Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R40

Mei 2021 tot december 2021: nutswerken

Voor het kerstverlof van 2021 beëindigden de nutsmaatschappijen de voorbereidende nutswerken. Daarbij werden de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie vernieuwd.

Februari 2022 tot september 2024: wegen- en rioleringswerken

Om de hinder voor het verkeer, de handelaars en omwonenden te beperken, pakken we de bouw van de brug en de werken aan de Afrikalaan en de Muidelaan aan in verschillende fases tussen februari 2022 en de zomer van 2024.

FASE 1 Afrikalaan en Koopvaardijlaan – 14 februari 2022 tot december 2022

In deze fase van de werken leggen we het nieuwe verkeersplein aan in de Afrikalaan en het keerpunt in de Koopvaardijlaan. Tussen het nieuw aan te leggen verkeersplein en de Koopvaardijlaan vernieuwen we het wegdek en gaan we ook de fietspaden verbreden.

De werken aan het kruispunt met de Afrikalaan/Koopvaardijlaan zijn volop aan de gang en we maken van de gelegenheid gebruik om tegelijk de fietspaden aan te pakken langs de Afrikaan en de Koopvaardijlaan.

Voor een beter rijcomfort vernieuwt de aannemer de fietspaden langs beide zijden van de gewestweg (N424) vanaf het kruispunt met Aziëstraat tot aan de Ravelijnstraat. De fietspaden worden breder en krijgen een nieuwe asfaltlaag. De werken starten op 10 mei en zijn klaar op 20 mei.

Alle verkeer kan langs de werfzone blijven passeren. De Koopvaardijlaan tussen de Ravelijnstraat en de Dampoort blijft afgesloten.

De heraanleg van de fietspaden ter hoogte van het kruispunt Afrikalaan met de Koopvaardijlaan en ter hoogte van de firma Christeyns zijn mee opgenomen in het project van de Verapazbrug.

FASE 2 Muidelaan – januari 2023 tot december 2023

In een tweede fase nemen we de Muidelaan onder handen. Daarbij werken we eerst op de rijhelft richting het Rabot. Daarna pakken we de rijrichting naar Dok-Noord aan.

FASE 3 Bouw van de brug – juni 2022 tot eind 2024

De bouw van de brug loopt grotendeels gelijktijdig met fase 1 en fase 2 van de werken. Doordat de materialen voor de bouw van de brug niet tijdig kunnen geleverd worden kan de bouw niet eerder starten dan juni 2022. Voor het verkeer betekent de bouw van de brug op zich weinig hinder. Omwonenden moeten overdag wel rekening houden met geluidshinder bij het inheien van de funderingspalen voor de brug.

Lees hier meer over de hinder en omleidingen

WOV Verapaz fasering