verminderde het aantal verkeersbewegingen en zo ook de kans op ongevallen aanzienlijk. Het gemotoriseerd verkeer op de Antwerpsesteenweg rijdt in de nieuwe situatie in beide richtingen over één rijstrook. Verkeer uit de Guido Gezellelaan en de aanliggende ondernemingen kan de Antwerpsesteenweg (N10) enkel nog rechts in- of uitrijden. Verkeer dat linksaf wil slaan, rijdt naar de eerstvolgende doorsteek om daar te keren. Ook in het nieuwe ontwerp behouden we deze principes.

Keerpunten aan Plaslaar en Duwijck

De doorsteken op de Antwerpsesteenweg aan Plaslaar en de Duwijckstraat werden in de proefopstelling omgevormd tot keerpunten waar verkeer maar vanuit één rijrichting kan omkeren. Dat principe wordt behouden, maar we verplaatsen de doorsteken verder richting Lier. Zo is ook Plaslaar bereikbaar via een doorsteek. Verkeer komende van Boechout dat linksaf naar de Duwijckstraat inslaat, gebruikt de nieuwe keerlus ter hoogte van de Joseph Van Instraat om de bedrijvenzone op een veilige manier te bereiken. Ook zal de Joseph Van Instraat doodlopen op de Antwerpsesteenweg. De nieuwe locatie van de doorsteken verhoogt bovendien de leesbaarheid van de weg. De betonnen elementen op deze keerlussen worden eveneens verwijderd.

Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers

De nieuwe oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Guido Gezellelaan werd de afgelopen maanden al voorzien van punctuele verlichting. Zowel het zebrapad als de wachtzone voor de voetgangers en fietsers zijn extra verlicht.

Naast de oversteekplaats aan de Guido Gezellelaan kwam ook aan Plaslaar een nieuwe fietsoversteek en zebrapad. Deze oversteek verplaatsen we in het nieuwe ontwerp naar de andere zijde, aan de kant van Boechout, waar ook de nieuwe bushaltes komen.

Aanleg van zes comfortabele bushaltes met haltehaven en verhoogd perron

Aan het kruispunt met de Duwijckstraat legden we al een toegankelijke bushalte in combinatie met een nieuw fietspad aan. De halte tegenover de Duwijckstraat schuift op richting Lier, ter hoogte van de huidige keerlus. Ook hier komt een haltehaven met een verhoogd perron. Zo kunnen reizigers in alle comfort in- en uitstappen en wordt de bushalte een stuk toegankelijker voor rolstoelgebruikers en slechtzienden. Het fietspad loopt achter de busperrons door, zodat fietsers en in- en uitstappende reizigers niet in conflict komen.

Beide bushaltes langs de Antwerpsesteenweg die nu aan de oostzijde van het kruispunt met Plaslaar liggen (kant Ring/Lier) schuiven op naar de westzijde (kant Boechout). De bushaltes liggen zo terug op hun locatie van voor de proefopstelling en worden eveneens voorzien van een haltehaven met verhoogd perron. 

Tot slot vernieuwen we de bushaltes aan de Guido Gezellelaan op dezelfde manier als de andere haltes.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Timing en impact

Ontwerpplan voor integrale vernieuwing is klaar

De proefopstelling werd zowel door AWV als stad Lier positief beoordeeld. Deze blijft in afwachting van een integrale aanpak van de N10 behouden. 

Ondertussen rondden we de studie voor een definitieve en structurele herinrichting af. De huidige locatie van de keerlussen is bepaald aan de hand van de reeds aanwezige doorsteken. De studie onderzocht wat de meest optimale locatie voor de keerlussen is in functie van de verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming van het verkeer. Het ontwerpplan hiervoor is nu klaar en kan u downloaden onder documenten.

Uitvoering ten vroegste in 2025

Voordat de effectieve wegenwerken beginnen, verplaatsen en vernieuwen de nutsbedrijven eerst hun kabels. Aansluitend starten de wegenwerken. Ten vroegste in 2025 gaat de eerste schop in de grond. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met andere wegenprojecten in Lier. Zo beperken we de hinder zo veel mogelijk.