Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe bruggen E313/E34 over Sterckshoflei en Cornelissenlaan in Deurne

Nieuwe bruggen E313/E34 over Sterckshoflei en Cornelissenlaan in Deurne

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E313
E34

De huidige bruggen van de E313/E34 over de Sterckshoflei en de Cornelissenlaan in Deurne zijn in slechte staat. We vervangen beide bruggen daarom volledig. We bouwen de nieuwe brugelementen in een werfzone naast de snelweg en verplaatsen ze vervolgens naar hun definitieve locatie.

Wat en waarom?

Bruggen in slechte staat

De bruggen op de E313/E34 over de Cornelissenlaan en de Sterckshoflei dateren van begin jaren ‘60. Vlak na de bouw en eind jaren ‘80, werden verstevigingswerken uitgevoerd aan de brug over de Sterckshoflei. Uit een inspectie bleek dat beide bruggen in slechte staat verkeren en aan vervanging toe zijn. Sindsdien staan ze op de Lijst van Prioritaire Kunstwerken. Die lijst bevat kunstwerken (bruggen, tunnels en keermuren) die in slechte staat zijn.

Alle bruggen in het beheer AWV in Vlaanderen worden één keer om de drie à vijf jaar gecontroleerd. De bruggen over de Cornelissenlaan en de Sterckshoflei staan onder verscherpt toezicht. Dat houdt in dat er extra opmetingen gebeuren en de kritische onderdelen van deze bruggen worden extra geïnspecteerd. Doorbuigingen en scheurvorming worden daarbij nauwgezet opgevolgd door experten van het agentschap.

We schakelen een versnelling hoger in de renovatie van bruggen. Sinds 2020 startten we de vernieuwing van 130 bruggen verspreid over heel Vlaanderen - van grote renovaties tot saneringen en herstellingen aan de structuur. Naast de vernieuwing van bruggen op de lijst van prioritaire kunstwerken, starten we dit jaar samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Waterweg nv ook een grootschalige publiek-private samenwerking ‘Overbruggen’ voor de renovatie van 49 vaste bruggen, waarvan 39 in het beheer van AWV.

Beelden van de huidige toestand van de bruggen.

Breedte en hoogte nieuwe bruggen

De brug over de Sterckshoflei krijgt extra ruimte voor een fietspad aan de zuidkant, zodat de fietssnelweg F107 de Sterckshoflei ongelijkgronds kruist. De nieuwe brug aan de Sterckshoflei krijgt een vrije hoogte van 5,6 meter en een breedte van zo’n 24 meter. De nieuwe brug over de Cornelissenlaan heeft een vrije hoogte van 5 meter en een breedte van 11 meter.

Vernieuwingen op en onder de bruggen

Geluidsschermen aan Wouter Haecklaan

Op de nieuwe bruggen komen geluidsschermen om de huidige openingen in de geluidsmuur aan de Wouter Haecklaan te sluiten. De bruggen worden zo gebouwd dat het later nog mogelijk is om bijkomende geluidsschermen aan de kant van het Rivierenhof te plaatsen.

Drukke fietsverbinding op Cornelissenlaan

De brug over de Cornelissenlaan ligt boven een drukke fietsverbinding. Die verbinding maken we smaller, zodat het duidelijk is dat fietsers en voetgangers hier voorrang hebben. Tot slot leggen we onder de Cornelissenlaan alvast rioleringsbuizen klaar die beide kanten van de E313 verbinden. Deze verbinding tussen de wijk Morkhoven en het Rivierenhof vormt één van de schakels om de waterproblematiek in de wijk aan te pakken.

Fietsbrug over Sterckshoflei 

Op de Sterckshoflei, onder de brug, plaatsen we een middeneiland. Zo kunnen fietsers veilig in twee bewegingen oversteken. Daarnaast krijgt de Sterckshoflei een fietsbrug. Deze zal aansluiten op de fietssnelweg (F107) op de Collegelaan, Wouter Haecklaan en Vaartweg met de rotonde van Wommelgem. Om de fietshellingen aan te leggen aan de kant van de Wouter Haecklaan en de Vaartweg, moeten bomen gerooid worden. Hiervoor wordt boscompensatie voorzien. Meer details hierover volgen bij de vergunningsaanvraag.

Digitale infosessie op 22 april 2024

Op maandag 22 april 2024, om 19.30 uur, organiseren we een digitale infosessie om de werken te duiden. Inschrijven kan via de knop hieronder. Kan u niet digitaal aansluiten? We voorzien eveneens een livestream in de refter van het districtshuis van Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne. U schrijft daarvoor in via hetzelfde formulier. Tot dan!

Schrijf hier in voor de infosessie

Opgelet: Van 15 april t.e.m. 21 mei voert Water-Link werken uit in de Hooftvunderlei en Sterckshoflei. Het districtshuis is voor gemotoriseerd verkeer enkel bereikbaar via de Turnhoutsebaan (N12). Te voet of met de fiets kan u het districtshuis wel vanuit alle richtingen bereiken. Ook buslijn 33 van De Lijn volgt een omleiding.

Timing en impact?

Aanvraag omgevingsvergunning

Alvorens de werken kunnen starten, maakt het studiebureau een dossier op voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Als die vergunning rond is, start de bouw van de nieuwe bruggen, vlakbij hun huidige locatie. Dat zal ten vroegste in het najaar van 2024 zijn.

Tijdens de bouw kan verkeer zowel op als onder de E313/E34 zo veel mogelijk passeren. Wel moet u rekening houden met het feit dat in sommige fases:

  • het verkeer op de brug over een beperkt aantal versmalde rijstroken moet rijden. 
  • het verkeer onder de brug zal ook hinder ondervinden, tijdens de voorbereidende werken en de heraanleg. Deze hinder wordt zo veel mogelijk beperkt in tijd.

Bij het verplaatsen van de brugelementen worden zowel de Cornelissenlaan, de Sterckshoflei als de E313/E34 volledig afgesloten. Meer concrete details volgen later onder ‘Actuele hinder’.