Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R40

Het project bestaat uit de bouw van de nieuwe brug en de heraanleg van de Muidelaan en de Afrikalaan, op de plaats waar de brug op deze wegen aansluit. De brug verbindt dus de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan. 

De brug telt in elke rijrichting 2 rijstroken en een afgescheiden fietspad langs beide zijden van de brug. Fietsers en voetgangers kunnen langs beide zijden in twee richtingen fietsen en wandelen. 

Verapazbrug dwarsprofiel
Dwarsprofiel 2 toekomstbeeld Verapaz

Aangenaam vertoeven op de kades

Op de kades planten we heel wat groen aan. Er komen brede paden voor fietsers en voetgangers. Via de doorgangen onder de brug kunnen fietsers en voetgangers hier makkelijk verderzetten. Maar ook wie even wil genieten van het water vindt hier een plekje in het gras. 

Kades Verapazbrug

Heraanleg Muidelaan

We pakken de Muidelaan aan tussen zijstraat Voormuide en de oude grindbakken. Daarbij houden we rekening met een goede bereikbaarheid van alle bedrijven langs deze weg. 

In de middenberm legt De Lijn de sporen voor tramlijn 4 aan. Die zal in de toekomst via Dok-Noord en Dok-Zuid naar de Dampoort rijden. Er komen twee rijstroken in elke richting. Aan de in-en uitrit van winkelcentrum Dok-Noord plaatsen we verkeerslichten.  Fietsers kunnen er in 2 richtingen oversteken. 

 

Heraanleg Muidelaan

Verkeersplein in de Afrikalaan

In de Afrikalaan sluit de brug aan op een nieuw verkeersplein. Zo kan u makkelijk richting de Dampoort of de Vliegtuiglaan en de R4. Verkeerslichten zorgen voor een vlot verloop van het verkeer. Voor fietsers en voetgangers komen er voldoende oversteekplaatsen. Fietsers en voetgangers kunnen er veilig oversteken zonder in conflict te komen met het andere verkeer.  

Iets verderop leggen we in de Koopvaardijlaan een keerpunt aan. Verkeer komende van de Vliegtuiglaan of de Verapazbrug dat een bestemming aan de andere kant van de Afrikalaan wil bereiken, kan hier makkelijk keren.  

Verapazbrug Afrikalaan

Herinrichting Dampoort

De komst van de Verapazbrug betekent dat de verkeersstromen aan de Dampoort wijzigen. Na het openen van de brug zal er veel meer verkeer via de Koopvaardijlaan van en naar de Dampoort rijden. Daarom gebeuren er ook heel wat aanpassingen aan de Dampoort. De rijstroken aan het kruispunt met de Koopvaardijlaan worden herschikt en er komen verkeerslichten bij. Daarnaast vernieuwen we de busperrons op het Antwerpenplein, komen er veiligere fietspaden en een nieuwe gescheiden riolering.

Lees meer over de werken aan de Dampoort.

Boeiend weetje …

Tot slot nog dit: de naam Verapazbrug verwijst naar de 19e-eeuwse geschiedenis. In 1843-1844 vertrokken precies op deze plek kolonisten met zeilschepen richting Guatemala. Ze zouden er in de regio Verapaz een overzeese kolonie stichten. Ze waren afkomstig uit verschillende plaatsen in Vlaanderen, maar het waren vooral armere Gentenaars die hoopten op een beter leven.