Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R40

Nutswerken: vanaf mei 2021

Vanaf mei 2021 vernieuwen de nutsmaatschappijen de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie. Deze werken zullen weinig hinder veroorzaken voor het verkeer. 

Wegen- en rioleringswerken: voorjaar 2022 – voorjaar 2024

Om de hinder voor het verkeer, de handelaars en omwonenden te beperken, pakken we de bouw van de brug en de werken aan de Afrikalaan en de Muidelaan aan in verschillende fases. Door een vertraging in de levering van materialen starten de werken niet meer in het najaar van 2021.

WOV Verapaz fasering

FASE 1, Afrikalaan en Koopvaardijlaan – januari 2022 tot zomer/najaar 2022

In deze fase van de werken leggen we het nieuwe verkeersplein aan in de Afrikalaan en het keerpunt in de Koopvaardijlaan. Tussen het nieuw aan te leggen verkeersplein en de Koopvaardijlaan vernieuwen we het wegdek.

De Koopvaardijlaan is volledig afgesloten voor alle verkeer.

Deze fase van de werken valt deels samen met de werken die we op dat moment aan de Dampoort uitvoeren. Op dat moment is naast de Koopvaardijlaan ook de  onderdoorgang om van de Antwerpsesteenweg naar de Dampoort te rijden, afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de onderdoorgang aan de Land van Waaslaan. 

Fase 2, Muidelaan – zomer/najaar 2022 tot en met najaar 2023

In een tweede fase nemen we de Muidelaan onder handen. Daarbij werken we eerst op de rijhelft richting het Rabot. Daarna pakken we de rijrichting naar Dok-Noord aan. Tijdens deze tweede fase zal het verkeer richting de Dampoort langs de werfzone kunnen doorrijden. Wie richting het Rabot wil, volgt de omleiding via de Afrikalaan en de Muide. 

Fase 3, bouw van de brug – april 2022 tot voorjaar 2024

De bouw van de brug loopt grotendeels gelijktijdig met fase 1 en fase 2 van de werken. Doordat de materialen voor de bouw van de brug niet tijdig kunnen geleverd worden kan de bouw niet eerder starten dan april 2022.

Voor het verkeer betekent de bouw van de brug op zich weinig hinder. Omwonenden moeten overdag wel rekening houden met geluidshinder bij het inheien van de funderingspalen voor de brug. 

Eens de brug klaar is, moeten er nog heel wat afwerkingswerken aan de brug en de onderliggende kades gebeuren. We hopen de brug begin 2024 feestelijk te openen. 

Blijft u graag op de hoogte over de werken? Abonneer u dan zeker op onze nieuwsbrief.