Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R40

Ontwerp van nieuwe Verapazbrug

Nieuwe Verapazbrug

De brug telt in elke rijrichting 2 rijstroken en een afgescheiden fietspad. Fietsers en voetgangers kunnen langs beide zijden in twee richtingen fietsen en wandelen.

Verapazbrug dwarsprofiel
Dwarsprofiel 2 toekomstbeeld Verapaz

Meer groen aan kades

Op de kades planten we heel wat groen aan. Er komen brede paden voor fietsers en voetgangers. Via de doorgangen onder de brug kunnen fietsers en voetgangers hier makkelijk verder fietsen zonder te stoppen. Fietslussen zorgen voor de verbinding met de nieuwe brug. Maar ook wie even wil genieten van het water vindt hier een plekje in het gras.

Kades Verapazbrug

Heraanleg Muidelaan

We pakken de Muidelaan aan tussen de kruising met de zijstraat Voormuide en de oude grindbakken langs het Handelsdok. Daarbij houden we rekening met een goede bereikbaarheid van alle bedrijven langs deze weg. Er komen twee rijstroken in elke richting. Aan de in- en uitrit van winkelcentrum Dok-Noord plaatsen we verkeerslichten. Fietsers kunnen er in 2 richtingen oversteken.

Klik op het plan of de pijl rechtsboven om het ontwerp van de Muidelaan te bekijken.

Verkeersplein in de Afrikalaan

In de Afrikalaan sluit de brug aan op een nieuw verkeersplein. Zo kan u makkelijk richting de Dampoort of de Vliegtuiglaan en de R4. Verkeerslichten zorgen voor een vlot verloop van het verkeer. Voor fietsers en voetgangers komen er voldoende oversteekplaatsen. Fietsers en voetgangers kunnen er veilig oversteken zonder in conflict te komen met het andere verkeer.

Verapazbrug Afrikalaan

Keerlus in de Koopvaardijlaan

Iets verderop leggen we in de Koopvaardijlaan een keerpunt aan. Verkeer komende van de Vliegtuiglaan of de Verapazbrug dat een bestemming aan de andere kant van de Afrikalaan wil bereiken, kan hier makkelijk keren.

Herinrichting Dampoort

De komst van de Verapazbrug betekent dat de verkeersstromen aan de Dampoort wijzigen. Na het openen van de brug zal er veel meer verkeer via de Koopvaardijlaan van en naar de Dampoort rijden. Daarom gebeuren er ook heel wat aanpassingen aan de Dampoort.

Lees meer over de werken aan de Dampoort.